פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
 
 

פודקאסטים אחרונים במאזינים השקעות
 
כתבות עדכניות


סקירה שבועית מיטב
24/06/19
אסטרטג ההשקעות הראשי של מיטב סוקר את התפתחויות המקרו בישראל ובעולם על רקע ההאטה הכלכלית הצפויה  והורדות הריבית החזויות בארה"ב


תחזית השקעות גלובאלית בלאקרוק
23/06/19
חברת ההשקעות ותעודות הסל האמריקאית בלאקרוק מפרסמת תחזית השקעות גלובאלית. עיקר הדגשים עוסקים בהעדפה לחברות טכנולוגיה בארה"ב, מחירי מניות נוחים באירופה אשר צמיחתה צפויה להשתפר. כמו כן דגש על העדפה לחוב קונצרני בדרוג אשראי גבוה וביחס לשווקים מתעוררים, בחינה של רפורמות הצפויות בברזיל.


המלצות השקעה רבעון שלישי
21/06/19
ועדת ההשקעות של ג'י פי מורגן מפרסמת סיכום מדיניות השקעה לאפיקים בינלאומיים לקראת הרבעון השלישי


מגמות בכלכלת סביבה 2030
20/06/19
 מסמך שהוכן על ידי חן הרצוג , שותף, כלכלן ראשי, BDO Consulting , מציג מתווה כלכלי למדיניות לאומית להפחתת פליטות על בסיס כלכלי, תוך ניצול היתרונות היחסיים של ישראל. מתווה זה מציג את הכדאיות הלאומית להמשך הפחתת פליטות בתחומי האנרגיה, הפסולת, התחבורה ויצור החשמל, בד בבד עם המשך הגדלת הפעילות הכלכלית במשק וללא פגיעה ביוקר המחייה.


פורסם הדוח הסופי של הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות
19/06/19
בעבודתה, בחנה הוועדה, בין היתר, את הנושאים הבאים: מסגרת פעילותה של קרן השקעה בתשתיות, ובכלל זאת התנאים והמגבלות שיחולו עליה; היבטי מיסוי והטבות המס למשקיעים בקרן; עידוד השקעת משקיעים זרים בתשתיות בישראל; היבטי גילוי ודיווח והצורך בהתאמתם


סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון הראשון של שנת 2019
17/06/19
העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-2.6 מיליארד דולר, לעומת 2.8 מיליארד דולר ברבעון הקודם. מאזן הסחורות והשירותים הסתכם בעודף של 0.8 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של  0.5  מיליארד דולר ברבעון הקודם.


סקירת ענף המתכת (לאומי)
16/06/19
מדד הייצור התעשייתי של תת הענף תעשיית מתכות בסיסיות מפגין בעת האחרונה קצבי צמיחה גבוהים היסטורית. זאת על אף חולשה מסוימת בהשוואה היסטורית בביקושים משווקי הנדל"ן והתשתיות.


הרצאת פרופ' מישל סטרבצ'נסקי, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל
13/06/19
בהרצאה במסגרת הכינוס הכלכלי תעשייתי של ברית פיקוח רואי החשבון בשיתוף איגוד התעשייה הקיבוצית, התייחס פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי למצב המשק על סמך אינדיקטורים המעידים על התוצר, שוק העבודה, היצוא ושוק הדיור.


תיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת 2019
11/06/19
מסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת עוסק בתיאור וניתוח מבנה תעריף החשמל לשנת 2019. במסמך מוצגים נתונים על ייצור וצריכת חשמל בישראל, השוואה של תעריף החשמל בישראל ומדינות אירופה וניתוח מפורט של מבנה ואופן קביעת תעריף החשמל בישראל.


האם שוב אנו לוקחים את היציבות כמובנת מאליה?
07/06/19
הרצאת הנגיד בכנס האגודה הישראלית לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים: האם שוב אנו לוקחים את היציבות כמובנת מאליה? (או: האם יש צורך בבנקים מרכזיים?)


יעדים והמלצות לממשלה ה-34
06/06/19
חוקרי מרכז טאוב ממפים את האתגרים בתחומים המאקרו-כלכלה, שוק העבודה, החינוך, הרווחה והבריאות, ומפרטים צעדי מדיניות מעשיים שבכוחם להביא לשיפור במישורים אלו. ההמלצות אינן מקשה אחת, מכיוון שהן נכתבו בידי חוקרים בעלי דעות שונות המנתחים את המצב בישראל מזויות שונות. עם זאת, יש נושא אחד החוזר ועולה בכולן: בעיית אי השוויון והגידול בפערים, שהיא אולי הסוגיה הקשה ביותר שהחברה בישראל מתמודדת עמה כיום


האם הוצאות הממשלה בישראל נמוכות בהשוואה בין-לאומית?
05/06/19
ניסן אברהם וד"ר מיכאל שראל מפורום  קהלת לכלכלה מפרסמים מחקר העוסק בהבנת ההבדלים המוסדיים והדמוגרפיים בין המדינות השונות חשובה לשיח התקשורתי והציבורי בישראל, שחלקים רבים ממנו קוראים להגדלת הוצאות הממשלה, על סמך השוואה פשטנית בין המדינות ; וזאת במיוחד כאשר קריאה זו מתעלמת מההשפעה השלילית האפשרית של הגדלת הוצאות הממשלה על הצמיחה הכלכלית.


סיכום חודש מאי בבורסה בתל אביב
04/06/19
ירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים בדומה למגמה בבורסות מובילות
בעולם. מדד ת"א- 35 ירד ב- 3.4% החודש בהובלת המניות הדואליות הכלולות בו, בראשן מניית טבע. בשוק המניות גויסו החודש בת"א כ- 0.5 מיליארד שקל. קמעונאית המזון "פרשמרקט" – חברה רביעית חדשה השנה בשוק המניות - גייסה כ- 250 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות בתל-אביב, לפי שווי חברה של כ- 1 מיליארד שקל לאחר ההנפקה
.

סקירה כלכלית גלובאלית ומקומית (דיסקונט)
03/06/19
ההחרפה המשמעותית במלחמת הסחר ונכונותה של ארה"ב להשתמש במכסים ככלי נשק, מעלים את אי הודאות ופוגעים בשווקים. כתוצאה, נרשם גידול חד בביקוש לנכסים בטוחים כיוון לעתיד: החששות ממלחמת הסחר יגבירו את אי הודאות בשווקים בטווח הקצר.


החקלאות בישראל בשנת 2018
02/06/19
בשנת 2018 ערך התפוקה החקלאית  היה כ- 30.5 מיליארד ₪, מזה גידולים צמחיים – 18.0 מיליארד ש"ח, ובעלי חיים – 12.5 מיליארד ש"ח עלייה של – 2.0% בהשוואה לשנת 2017 . התוצר המקומי הגולמי בחקלאות  עמד על 13.9 מיליארד ש"ח. התוצר המקומי הנקי תוצר מקומי גולמי בחקלאות ללא הבלאי היה 11.6 מיליארד ש"ח, עלייה של 4.5% לעומת שנת 2017 


ניתוח שוק המניות בסין 
29/05/19
חברת ההשקעות האמריקאית PineBridge מפרסמת סקירה ייעודית לניתוח שוק המניות הסיני (הזדמנויות וסיכונים) אשר נפתח להשקעות תושבי חוץ. שוק זה הנו הגדול ביותר להיצע חברות הנהנות מצמיחה מקומית בסין. בניגוד לשוק ההון האמריקאי, שוק המניות הסיני פחות משוכלל ולכן מאפשר הזדמנויות השקעה לטווח ארוך.


סקירת ענף הנדל"ן למגורים מרץ 2019
28/05/19
המיקוד השבועי של משרד האוצר סוקר את ענף הנדל ן למגורים בחודש מרץ בו נרשמה יציבות במספר העסקאות בשוק החופשי בהשוואה למרץ אשתקד, זאת לאחר העלייה החדה יחסית שנרשמה בחודש הקודם. סך עסקאות זה עמד על 8.1 אלף, כאשר לכך התווספו 1.5 אלף עסקאות שנרכשו בסבסוד ממשלתי


פרסום סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2018
27/05/19
המערכת הפיננסית בישראל, והמערכת הבנקאית בפרט, עוברת בשנים האחרונות שינויים מבניים ורגולטוריים רבים, שמטרתם להגביר את התחרות על הלקוחות – בייחוד על משקי הבית והעסקים הקטנים. זאת במקביל להתפתחויות טכנולוגיות מתקדמות בתחומים הפיננסיים, המיטיבות עם הצרכן וצפויות להגביר אף הן את האיום התחרותי ולאפשר לשחקנים חוץ בנקאיים להיכנס לעולם הפיננסי ולהתחרות בבנקים


סקירת מגמות בתחום החוב הלא מדורג בשווקי חו"ל
26/05/19
חברת ההשקעות גוגנהיים מפרסמת סקירה ייעודית לתחום שווקי החוב הלא מדורגים ותחום ההלוואות הבכירות. שווקים אלו נהנו מעליות חדות מתחילת השנה וכלכלני החברה ממליצים על גישה סלקטיבית להמשך השנה 


השקעה אסטרטגית באיגרות חוב להמרה
23/05/19
איגרות חוב להמרה הינן איגרות חוב של חברות שבהינתן תנאים מסוימים וכדאיות כלכלית יכולות להיות מומרות למניות חברה במקום המשך השקעה בחוב שלה. שווקי החוב להמרה הינם ותיקים מאוד והתרחבו באופו ניכר בשנים האחרונות. חברת ההשקעות האמריקאית Calamos מפרסמת סקירה מורחבת לסקירת שווקי חוב אלו בארה"ב ובעולם.

 

סקירה גלובאלית של מגמות חלוקת דיבידנדים
22/05/19
חברת ההשקעות האמריקאית ג'נוס אנדרסון מפרסמת סקירה רבעונית מורחבת לבחינה של מגמות בחלוקת דיבידנדים של חברות בעולם. על פי תוצאות הרבעון הראשון, הצמיחה הגלובאלית בצמיחת הדיבידנדים נמשכת וצפויה להמשך  


תמונת מצב חברתית 2018 (מרכז אדווה)
21/05/19
הדוח שנתי מציג נתונים המלמדים כי מספר המפרנסים במשקי הבית גדל – אבל ישראלים רבים מדי מוצאים שוק עבודה שאינו מחלץ מהכנסה נמוכה ומרמת חיים נמוכה שוק העבודה, כפי שהוא כיום, אין בו כדי לאפשר לכל הישראלים רמת חיים נאותה; זאת כיוון ששורר בו פיצול עמוק, בין "אומת סטארט-אפ" צרה ובין פריפריה רחבה. על המדינה להוביל מהלך של פריצה מתוך גבולות "אומת הסטארט-אפ" והשקעה בפיתוח כלכלי מאוזן של כל חלקי הארץ וכל חלקי האוכלוסייה


תרחיש הטלת מכסים על ייבוא כלי רכב לארה"ב (דו"ח מיוחד מידרוג)
20/05/19
הפוטנציאל להטלת מגבלות על ייבוא כלי רכב לארה"ב מהווה סיכון מרכזי להמשך הצמיחה הגלובלית, שכבר כיום פונה למסלול האטה. בדוח מיוחד של סוכנות הדירוג "מוד'יס" בוחנים כלכלני מוד'יס את ההשלכות הפוטנציאליות של תרחיש לפיו יחליט הממשל האמריקני להטיל מכסים בשיעור של עד 25% על ייבוא כלי רכב לארה"ב מתוך כוונה להגן על תעשיית הרכב האמריקאית שספגה פגיעה קריטית מייבוא הולך וגדל של כלי רכב בעשורים האחרונים.


השפעות תרחיש הקיצון המקרו-כלכלי על תיק האשראי לדיור
19/05/19
כחלק ממבחן הקיצון המקרו כלכלי ששערך הפיקוח על הבנקים , נבדק באופן נרחב הסיכון בתיק האשראי לדיור, על בסיס נתונים פרטניים. תיק האשראי לדיור הוא מוקד משמעותי בבחינת הסיכונים הניצבים בפני המערכת הבנקאית. זאת מפני מתאם גבוה עם ענף הבינוי והנדל"ן, שעלול להעצים את ההפסד בו דרך היזונים חוזרים, ומפני חלקו המשמעותי של תיק זה בכלל תיק האשראי הבנקאי, תוצאות התרחבותו המהירה של האשראי לדיור בעשור האחרון.


סקירת ענף הביומד הישראלי
17/05/19
לקראת כנס הביומד השנתי,  האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) הוא ארגון הגג של תעשיות ההיי-טק, מדעי החיים ושאר התעשיות המתקדמות בישראל מפרסם סקירה מורחבת שנתית למגמות בתעשייה .


האם ההתפתחויות  האחרונות בכלכלה העולמית מזכירות את אלו של 2008?
16/05/19
נגיד בנק ישראל הרצה במכון אהרון למדיניות כלכלית. על פי ניתוח בנק ישראל  הכלכלה העולמית מראה סימני האטה, אולם ניתוח מכלול השווקים והסיכונים אינו מצביע על רמת סיכון יציבותי דומה לזו שהייתה ערב משבר 2008. שיעורי המינוף בישראל אינם גבוהים בהשוואה בינלאומית, והמערכת הפיננסית בישראל עמידה מבעבר. עלינו להמשיך לעקוב ולנקוט בצעדים שיחזקו את עמידות המערכת. חשוב לשמר את השיפור ביחס חוב תוצר המהווה נכס יציבותי אסטרטגי למשק הישראלי. השיפורים הטכנולוגיים שאומצו ואלה שיאומצו בעתיד במערכת הפיננסית, טומנים בחובם תועלות אך גם סיכונים שעלינו לנהל בתבונה
.


האם השקעה ראלית בנדל"ן עדיפה על קרנות ריט?
15/05/19
משקיעים רבים מעדיפים לבצע השקעות ראליות בנדל"ן באמצעות קרנות ייעודיות. חברת ההשקעות האמריקאית כהן אנד סטיירס מפרסמת סקירה מורחבת לבחינת כדאיות השקעה בסקטור זה ביחס להשקעה בקרנות ריט סחירות. הבחינה הנה לאורך שנים רבות הן במונחי סיכון ותשואות מצטברות.
. .
  

ניתוח סיכוני מח"מ בתיקי השקעות
14/05/19
חברת ההשקעות האמריקאית RBA מפרסמת סקירה מיוחדת להסבר אודות כדאיות ההשקעה באיגרות חוב לתקופות פדיון ארוכות שנים


המשמעויות האסטרטגיות של ההשקעות הסיניות בכלכלת ישראל ותשתיותיה
13/05/19
מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית מפרסם  מסמך שהוא תוצר של סדנה של יום אחד  שבה השתתפו 22  מומחים מובילים בשטחים שונים הרלוונטיים לנושא שנידון. המסמך מסכם את מסקנות והמלצות הפורום.


ביצועי הבנקים בישראל מגינים עליהם מפני הסיכונים הגוברים
13/05/19
על פי סקירה מיוחדת של חברת מעלות שהבנקים בישראל נמצאים בעמדה טובה להתמודד עם התגברות סיכויי האשראי ועם הפוטנציאל להתגברות התנודתיות בסביבת הנדל"ן. מאזני הבנקים הולכים ונעשים איתנים יותר, עם שיעורי הון נאותים ויחסי כיסוי גבוהים בהשוואה גלובלית, והפיקוח הרגולטורי הוא שמרני והדוק.


על יתרונות פיזור השקעות בינלאומי
11/05/19
חברת ההשקעות האמריקאית ואנגרד מפרסמת סקירה לבחינת היתרונות והכדאיות לפיזור השקעות בינלאומי בשווקי המניות


אפריל 2019 - חגיגת המרווחים נמשכת (דו"ח מידרוג)
10/05/19
בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי גם בחודש אפריל המשיכה מגמת צמצום המרווחים לאורך כל סולם הדירוג במגזר הצמוד בטווח של עד 26 נקודות בסיס, ולאורך רוב סולם הדירוג במגזר השקלי בטווח של עד 21 נקודות בסיס, ולמעט בדירוג A3.il בו חל שינוי מסוים בתמהיל האג"חים. כך שמתחילת השנה הצטמצמו המרווחים במגזר השקלי והצמוד בטווח שבין 115 ו- 45 נקודות בסיס, בהתאמה
.

המלצה שורית לקרנות ריט ודובית לזהב
08/05/19
לאור העליות בנכסי הון מתחילת השנה, חברת ההשקעות Fidante מפרסמת סקירה מיוחדת בה עמדה לפיה יש צפי להמשך עליות בקרנות הריט ומאידך ירידות מחירים של הזהב.


הרצאתו של אנדרו אביר, מנהל חטיבת השווקים וחבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל
07/05/19
 אביר דן באתגרים של המדיניות המוניטרית במבט קדימה. אתגר משמעותי הינו ההאטה במשק העולמי. הסחר העולמי מוסיף להיחלש על רקע ההתמתנות בפעילות הכלכלית בעולם והמשך מלחמת הסחר. כתוצאה מהאטה זו, בתקופה האחרונה ישנו שינוי כיוון במדיניות המוניטרית של המדיניות העיקריות. הFED- הוריד את ההסתברות להמשך העלאת הריבית השנה, והשוק אף מתחיל לתמחר הורדת ריבית בארה"ב


האם הסנטימנט לשווקים המתעוררים משתפר?
06/05/19
חברת ההשקעות האמריקאית PNC מפרסמת סקירה ייעודית למגמות כדאיות השקעה בשווקים המתעוררים


ארנונה כפולה על דירות רפאים
05/05/19
החודש פורסם מסמך שהוכן על ידי מרכז המחקר של הכנסת לצורך איסוף מידע ונתונים על ההיבטים השונים הקשורים בהתמודדות עם תופעה של דירות העומדות ריקות לאורך תקופה ארוכה, המכונות גם "דירות רפאים". המסמך כולל נתונים על דירות ריקות בישראל, וסוקר את התמודדותן של הרשויות עם התופעה
.

סיכום חודש אפריל בבורסה בתל אביב
03/05/19

עליות שערים בכל מדדי המניות המובילים בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם, בהשפעת פרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של 2019 ע"י החברות הבורסאיות בארה"ב ובעקבותיהן עליות שערים בנאסד"ק;
 

מבט ארוך טווח על תוצאות הבחירות האחרונות בישראל
01/05/19
על פי מחקר חדש של פרופ' דן בן-דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי,
ההתפתחויות בזירה הפוליטית עוזרות להסביר את התפנית הגדולה בעדיפויות הלאומיות של ישראל בתשתיות מפתח כמו חינוך, תחבורה ובריאות. הניתוח מסיר את הנימוקים המקובלים בכך שהוא מראה כי ההוצאות הציבוריות האזרחיות של ישראל היו גבוהות או דומות לממוצע ההוצאות הציבוריות האזרחיות של ה-OECD במהלך ארבעת העשורים בהם חלו השינויים המהותיים בעדיפויות הלאומיות של ישראל.


נתונים בדבר פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות
30/04/19
על פי פרסום שנתי (2018) של הרשות לני"ע, מתוך124   חברות בעלות רישיון ניהול תיקים, לאחת עשרה חברות שווי נכסים מנוהל גבוה מחמישה מיליארד ₪ וגם מעל אלף לקוחות מנוהלים.לשש חברות שווי נכסים מנוהל נמוך מחמישה מיליארד ₪ ומעל אלף לקוחות מנוהלים.


סקירה כלכלית שבועית בנק דיסקונט
29/04/19
כלכלני בנק דיסקונט מתייחסים לנתוני המקרו כלכלה בישראל ובעולם ומתייחסים לצעדי הבנקים המרכזים האפשריים בעת הקרובה


האם כדאי להשקיע בהלוואות בנקאיות סחירות?
28/04/19
אחת מאפיקי ההשקעות בחוב בשווקי חו"ל הנה החוואות סחירות בנקאיות. חברת ההשקעות האמריקאית Pinebridge מפרסמת סקירה עדכנית לבחינת כדאיות השקעה באפיק זה כיום


ניתוח השפעות אסונות טבע על השקעות 
24/04/19
בשנים האחרונות קצב ארועי מזג אויר קיצוניים הולך ומתרבה. אסונות טבע בעולם  יוצרים מגוון  סיכונים לאפיקי השקעה שחלקם מיידים וחלקם בתהליך משני. חברת ההשקעות האמריקאית בלאקרוק מפרסמת סקירה מיוחד לבחינת מגוון ההשפעות הצפויות בעתיד 


תחזית השקעות רבעון שני 2019
22/04/19
חברת ההשקעות האמריקאית אליינס ברנשטיין מפרסמת סקירה לסיכום תחזית ההשקעות למגוון אפיקים
  


הגיע הזמן להגדיל נזילות?
21/04/19
קרן הפריווט אקוויטי KKR מפרסמת סקירה מורחבת למגמות ארוכות טווח בכלכלה העולמית. על פי כלכלני הקרן, תמחור הנכסים הסחירים בשווקים הפיננסים מצדיקים הגדלת רכיב הנזילות  


סקירת שווקי המניות הגלובליים בתחום התשתיות
20/04/19
אחת התיזות העיקריות לקידום הצמיחה הכלכלית העולמית הנה הגברת ההשקעה בתשתיות. חברת ההשקעות Fidante מפרסמת סקירה מורחבת לבחינת מגמות בסקטור מניות התשתייות. בסקירה בחינה של הזדמנויות לצד ניתוח הסיכונים.


השפעת שינויים דמוגרפים באסיה על שווקי הנדל"ן
19/04/19
חברת ההשקעות האמריקאית ברוקפילד מתמחה באפיקי ההשקעה האלטרטיבים בהם נדל"ן בעולם. סקירה חדשה של החברה עוסקת במגמות ארוכות טווח בדמוגרפיה באסיה וההשפעות הכלכליות הצפויות


ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי מפרסמת דוח חמור
17/04/19
הוועדה מביעה חשש מהותי שהמבנה הרגולטורי הפיננסי במדינת ישראל, שנוצר טלאי על טלאי, איננו נותן מענה הולם לאינטרס הציבורי – וממליצה גם על הקמת ועדת פיקוח פרלמנטרית על רגולטורים פיננסיים שתיחשף לחומרים הסודיים, הענקת סל כלי אכיפה וחקירה פלילית לפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון, הקמת שולחן רגולטורים, הארכת תקופת הצינון ומניעת ניגודי עניינים בעקבות "הדלת המסתובבת" והכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז


דו"ח החשב הכללי לשנת 2018
16/04/19
מבחינת נתוני החוב, בשנת 2018 חלה עליה קלה ביחס חוב לתוצר, למרות העמידה ביעד הגרעון, שינויים בגורמי השוק ובראשם פיחות משמעותי של השקל אל מול הדולר והאירו ושיעור אינפלציה גבוה ביחס לשנים קודמות תרמו לעליית היחס


סקירת שוק הנדל"ן (משרד האוצר)
15/04/19
סקירת משרד האוצר עוסקת בגידול בפעילות בתחום הנדל"ן למגורים על רקע הבחירות. התייחסות מיוחדת הנה לפעילות השקעות חריגה של משקיעים באור עקיבא


תחזית גלובאלית להשקעות ishares
12/04/19
חברת תעודות הסל הבינלאומית מפרסמת תחזית השקעות גלובאלית לרבעון השני. מומלצת משקל יתר להשקעה בתחום המניות והאג"ח הממשלתי האמריקאי ומנגד משקל חסר לשווקים מפותחים מחוץ לארה"ב. 
 

סקירת מגמות בשוק ההלוואות הבכירות
10/04/19
אפיק ההשקעות בהלוואת בכירות בינלאומיות סבל מתנודתיות רבה בסוף שנת 2018 ונהנה מתיקון שערים ברבעון הראשון של השנה.  חברת ההשקעות Eaton Vance מפרסמת סקירה ייעודית לביצועי האפיק ביחס לקטגוריות שווקי חוב אחרים 


התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2019
08/04/19
ב-2019 התוצר צפוי לצמוח ב-3.2%, נמוך מעט מהקצב בתחזית הקודמת. בשנת 2020 התוצר צפוי לצמוח ב-3.5%. האינפלציה בארבעת הרבעונים המסתיימים ברבעון הראשון של 2020 צפויה לעמוד על 1.3%. האינפלציה ב-2019 וב-2020 צפויה לעמוד על 1.5% ו-1.6%, בהתאמה.


סיכום 2018 עבור שווקי ה- Green bonds
07/04/19
שווקי החוב הייעודיים לתחום התמודדות עם משבר האקלים, מכונים שווקי אג"ח ירוקים. איגרות חוב אלו מונפקות על ידי מדינות, חברות ועיריות  לפרוייקטים חיובים בהשפעת על ההתמודדות עם משבר האקלים. סיכום שנת 2018 בשווקים אלו מראה על המשך גידול בתעשייה זו בהובלת ארה"ב, סין וצרפת  


האם נרשמת התאוששות בכלכלת סין?
05/04/19
סקירה של חברת ההשקעות Findate עוסקת בהתפתחויות בכלכלת סין על רקע התמריצים הכלכליים בתחום המיסוי והתשתיות. על פי הסקירה, צעדים אלו צפויים לשפר את הצמיחה במדינה ולתמוך בהשקעה בחוב 


סיכום חודש מרץ בבורסה ת"א
03/04/19
מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים, בהשפעת פרסום דו"חות כספיים לשנת 2018 ע"י החברות הבורסאיות ועליות שערים בנאסד"ק; מדד ת"א- 35 ירד ב- 1.8% , בהובלת מניית כיל וחברת האם החברה לישראל שתרמו יחד כ- 0.6% לירידת המדד, ומניות טבע ובזק שתרמו כ"א כ- 0.4% לירידת המדד.


מצגת המפקחת על הבנקים בנושא התחרות במערכת הפיננסית
02/04/19
מפקחת על הבנקים סקרה בהרצאתה את כל הצעדים שבוצעו בשנים האחרונות על-ידי בנק ישראל בשיתוף פעולה עם משרד האוצר ורגולטורים מקבילים, במטרה להפוך את שוק הבנקאות ליותר תחרותי עבור משקי הבית והעסקים הקטנים. לצד צעדים אלה התייחסה המפקחת גם לאתגרים שבשינוי הסביבה התחרותית, והציגה דוגמאות. 


מצגת נגיד בנק ישראל מכנסה פיקוח על הבנקים: "התחרות במערכת הפיננסית"
02/04/19
חלק מהמהלכים המשמעותיים והרפורמות לקידום התחרות כבר הבשילו וחלקם בתהליך הבשלה. ישנם מהלכים תומכים נוספים שנדרשים כעת, כגון פיתוח והטמעת מכשירים פיננסיים וטכנולוגיים והעמקת שוק ההון, שככל שיקודמו ייתרמו לתחרות בשוק האשראי ולגידול ברווחת הצרכנים." "המהלכים השונים מתאפשרים בעיקר לנוכח פיתוח והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות שזמינות בעידן הנוכחי ולא היו קיימות בעבר הלא רחוק.


תחזית סקטורים שווקי מניות גלובאליים
31/03/19
חברת ההשקעות האמריקאית ג'נוס האנדרסון מפרסמת סקירה לבחינת כדאיות ההשקעה במגוון סקטורים על רקע עצירת עליית הריבית בארה"ב והעליות האחרונות בשווקים הפיננסים  


ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנתי מידרוג
28/03/19
מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2018 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי הכשל/החובות הפגומים בקרב הסדרות שמדרגת מידרוג


צמיחת המשק בטווח הארוך ותובנות לגבי המדיניות החברתית-כלכלית
27/03/19
חטיבת המחקר של בנק ישראל פותח מודל לחיזוי הצמיחה ארוכת הטווח בישראל, והוא מאפשר להעריך כיצד זו תושפע מהתפתחויות בתנאי הרקע ומצעדי מדיניות. בתרחיש הבסיסי קצב הצמיחה של המשק צפוי לרדת מממוצע של 3.3% בשנים 2000—2016 ל-2.7% בשנים 2017—2035. הסיבה העיקרית לכך נעוצה בהאטת קצב גידול האוכלוסייה בגיל העבודה ובהתפתחות של מאפייניה. אם תואט ההשתלבות בתעסוקה של הגברים החרדים והנשים הערביות, הדבר עלול להוביל לירידה ממשית ברמה החזויה של התוצר לנפש.


סוגיות בחינוך: התפתחות ההוצאה לתלמיד ומדד לאיכות המורים על פני זמן
26/03/19
על פי ניתוח בנק ישראל ההוצאה לתלמיד ביחס לתוצר לנפש שבה בשנים האחרונות לרמתה בראשית שנות ה-2000, לאחר שנים שבהן היא הצטמצמה. הגידול בהוצאה לתלמיד ביטא בעיקר יישום רפורמות לשיפור במעמד עובדי ההוראה, צמצום מספר התלמידים בכיתה והענקת חינוך חינם מגיל 3.


קרבת העוני: סיכון לעוני, סיכוי להצטרפות למעמד הבינוני
25/03/19
מחקר חדש של מרכז אדוה בוחן את מעמדן של משפחות הנמצאות מעט מעל קו העוני – רובד שהכנסתו נעה בין קו העוני ובין 25% מעליו. המחקר נועד לבחון הבדלים בדפוסי ההוצאה של משקי בית, בין אלה הנמנים עם רובד העוני ובין אלה הנמנים עם רובד קרבת העוני. הממצאים מראים כי מצבן של המשפחות הנמצאות ברובד קרבת העוני אינו טוב בהרבה מזה של המשפחות העניות


סקירת מגמות עולמית בתחום הפריווט אקוויטי
24/03/19
חברת הייעוץ והמחקר הכלכלי והאסטרטגי מקנזי מפרסמת סקירה מקיפה להתפתחות ההשקעות הפרטיות בעולם, קטגוריה המכונה פריווט אקוויטי. בפועל התחום עוסק בהשקעות בחברות פרטיות, הון סיכון, תשתיות, חוב , נדל"ן וכו'. גיוסי ההון בתחום זה גדלו באופן ניכר בשנים האחרונות על רקע ביצועי תשואה עודפת על פני שווקים פיננסים סחירים רבים. הסקירה עוסקת במגמות והתפתחויות ארוכות טווח לתעשייה זו 

   

סקירת ענף הייצור למוצרי עץ (לאומי)
22/03/19
מדדי המקרו של הענף ייצור מוצרי עץ, שעם וקש מצביעים על חולשה משמעותית בשנת 2018 . הייצור התעשייתי, שהתרחב משמעותית בשנים האחרונות, ירד בחדות, ומדדי המכירות במחירים שוטפים ושעות העבודה למעשה מצויים במגמת ירידה ארוכה יותר. במבט קדימה, ההתקדמות במיזמי מחיר למשתכן עשויי לתמוך בביקושים לתחום העץ


ניתוח בנק ישראל של מעבר המגזר העסקי מחוב בנקאי לחוב מהגופים המוסדיים
21/03/18
הרחבת המימון החוץ בנקאי למגזר העסקי בישראל מאז שנות ה-2000 מכ-5% מהאשראי למגזר זה בשנת 2000 ועד 35% בסוף 2018 מעידה על שינוי מבני משמעותי, שהוא גדול גם בהשוואה למגמה העולמית. כן ניכרת עלייה חדה בהלוואות הישירות של הגופים המוסדיים לחברות. הכניסה של הגופים המוסדיים לשוק אג"ח החברות הביאה להרחבת היצע האשראי ונגישות האשראי לחברות הגדולות במשק, ומשתמע מהספרות המקצועית שהרחבה זו תוביל להתאוששות מהירה יחסית של המשק לאחר תקופות של משברים כלכליים.


הברבור השחור שעומד בפתחה של הכלכלה הגלובאלית, או שלא?
20/03/19
על פי מסמך עמדה כלכלי של חברת מידרוג, אי הודאות בעולם והדשדוש בהיקף הסחר העולמי עלול להוות אתגר ובעל השפעה שלילית על היקף היצוא בטווח הזמן הקצר והבינוני, כמו גם הלחצים להרחבת הפעילות מול סין. ריכוזיות היצוא הישראלי, שצפויה עוד להעמיק בעתיד הקרוב מהווה את מוקד הסיכון הגדול ביותר ליצוא הישראלי ולמודל הצמיחה של המשק המקומי.


מדוע קרנות המסחר הממוחשב אכזבו בשנת 2018?
19/03/19
משקיעים אשר בחרו להשקיע בקרנות נאמנות או קרנות גידור הפועלות באמצעות מסחר ממוחשב (במגוון אסטרטגיות ושווקים),בעלות תוצאות עבר, התאכזבו מביצועי הקרנות בשנת 2018. ציפיית המשקיעים הנה לתשואה עודפת בשנה שהשווקים חלשים. חברת ההשקעות BNY Mellon מפרסמת סקירה אודות ביצועי אסטרטגיות אלו, מה אכזב ומה צפוי בהמשך 


המלצת השקעה לשווקי חוב באסיה
17/03/19
חברת ההשקעות הבינלאומית פימקו מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת המלצות השקעה לחוב באסיה. על פי מנהלי ההשקעות בחברה, שנת 2019 צפויה לייצר הזדמנות לתשואה עודפת בשווקי החוב בדרוגי אשראי נמוכים ביחס לחוב בדרוג גבוה. בסקירה התייחסות למגמות כלכליות התומכות בסקטור וכן פירוט תחומים בהם מומלץ להתרכז ותחומים בהם הסיכון רב יותר 


מדד מחירי  הדיור (הלמ"ס)
15/03/19
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2018 – ינואר 2019, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר 2018 – דצמבר 2018, נמצא כי מחירי הדירות נותרו ללא שינוי


סקירת שוק הנדל"ן האירופאי
14/03/19
חטיבת ההשקעות האלטרנטיביות של דויטשה בנק מפרסמת סקירה ייעודית מורחבת לבחינת מגמות בשווקי הנדל"ן באירופה. הסקירה עוסקת בבחינת קטגוריות שווקים בהם: מסחרי, מגורים תעשייתי, לוגיסיטי וכו'


גיל הפרישה האפקטיבי כעשור לאחר העלאת גיל הפרישה
13/03/19
על פי ניתוח בנק ישראל, גיל הפרישה האפקטיבי בשלוש שיטות שונות מצביע על כך שהעלאת גיל הפרישה בשנים 2004—2009 השפיעה במידה ניכרת על גיל הפרישה האפקטיבי. ההשפעה ניכרה בקרב הנשים והגברים בין שהשכלתם על-תיכונית ובין שהשכלתם תיכונית או פחותה. ממצאי הניתוח מאשרים כי גיל הפרישה הסטטוטורי משמש סמן לתזמון הפרישה בפועל. נשים יכולות להמשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה הסטטוטורי, לצבור זכויות פנסיוניות נוספות ולהגדיל את הכנסתן מעבודה.


תחזית שווקי חוב בינלאומית רבעונית
12/03/19
חברת ההשקעות גוגנהיים מפרסמת תחזית רבעונית למגוון אפיקי ההשקעה בתחום החוב. החברה צופה שעצירת עליית הריבית הדולרית תספק רוח גבית חיובית לשווקי ההון, אך מגבירה את הסיכון בשווקים לקראת האטה הצפויה בשנה הבאה. 


סיכום מאזן התשלומים של ישראל לשנת 2018
11/03/19
על פי פרסום הלמ"ס לסיכום שנת 2018, נרשם עודף בחשבון השוטף שהסתכם ב-11.0 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 10.1 מיליארד דולר בשנת 2017 ועודף של 12.3 מיליארד דולר בשנת 2016. העודף בחשבון הסחורות והשירותים הסתכם ב-2.7 מיליארד דולר, לאחר עודף של 5.9 מיליארד דולר בשנה קודמת, ועודף של 5.9 מיליארד דולר בשנת 2016. .


סקירה מקרו כלכלית שבועית (מיטב)
10/03/19
אסטרטג ההשקעות של מיטב מפרסם סקירה שבועית גלובאלית ומקומית . לאור החלשות הכלכלית העולמית ועלייה בגרעון התקציבי בישראל המלצות ההשקעה הנה להפחית סיכוני השקעה במגוון קטגוריות 


האם המיתון הבא צפוי בשנת 2020?
07/03/19
חברת ההשקעות הבינלאומית Findate מפרסמת סקירה אודות תחזיות למיתון בשנת 2010 וכן המלצות באילו נכסים כדאי להתרכז במידה והתחזיות יתגשמו


סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני -  (מידרוג)
06/03/19
גיוסי אג"ח קונצרני בחודש פברואר 2019 הסתכמו בכ- 2.8 מיליארד ₪ ע.נ בידי 12 מנפיקים, לעומת כ-9.9 מיליארד ₪ בפברואר 2018 (כ-6.4 מיליארד ש"ח בנטרול הנפקה גדולה במיוחד של חברת החשמל) וכ-7.9 מיליארד ש"ח ע.נ בפברואר 2017. הנפקות פברואר כללו כ-1.5 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, וכ-0.9 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא פיננסי שאינו נדל"ן.


מהיכן תגיע הצמיחה הכלכלית בעולם?
05/03/19
חברת ההשקעות הבינלאומית אשמור מפרסמת סקירה אודות הצמיחה הכלכלית הצפוייה בעולם בשנים הקרבות בדגש על הפער בין השווקים המפותחים לשווקים המתעוררים


סיכום חודש פברואר בבורסה בת"א
04/03/19
עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות
בעולם ובראשן הנאסד"ק שעלה בכ- 3.4% בפברואר. מדד ת"א- 35 עלה ב- 1.1% , בהובלת מניות הטכנולוגיה הדואליות טאואר ונייס שתרמו כל אחת כחצי אחוז לעליית המדד. חברת מניות חדשה  – ג'נריישן קפיטל, קרן השקעה בתשתיות גייסה כ- 53 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ- 329 מיליון שקל לאחר ההנפקה.


תיאור וניתוח השימוש בכרטיסים לחיוב מיידי
03/03/19
במסמך חדש של מרכז המחקר של הכנסת, מוצגים נתונים על אמצעי התשלום העיקריים בישראל, נתונים על השימוש בכרטיסי דביט וניתוח היתרונות והחסרונות הנובעים משימוש בכרטיסי דביט


סקירת מגמות בשווקים הגלובאליים
01/03/19
קרן הפריווט אקוויטי האמריקאית KKR מפרסמת המשך לתחזית השנתית לשנת 2019. בפרסום העדכני דגש על ההזדמנויות בשווקי ההון באירופה וסין וכן מגמות בכלכלת ארה"ב על רקע מלחמת הסחר עם סין
  


השינויים בשיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים על פי רמת ההכנסה
26/02/19
עבודה שנכתבה על ידי ויקי רובשבסקי-בנית מחטיבת המחקר בבנק ישראל מנתחת את השינויים בשיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים על פי רמת ההכנסה. הניתוח מתבסס על עיבוד קבצי נתונים מפורטים של מבצעי עסקאות דיור וקבצי הכנסות שנתיות של שכירים במשק. מהניתוח עולה כי שיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב שכירים בני 25–35 מקרב השכירים בני אותו הגיל שלא הייתה בבעלותם דירה, עלה מרמה של כ-2 אחוזים לשנה בשנים 2007 ו-2008 לרמה של כ-4 אחוזים בשנים 2015 ו-2016


החוב של משקי בית בישראל (מחקר מרכז טאוב)
24/02/19 
על פי מחקר חדש של לביב שאמי ממרכז טאוב,  שיעור החוב של משקי הבית בישראל  נמוך בהשוואה למדינות מפותחות רבות בעולם, אולם בעשור האחרון הוא נמצא במגמת עלייה, בין היתר בשל סביבת הריבית הנמוכה, עליית מחירי הדירות, הגידול בצריכה הפרטית ומהגידול בהיצע האשראי בעקבות כניסתם של גופים פיננסיים חדשים לענף. המחקר בודק את רמת החוב של משקי בית בחלוקה לפי עשירוני הכנסה, קבוצות גיל ומגזרים


האם השנה מניות השווקים המתעוררים יספקו תשואה עודפת?
22/02/19
בשנים האחרונות שווקי המניות המתעוררים סיפקו תשואת חסר ביחס לשוק המניות האמריקאי. חברת ההשקעות Mirae מתמחה במגוון השקעות בשווקי החוב המתעוררים. החברה מפרסמת סקירה שנתית לבחינת מגמות כלכליות במגוון מדינות שבהן קיים פוטנציאל לתשואה עודפת בשנת 2019 


בחינת ביצועי אסטרטגיות בניית תיקי השקעות לאורך זמן
21/02/19
אחת השאלות המורכבות בתחום ההשקעות הנה בדבר מודל ההשקעות האופטימלי המייצר תשואה מקסימלית בחתך סיכון נתון. חברת ההשקעות Findate מפרסמת סקירה מקצועית לבחינת מגוון אסטרטגיות לבניית תיקי השקעות וביצועיהן בשנה כמו 2018 ובשנים קודמות. אסטרטגיות מסוימות הינן יעילות לאורך זמן אך חלק מהאסטרטגיות מבטיחות תנודתיות נמוכה במרבית הזמן אך נפגעות מהותית במשבר כמו 2008.


מהו תיק השקעות יעיל?
19/02/19
תאוריית המימון הקלאסית בוחנת תיק השקעות "יעיל" מבחינת האופן האופטימלי להשיג תשואה ביחס לרמת סיכון נתונה. חברת ההשקעות האמריקאית Mellon מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת האופן לבניית תיק השקעות "יעיל" ביחס למקובל בעבר


המלצות השקעה שבועיות של מיטב
18/02/19
 אסטרטג ההשקעות של מיטב סוקר את התפתחויות המקרו בישראל ובעולם. המלצות ההשקעה מתרכזות בחוב קונצרני בדירוג השקעה גבוה וחשיפה בינונית למניות בשילוב הגנות


מה הם נכסים חיוניים?
17/02/19
חברת ההשקעות האמריקאית Tortoise מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת תחומים מרכזיים בכלכלה אשר חיוניים להמשך הצמיחה הכלכלית. תחומים אלו מושפעים מהגידול באוכלוסיה וכן הזדקנות האוכלוסייה וצפויים לגרור השקעות ניכרות בשנים הקרובות.


האם כדאי להשקיע בריטים בארה"ב?
14/02/19
חברת ההשקעות האמריקאית Cohen&Steers מפרסמת סקירה מורחבת לבחינת כדאיות ההשקעה בשוק הריטים בארה"ב בעת זו. הסקירה עוסקת בכדאיות ההשקעה במחזורי כלכלה משתנים ותתי סקטורים מומלצים לריטים בהם: אתרי אחסון דטה, בריאות, דירות ואתרי ממסר תקשורת 


התשואות בחו"ל, החוב הציבורי והשפעתם על התשואות הריאליות של אג"ח ממשלתיות בישראל
13/02/19
עבודת מחקר שנכתבה על ידי גלעד שלום מחטיבת המחקר בבנק ישראל בוחנת את הגורמים המשפיעים על תשואות איגרות החוב הממשלתיות בישראל לאופקים שבין שנה אחת ל-10 שנים. במחקר נמצא כי לתשואות הריאליות בישראל קשר חזק ומובהק עם התשואות הריאליות בגוש האירו, וכי קשר זה התחזק מאז פרוץ המשבר הפיננסי בעולם


התחבורה הפרטית בישראל: ניתוח ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים
12/02/19
עבודה שכתב ד"ר יואב פרידמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל מתארת את המדיניות שננקטה בישראל בתחום התחבורה הפרטית, בעיקר מיסוי הרכב ומיסוי הנסועה, והיא מנתחת את השלכותיה על היקף הנסיעה ברכב פרטי לאורך שני העשורים האחרונים. המסקנה העיקרית מהעבודה היא שהגידול בצפיפות בכבישים אינו גזירה משמיים ושנדרשת מדיניות שתפעל לצמצום גידול בנסיעה ברכב פרטי.


דו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה ובכוחות הביטחון
11/02/18
בעשור האחרון השכר לעובד במשרדי הממשלה עלה במונחים ריאליים ב-21%, במערכת הבריאות הממשלתית ב-31% בעוד השכר הממוצע במשק עלה ב-11% במהלך תקופה זו. בהמשך למגמה בעשור האחרון, פערי השכר המגדריים ממשיכים להצטמצם אך נותרו גבוהים גם בשנת 2017.


התפתחויות ותחזיות בתחום הנפט והגז הטבעי 
11/02/18
בשנים האחרונות, עם התרבות תגליות הגז הטבעי לחופי ישראל, הלך וצמח תחום הנפט והגז במדינה. בישראל קיימות מספר חברות מקומיות הפעילות בתחום, ולרובן יש נגיעה גם לפעילות בחו"ל. חברת מעלות סוקרת את ההתפתחויות הגלובליות במגזר הנפט והגז והתחזיות לשנתיים הקרובות.


האם האשראי הצרכני בארה"ב מסוכן?
10/02/19
האשראי הצרכני בארה"ב הגיע לכ-16 טרליון דולר ומהווה כ-77% מהתלג. נתוני הפד מצביעים על כך שרמה זו אינה מסוכנת ולמעשה מצב הצרכן האמריקאי טוב ביחס לעבר. על רקע זה, חברת ההשקעות האמריקאית TCW מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת הנתונים והבהרות בדבר הסיכונים המתפתחים בחלק מהקטגוריות של האשראי הצרכנ
י.   

האם נוצרו הזדמנויות השקעות בחוב CLO?
08/02/19
מנהלי ההשקעות בתחום החוב בחברת ההשקעות הבינלאומית פימקו, מפרסמים סקירה אודות התנודתיות הרבה בשוק החוב העסקי המאוג"ח וההזדמנויות ההשקעה שנוצרו באפיק 


סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני (דווח חברת מידרוג)
06/02/19
גיוסי אג"ח קונצרני בחודש ינואר 2019 הסתכמו בכ- 6.8 מיליארד ₪ ע.נ בידי 16 מנפיקים, לעומת כ-6.8 מיליארד ₪ בינואר 2018 וכ-8.9 מיליארד ש"ח ע.נ בינואר 2017. הנפקות ינואר כללו כ-3.0 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, כ-2.6 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור הפיננסי, וכ-1.2 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא פיננסי שאינו נדל"ן.
 

סיכום חודש ינואר 2019 בבורסה בת"א
04/02/18
עליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם ובראשן הנאסד"ק שעלה בכ- 9%. מדד ת"א- 35 עלה ב- 6.2% , בהובלת מניות הפארמה הדואליות טבע ופריגו שזינקו בכ- 24% ובכ- 17% , בהתאמה.


ענף המלונאות (סקירת לאומי)
03/02/19
כניסות התיירים בשנת 2018 עלו בעוצמה בהשוואה לממוצע הרב שנתי, אך קצב הצמיחה השנתי נחלש ביחס לשנת 2017. במהלך השנה נרשמה חולשה זמנית בכניסות התיירים, זאת ככל הנראה על רקע מספר גורמים: עלייה במחיר הדלק הסילוני; חולשה בכניסות התיירים בעולם; וחולשה במדדים המקרו כלכליים במדינות מסוימות באירופה.


הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2018
31/01/19
סקר החברות לרבעון האחרון של 2018 מעלה שהמגזר העסקי צומח בקצב נאה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה ברבעון האחרון והוא מוסיף להיות חיובי ומובהק. מאזן הנטו חיובי ומובהק בענפי השירותים והתעשייה; וחיובי ובלתי מובהק בענף המסחר. בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות נוספת ברבעון הבא. בסיכום שנתי סקר החברות מעלה שהמגזר העסקי התרחב בשנת 2018 בקצב דומה לקצב ההתרחבות בשנה הקודמת.


ניתוח חברות מתחום הדיאגנוסטיקה הרפואי
29/01/19
חברת האנליזה Edison n מפרסמת סקירה ייעודית לתחום הצומח של דיאגנוסטיקה רפואית. תחום זה נהנה מצמיחה לאור ההבנה שדיאגנוסטיקה איכותית ומהירה של מחלות מייעלת תוצאות ריפוי. בסקירה הסבר כללי על מושגים בתחום וכן פרוט וסקירה של מניות מרכזיות בתחום 
 

המתמידים מנצחים (הראל)
28/01/19
הירידות החדות של דצמבר נבלמו בדיוק בחג המולד ומאז יצאו השווקים למסע עליות. מה הוביל לשינוי ואיך מתמודדים עם זה בתיק ההשקעות


סחר החוץ סחורות לפי ארצות בשנת -  2018
27/01/19
על פי סיכום שנתי של הלמ"ס, בשנת 2018 יצוא הסחורות  הסתכם ב- 223.0 מיליארד ש"ח, עלייה של 2.8 מיליארד ש"ח (1.3%) לעומת 2017 . יבוא הסחורות הסתכם ב- 289.8 מיליארד ש"ח, עלייה של ב- 41.2 מיליארד ש"ח (16.6%). בשנת
2018 הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב- 66.8 מיליארד ש"ח, עלייה של 135.0% לעומת הגירעון בשנת 2017.


בנקים בישראל: מבט ל 2019
25/01/19
חברת מעלות מפרסמת מצגת בנושא ניתוח המערכת הבנקאית בישראל שנערכה על ידי לנה שוורץ, מנהלת תחום דירוג מוסדות פיננסים


כימיקלים: שווקי הדשנים והברום בישראל ובעולם (לאומי)
24/01/19
במבט קדימה, בטווח הבינוני, הביקוש הגלובלי לדשנים צפוי לעלות בכ1.3%- בשנה בממוצע בשנים 2019-2022 כאשר לדשני אשלגן צפויה עדיפות על פני יתר הדשנים לכל אורך התקופה. הגידול צפוי להיתמך גם בשינויים בתמהיל הגידולים החקלאיים בעולם. ההיצע הגלובלי של דשנים צפוי לעלות בכ1.6%- בשנה בממוצע בשנים 2019-2022. כלומר, ההיצע הגלובלי צפוי לצמוח מהר יותר מהביקוש וללחוץ על מחירי הדשנים כלפי מטה, אך זאת תוך שונות בין הסגמנטים השונים.


שיעורי שיקום של איגרות החוב בין השנים 2005-201
23/01/19
מחקר חדש של חברת מידרוג  שיעור השיקום הממוצע של איגרות החוב עם בטוחות גבוה בכל נקודת זמן ביחס לשיעור השיקום הממוצע והחציוני של איגרות החוב ללא בטוחות. שיעור השיקום הממוצע  של איגרות חוב עם בטוחות 30 ימים לאחר מועד כשל הפירעון עמד על כ- 57.41%  וזאת בהשוואה לשיעור השיקום הממוצע  של איגרות חוב ללא בטוחות 30 ימים לאחר מועד כשל
הפירעון אשר עמד על כ- 43.39%


תמצית הסביבה הכלכלית בארץ ובעולם
22/01/19
עופר קליין, הכלכלן הראשי של הראל מפרסם סקירה מורחבת לבחינת נתוני המקרו כלכלה בישראל ובעולם


סקירה שבועית מיטב
20/01/19
אסטרטג בית ההשקעות מיטב, אלכס ז'יבז'ינסקי סוקר את המגמות והנתונים הכלכליים העיקריים בארץ ובעולם
  

סקירת חוב מובנה ומגובה נכסים
17/01/19
חוב מאוג"ח מכונה חוב מובנה, קטגוריית השקעה זו סובלת ממוניטין שלישי בגלל הירידות החדות שנרשמו בקטגוריה בעת המשבר הפיננסי. חברת ההשקעות Fidante מפרסמת סקירה עדכנית לבחינת כדאיות ההשקעה בתחום


זרקור ענפי: 2018 ומבט קדימה
16/01/19
חברת דירוגי האשראי מעלות מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת מגמות במגוון סקטורים: נדל"ן מניב, שוק הדיור, ענף התקשורת, בנקים , מימון חוץ בנקאי, תקשורת ותשתיות


שיפור תשואה באמצעות כתיבת אופציות על מדד
14/01/19
מנהלי השקעות בחברת GMO מפרסמים סקירת השקעות בה דיון אודות כדאיות אסטרטגיית כתיבת אופציות על מדדים לטווח ארוך ביחס להשקעה ישירה בשוק המניות


תחזית השקעות 2019 KKR
13/01/19
קרן הפריווט אקוויטי KKR מפרסמת סקירה שנתיתי מורחבת לבחינת נתוני המקרו בעולם וכדאיות ההשקעה בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים

ניתוח מגמות בענפי המסחר (לאומי)
11/01/19
ברביע השלישי של 2018 נרשם שיפור ברווחיות בענפים מסחר מעורב ומזון, זאת בניגוד לענפי המסחר במוצרי חשמל ורכב.   
נרשם שיפור באיתנות הפיננסית במרבית ענפי המסחר, למעט ענף מסחר רכב, בו חלה הרעה מסוימת גם ביחסי הנזילות
.

איך מדרגים מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות?
10/01/19
חברת דירוג האשראי מידרוג מפרסמת דו"ח מיוחד במטרה  להסביר את גישתה להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים נכסים או "איגוח הלוואות צרכניות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים ”Consumer Loan Backed   securitizations” האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג של עסקאות מסוג זה, וביניהם מבנה ואיכות האשראי של תיק הנכסים, מבנה העסקה, סיכוני צד נגדי וסיכונים תפעוליים ומשפטיים
.

מהיכן הגיעו מיליארדי השקלים שחילק שר האוצר?
09/01/19
על פי נייר עמדה של מיכאל שראל מפורום קהלת, הצמיחה בשנים האחרונות לא הרשימה, אז היכן מצא שר האוצר את מיליארדי השקלים שנדרשו כדי להרעיף על הציבור את כל ההטבות שמפלגתו כל כך מתגאה בהן?


סיכום שנת 2018 בשוק האג"ח בישראל (מידרוג)
08/01/19

שנת 2018 תיזכר כשנה שבה חל היפוך מגמה בשוק האג"ח הקונצרני. כך, לאחר מספר שנים של כסף זול ותיאבון לסיכון גובר בשנת 2018 נפתחו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג ובשני המגזרים ובפרט בחודש דצמבר עם גידול משמעותי בעלויות הגיוס. הסביבה העסקית המאתגרת, נוכח סביבה מוניטארית מרחיבה בארה"ב, העלאת ריבית ראשונה בישראל והצפי להמשך, ביחד עם הסנטימנט השלילי בשוק, הירידה בתיאבון הסיכון לאורך סולם הדירוג ולחץ היצעים משמעותי

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2019
07/01/19
התוצר צפוי לצמוח ב-2019 ב-3.4%, קצב נמוך מעט בהשוואה לתחזית הקודמת, וב-2020 הוא צפוי לצמוח ב-3.5%. האינפלציה ב-2019 צפויה להסתכם ב-1.3%, מעט נמוכה בהשוואה לתחזית הקודמת, וב-2020 היא צפויה להסתכם ב-1.8%. הריבית המוניטרית צפויה לעלות ל-0.50% ברבעון השלישי של 2019 ולהמשיך לעלות בהדרגה עד ל-1.25% בסוף 2020 (תום טווח התחזית).


האם ימי הסאבפריים חוזרים?
06/01/19
מנהל תחום החוב בחברת ההשקעות האמריקאית TCW מפרסם סקירה בה הוא מנתח את המגמות בתחום מתן אשראי למשכנתאות בארה"ב. הוא מוצא לנכון להזהיר שהאשראי הניתן באמצעות סוכנות פדרליות הינו ללווים פחות טובים ובכמות גבוהה מדי ביחס לשנים קודמות. מגמה זו אינה תואמת את הסיכון למצב של הדרדרות בצמיחה בארה"ב או לירידה בשווקי הנדל"ן. 
 

תמונת מצב סיכום שנת 2018 ותחזית לשנת 2019
03/01/19
על פי סקירה שנתית של דן אנד ברדסטריט,  שנת 2018 היתה השנה השניה מזה עשור, שבה כל 20 הכלכלות הגדולות (G20) רשמו צמיחה חיובית בתוצר, גם אם במרביתן נרשמה צמיחה מתונה. אבל הצמיחה העולמית היא כבר לא הפרמטר הכלכלי החשוב ביותר – השינויים הגיאופוליטיים בין המעצמות בשנים האחרונות, מרחיקים מבחינתן, את עקרון הגלובליזציה ומקרבים את חשיבות היציבות של הכלכלה המקומית. תהליך הדי-גלובליזציה של גושי הכלכלה הגדולים, נועד להפחית את התלות שלהם אחד בשני בטווח הארוך, אך הוא גם מגביר את הסיכון שבהידרדרות גיאופוליטית


הבורסה בשנת 2018 – סיכום מחלקת המחקר של הבורסה
02/01/19
המסחר בבורסה בתל-אביב התאפיין בתנודתיות רבה, בדומה לבורסות המובילות בעולם; מדד ת"א- 35 ירד השנה בכ- 3% זאת לעומת ירידה ממוצעת של כ- 12% בבורסות אירופה. עליות השערים בשווקים מתחילת השנה נמחקו בחודש דצמבר והפכו לירידות שערים, וזאת בעקבות צניחת נאסד"ק בכ- 9% שהשפיעה על כל הבורסות המובילות בעולם וגם על הבורסה בת"
א.

מחקר חדש: התשואה במונחי שכר להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות
02/01/19
מחקר שמפרסם בנק ישראל בחן את הגידול בשכר הנובע מרכישת השכלה גבוהה בסוגי המוסדות השונים בישראל (אוניברסיטאות, מכללות פרטיות וציבוריות). בניכוי ההשפעה של מאפיינים אישיים, נמצא שהשכר השנתי ברוטו בקרב בוגרי תואר ראשון ושני באוניברסיטאות היה גבוה ב-2008–2015 בכ-10% משכר בוגרי המכללות הציבוריות, והשכר של בוגרי המכללות הפרטיות היה גבוה משכר בוגרי המכללות הציבוריות ב-6%–7%. 

 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים