פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
 
 
   
כתבות עדכניות


ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי מפרסמת דוח חמור
17/04/19
הוועדה מביעה חשש מהותי שהמבנה הרגולטורי הפיננסי במדינת ישראל, שנוצר טלאי על טלאי, איננו נותן מענה הולם לאינטרס הציבורי – וממליצה גם על הקמת ועדת פיקוח פרלמנטרית על רגולטורים פיננסיים שתיחשף לחומרים הסודיים, הענקת סל כלי אכיפה וחקירה פלילית לפיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון, הקמת שולחן רגולטורים, הארכת תקופת הצינון ומניעת ניגודי עניינים בעקבות "הדלת המסתובבת" והכרזה על הבנקים כקבוצת ריכוז


דו"ח החשב הכללי לשנת 2018
16/04/19
מבחינת נתוני החוב, בשנת 2018 חלה עליה קלה ביחס חוב לתוצר, למרות העמידה ביעד הגרעון, שינויים בגורמי השוק ובראשם פיחות משמעותי של השקל אל מול הדולר והאירו ושיעור אינפלציה גבוה ביחס לשנים קודמות תרמו לעליית היחס


סקירת שוק הנדל"ן (משרד האוצר)
15/04/19
סקירת משרד האוצר עוסקת בגידול בפעילות בתחום הנדל"ן למגורים על רקע הבחירות. התייחסות מיוחדת הנה לפעילות השקעות חריגה של משקיעים באור עקיבא


תחזית גלובאלית להשקעות ishares
12/04/19
חברת תעודות הסל הבינלאומית מפרסמת תחזית השקעות גלובאלית לרבעון השני. מומלצת משקל יתר להשקעה בתחום המניות והאג"ח הממשלתי האמריקאי ומנגד משקל חסר לשווקים מפותחים מחוץ לארה"ב. 
 

סקירת מגמות בשוק ההלוואות הבכירות
10/04/19
אפיק ההשקעות בהלוואת בכירות בינלאומיות סבל מתנודתיות רבה בסוף שנת 2018 ונהנה מתיקון שערים ברבעון הראשון של השנה.  חברת ההשקעות Eaton Vance מפרסמת סקירה ייעודית לביצועי האפיק ביחס לקטגוריות שווקי חוב אחרים 


התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2019
08/04/19
ב-2019 התוצר צפוי לצמוח ב-3.2%, נמוך מעט מהקצב בתחזית הקודמת. בשנת 2020 התוצר צפוי לצמוח ב-3.5%. האינפלציה בארבעת הרבעונים המסתיימים ברבעון הראשון של 2020 צפויה לעמוד על 1.3%. האינפלציה ב-2019 וב-2020 צפויה לעמוד על 1.5% ו-1.6%, בהתאמה.


סיכום 2018 עבור שווקי ה- Green bonds
07/04/19
שווקי החוב הייעודיים לתחום התמודדות עם משבר האקלים, מכונים שווקי אג"ח ירוקים. איגרות חוב אלו מונפקות על ידי מדינות, חברות ועיריות  לפרוייקטים חיובים בהשפעת על ההתמודדות עם משבר האקלים. סיכום שנת 2018 בשווקים אלו מראה על המשך גידול בתעשייה זו בהובלת ארה"ב, סין וצרפת  


האם נרשמת התאוששות בכלכלת סין?
05/04/19
סקירה של חברת ההשקעות Findate עוסקת בהתפתחויות בכלכלת סין על רקע התמריצים הכלכליים בתחום המיסוי והתשתיות. על פי הסקירה, צעדים אלו צפויים לשפר את הצמיחה במדינה ולתמוך בהשקעה בחוב 


סיכום חודש מרץ בבורסה ת"א
03/04/19
מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים, בהשפעת פרסום דו"חות כספיים לשנת 2018 ע"י החברות הבורסאיות ועליות שערים בנאסד"ק; מדד ת"א- 35 ירד ב- 1.8% , בהובלת מניית כיל וחברת האם החברה לישראל שתרמו יחד כ- 0.6% לירידת המדד, ומניות טבע ובזק שתרמו כ"א כ- 0.4% לירידת המדד.


מצגת המפקחת על הבנקים בנושא התחרות במערכת הפיננסית
02/04/19
מפקחת על הבנקים סקרה בהרצאתה את כל הצעדים שבוצעו בשנים האחרונות על-ידי בנק ישראל בשיתוף פעולה עם משרד האוצר ורגולטורים מקבילים, במטרה להפוך את שוק הבנקאות ליותר תחרותי עבור משקי הבית והעסקים הקטנים. לצד צעדים אלה התייחסה המפקחת גם לאתגרים שבשינוי הסביבה התחרותית, והציגה דוגמאות. 


מצגת נגיד בנק ישראל מכנסה פיקוח על הבנקים: "התחרות במערכת הפיננסית"
02/04/19
חלק מהמהלכים המשמעותיים והרפורמות לקידום התחרות כבר הבשילו וחלקם בתהליך הבשלה. ישנם מהלכים תומכים נוספים שנדרשים כעת, כגון פיתוח והטמעת מכשירים פיננסיים וטכנולוגיים והעמקת שוק ההון, שככל שיקודמו ייתרמו לתחרות בשוק האשראי ולגידול ברווחת הצרכנים." "המהלכים השונים מתאפשרים בעיקר לנוכח פיתוח והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות שזמינות בעידן הנוכחי ולא היו קיימות בעבר הלא רחוק.


תחזית סקטורים שווקי מניות גלובאליים
31/03/19
חברת ההשקעות האמריקאית ג'נוס האנדרסון מפרסמת סקירה לבחינת כדאיות ההשקעה במגוון סקטורים על רקע עצירת עליית הריבית בארה"ב והעליות האחרונות בשווקים הפיננסים  


ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנתי מידרוג
28/03/19
מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2018 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי הכשל/החובות הפגומים בקרב הסדרות שמדרגת מידרוג


צמיחת המשק בטווח הארוך ותובנות לגבי המדיניות החברתית-כלכלית
27/03/19
חטיבת המחקר של בנק ישראל פותח מודל לחיזוי הצמיחה ארוכת הטווח בישראל, והוא מאפשר להעריך כיצד זו תושפע מהתפתחויות בתנאי הרקע ומצעדי מדיניות. בתרחיש הבסיסי קצב הצמיחה של המשק צפוי לרדת מממוצע של 3.3% בשנים 2000—2016 ל-2.7% בשנים 2017—2035. הסיבה העיקרית לכך נעוצה בהאטת קצב גידול האוכלוסייה בגיל העבודה ובהתפתחות של מאפייניה. אם תואט ההשתלבות בתעסוקה של הגברים החרדים והנשים הערביות, הדבר עלול להוביל לירידה ממשית ברמה החזויה של התוצר לנפש.


סוגיות בחינוך: התפתחות ההוצאה לתלמיד ומדד לאיכות המורים על פני זמן
26/03/19
על פי ניתוח בנק ישראל ההוצאה לתלמיד ביחס לתוצר לנפש שבה בשנים האחרונות לרמתה בראשית שנות ה-2000, לאחר שנים שבהן היא הצטמצמה. הגידול בהוצאה לתלמיד ביטא בעיקר יישום רפורמות לשיפור במעמד עובדי ההוראה, צמצום מספר התלמידים בכיתה והענקת חינוך חינם מגיל 3.


קרבת העוני: סיכון לעוני, סיכוי להצטרפות למעמד הבינוני
25/03/19
מחקר חדש של מרכז אדוה בוחן את מעמדן של משפחות הנמצאות מעט מעל קו העוני – רובד שהכנסתו נעה בין קו העוני ובין 25% מעליו. המחקר נועד לבחון הבדלים בדפוסי ההוצאה של משקי בית, בין אלה הנמנים עם רובד העוני ובין אלה הנמנים עם רובד קרבת העוני. הממצאים מראים כי מצבן של המשפחות הנמצאות ברובד קרבת העוני אינו טוב בהרבה מזה של המשפחות העניות


סקירת מגמות עולמית בתחום הפריווט אקוויטי
24/03/19
חברת הייעוץ והמחקר הכלכלי והאסטרטגי מקנזי מפרסמת סקירה מקיפה להתפתחות ההשקעות הפרטיות בעולם, קטגוריה המכונה פריווט אקוויטי. בפועל התחום עוסק בהשקעות בחברות פרטיות, הון סיכון, תשתיות, חוב , נדל"ן וכו'. גיוסי ההון בתחום זה גדלו באופן ניכר בשנים האחרונות על רקע ביצועי תשואה עודפת על פני שווקים פיננסים סחירים רבים. הסקירה עוסקת במגמות והתפתחויות ארוכות טווח לתעשייה זו 

   

סקירת ענף הייצור למוצרי עץ (לאומי)
22/03/19
מדדי המקרו של הענף ייצור מוצרי עץ, שעם וקש מצביעים על חולשה משמעותית בשנת 2018 . הייצור התעשייתי, שהתרחב משמעותית בשנים האחרונות, ירד בחדות, ומדדי המכירות במחירים שוטפים ושעות העבודה למעשה מצויים במגמת ירידה ארוכה יותר. במבט קדימה, ההתקדמות במיזמי מחיר למשתכן עשויי לתמוך בביקושים לתחום העץ


ניתוח בנק ישראל של מעבר המגזר העסקי מחוב בנקאי לחוב מהגופים המוסדיים
21/03/18
הרחבת המימון החוץ בנקאי למגזר העסקי בישראל מאז שנות ה-2000 מכ-5% מהאשראי למגזר זה בשנת 2000 ועד 35% בסוף 2018 מעידה על שינוי מבני משמעותי, שהוא גדול גם בהשוואה למגמה העולמית. כן ניכרת עלייה חדה בהלוואות הישירות של הגופים המוסדיים לחברות. הכניסה של הגופים המוסדיים לשוק אג"ח החברות הביאה להרחבת היצע האשראי ונגישות האשראי לחברות הגדולות במשק, ומשתמע מהספרות המקצועית שהרחבה זו תוביל להתאוששות מהירה יחסית של המשק לאחר תקופות של משברים כלכליים.


הברבור השחור שעומד בפתחה של הכלכלה הגלובאלית, או שלא?
20/03/19
על פי מסמך עמדה כלכלי של חברת מידרוג, אי הודאות בעולם והדשדוש בהיקף הסחר העולמי עלול להוות אתגר ובעל השפעה שלילית על היקף היצוא בטווח הזמן הקצר והבינוני, כמו גם הלחצים להרחבת הפעילות מול סין. ריכוזיות היצוא הישראלי, שצפויה עוד להעמיק בעתיד הקרוב מהווה את מוקד הסיכון הגדול ביותר ליצוא הישראלי ולמודל הצמיחה של המשק המקומי.


מדוע קרנות המסחר הממוחשב אכזבו בשנת 2018?
19/03/19
משקיעים אשר בחרו להשקיע בקרנות נאמנות או קרנות גידור הפועלות באמצעות מסחר ממוחשב (במגוון אסטרטגיות ושווקים),בעלות תוצאות עבר, התאכזבו מביצועי הקרנות בשנת 2018. ציפיית המשקיעים הנה לתשואה עודפת בשנה שהשווקים חלשים. חברת ההשקעות BNY Mellon מפרסמת סקירה אודות ביצועי אסטרטגיות אלו, מה אכזב ומה צפוי בהמשך 


המלצת השקעה לשווקי חוב באסיה
17/03/19
חברת ההשקעות הבינלאומית פימקו מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת המלצות השקעה לחוב באסיה. על פי מנהלי ההשקעות בחברה, שנת 2019 צפויה לייצר הזדמנות לתשואה עודפת בשווקי החוב בדרוגי אשראי נמוכים ביחס לחוב בדרוג גבוה. בסקירה התייחסות למגמות כלכליות התומכות בסקטור וכן פירוט תחומים בהם מומלץ להתרכז ותחומים בהם הסיכון רב יותר 


מדד מחירי  הדיור (הלמ"ס)
15/03/19
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2018 – ינואר 2019, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר 2018 – דצמבר 2018, נמצא כי מחירי הדירות נותרו ללא שינוי


סקירת שוק הנדל"ן האירופאי
14/03/19
חטיבת ההשקעות האלטרנטיביות של דויטשה בנק מפרסמת סקירה ייעודית מורחבת לבחינת מגמות בשווקי הנדל"ן באירופה. הסקירה עוסקת בבחינת קטגוריות שווקים בהם: מסחרי, מגורים תעשייתי, לוגיסיטי וכו'


גיל הפרישה האפקטיבי כעשור לאחר העלאת גיל הפרישה
13/03/19
על פי ניתוח בנק ישראל, גיל הפרישה האפקטיבי בשלוש שיטות שונות מצביע על כך שהעלאת גיל הפרישה בשנים 2004—2009 השפיעה במידה ניכרת על גיל הפרישה האפקטיבי. ההשפעה ניכרה בקרב הנשים והגברים בין שהשכלתם על-תיכונית ובין שהשכלתם תיכונית או פחותה. ממצאי הניתוח מאשרים כי גיל הפרישה הסטטוטורי משמש סמן לתזמון הפרישה בפועל. נשים יכולות להמשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה הסטטוטורי, לצבור זכויות פנסיוניות נוספות ולהגדיל את הכנסתן מעבודה.


תחזית שווקי חוב בינלאומית רבעונית
12/03/19
חברת ההשקעות גוגנהיים מפרסמת תחזית רבעונית למגוון אפיקי ההשקעה בתחום החוב. החברה צופה שעצירת עליית הריבית הדולרית תספק רוח גבית חיובית לשווקי ההון, אך מגבירה את הסיכון בשווקים לקראת האטה הצפויה בשנה הבאה. 


סיכום מאזן התשלומים של ישראל לשנת 2018
11/03/19
על פי פרסום הלמ"ס לסיכום שנת 2018, נרשם עודף בחשבון השוטף שהסתכם ב-11.0 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 10.1 מיליארד דולר בשנת 2017 ועודף של 12.3 מיליארד דולר בשנת 2016. העודף בחשבון הסחורות והשירותים הסתכם ב-2.7 מיליארד דולר, לאחר עודף של 5.9 מיליארד דולר בשנה קודמת, ועודף של 5.9 מיליארד דולר בשנת 2016. .


סקירה מקרו כלכלית שבועית (מיטב)
10/03/19
אסטרטג ההשקעות של מיטב מפרסם סקירה שבועית גלובאלית ומקומית . לאור החלשות הכלכלית העולמית ועלייה בגרעון התקציבי בישראל המלצות ההשקעה הנה להפחית סיכוני השקעה במגוון קטגוריות 


האם המיתון הבא צפוי בשנת 2020?
07/03/19
חברת ההשקעות הבינלאומית Findate מפרסמת סקירה אודות תחזיות למיתון בשנת 2010 וכן המלצות באילו נכסים כדאי להתרכז במידה והתחזיות יתגשמו


סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני -  (מידרוג)
06/03/19
גיוסי אג"ח קונצרני בחודש פברואר 2019 הסתכמו בכ- 2.8 מיליארד ₪ ע.נ בידי 12 מנפיקים, לעומת כ-9.9 מיליארד ₪ בפברואר 2018 (כ-6.4 מיליארד ש"ח בנטרול הנפקה גדולה במיוחד של חברת החשמל) וכ-7.9 מיליארד ש"ח ע.נ בפברואר 2017. הנפקות פברואר כללו כ-1.5 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, וכ-0.9 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא פיננסי שאינו נדל"ן.


מהיכן תגיע הצמיחה הכלכלית בעולם?
05/03/19
חברת ההשקעות הבינלאומית אשמור מפרסמת סקירה אודות הצמיחה הכלכלית הצפוייה בעולם בשנים הקרבות בדגש על הפער בין השווקים המפותחים לשווקים המתעוררים


סיכום חודש פברואר בבורסה בת"א
04/03/19
עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות
בעולם ובראשן הנאסד"ק שעלה בכ- 3.4% בפברואר. מדד ת"א- 35 עלה ב- 1.1% , בהובלת מניות הטכנולוגיה הדואליות טאואר ונייס שתרמו כל אחת כחצי אחוז לעליית המדד. חברת מניות חדשה  – ג'נריישן קפיטל, קרן השקעה בתשתיות גייסה כ- 53 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ- 329 מיליון שקל לאחר ההנפקה.


תיאור וניתוח השימוש בכרטיסים לחיוב מיידי
03/03/19
במסמך חדש של מרכז המחקר של הכנסת, מוצגים נתונים על אמצעי התשלום העיקריים בישראל, נתונים על השימוש בכרטיסי דביט וניתוח היתרונות והחסרונות הנובעים משימוש בכרטיסי דביט


סקירת מגמות בשווקים הגלובאליים
01/03/19
קרן הפריווט אקוויטי האמריקאית KKR מפרסמת המשך לתחזית השנתית לשנת 2019. בפרסום העדכני דגש על ההזדמנויות בשווקי ההון באירופה וסין וכן מגמות בכלכלת ארה"ב על רקע מלחמת הסחר עם סין
  


השינויים בשיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים על פי רמת ההכנסה
26/02/19
עבודה שנכתבה על ידי ויקי רובשבסקי-בנית מחטיבת המחקר בבנק ישראל מנתחת את השינויים בשיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים על פי רמת ההכנסה. הניתוח מתבסס על עיבוד קבצי נתונים מפורטים של מבצעי עסקאות דיור וקבצי הכנסות שנתיות של שכירים במשק. מהניתוח עולה כי שיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב שכירים בני 25–35 מקרב השכירים בני אותו הגיל שלא הייתה בבעלותם דירה, עלה מרמה של כ-2 אחוזים לשנה בשנים 2007 ו-2008 לרמה של כ-4 אחוזים בשנים 2015 ו-2016


החוב של משקי בית בישראל (מחקר מרכז טאוב)
24/02/19 
על פי מחקר חדש של לביב שאמי ממרכז טאוב,  שיעור החוב של משקי הבית בישראל  נמוך בהשוואה למדינות מפותחות רבות בעולם, אולם בעשור האחרון הוא נמצא במגמת עלייה, בין היתר בשל סביבת הריבית הנמוכה, עליית מחירי הדירות, הגידול בצריכה הפרטית ומהגידול בהיצע האשראי בעקבות כניסתם של גופים פיננסיים חדשים לענף. המחקר בודק את רמת החוב של משקי בית בחלוקה לפי עשירוני הכנסה, קבוצות גיל ומגזרים


האם השנה מניות השווקים המתעוררים יספקו תשואה עודפת?
22/02/19
בשנים האחרונות שווקי המניות המתעוררים סיפקו תשואת חסר ביחס לשוק המניות האמריקאי. חברת ההשקעות Mirae מתמחה במגוון השקעות בשווקי החוב המתעוררים. החברה מפרסמת סקירה שנתית לבחינת מגמות כלכליות במגוון מדינות שבהן קיים פוטנציאל לתשואה עודפת בשנת 2019 


בחינת ביצועי אסטרטגיות בניית תיקי השקעות לאורך זמן
21/02/19
אחת השאלות המורכבות בתחום ההשקעות הנה בדבר מודל ההשקעות האופטימלי המייצר תשואה מקסימלית בחתך סיכון נתון. חברת ההשקעות Findate מפרסמת סקירה מקצועית לבחינת מגוון אסטרטגיות לבניית תיקי השקעות וביצועיהן בשנה כמו 2018 ובשנים קודמות. אסטרטגיות מסוימות הינן יעילות לאורך זמן אך חלק מהאסטרטגיות מבטיחות תנודתיות נמוכה במרבית הזמן אך נפגעות מהותית במשבר כמו 2008.


מהו תיק השקעות יעיל?
19/02/19
תאוריית המימון הקלאסית בוחנת תיק השקעות "יעיל" מבחינת האופן האופטימלי להשיג תשואה ביחס לרמת סיכון נתונה. חברת ההשקעות האמריקאית Mellon מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת האופן לבניית תיק השקעות "יעיל" ביחס למקובל בעבר


המלצות השקעה שבועיות של מיטב
18/02/19
 אסטרטג ההשקעות של מיטב סוקר את התפתחויות המקרו בישראל ובעולם. המלצות ההשקעה מתרכזות בחוב קונצרני בדירוג השקעה גבוה וחשיפה בינונית למניות בשילוב הגנות


מה הם נכסים חיוניים?
17/02/19
חברת ההשקעות האמריקאית Tortoise מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת תחומים מרכזיים בכלכלה אשר חיוניים להמשך הצמיחה הכלכלית. תחומים אלו מושפעים מהגידול באוכלוסיה וכן הזדקנות האוכלוסייה וצפויים לגרור השקעות ניכרות בשנים הקרובות.


האם כדאי להשקיע בריטים בארה"ב?
14/02/19
חברת ההשקעות האמריקאית Cohen&Steers מפרסמת סקירה מורחבת לבחינת כדאיות ההשקעה בשוק הריטים בארה"ב בעת זו. הסקירה עוסקת בכדאיות ההשקעה במחזורי כלכלה משתנים ותתי סקטורים מומלצים לריטים בהם: אתרי אחסון דטה, בריאות, דירות ואתרי ממסר תקשורת 


התשואות בחו"ל, החוב הציבורי והשפעתם על התשואות הריאליות של אג"ח ממשלתיות בישראל
13/02/19
עבודת מחקר שנכתבה על ידי גלעד שלום מחטיבת המחקר בבנק ישראל בוחנת את הגורמים המשפיעים על תשואות איגרות החוב הממשלתיות בישראל לאופקים שבין שנה אחת ל-10 שנים. במחקר נמצא כי לתשואות הריאליות בישראל קשר חזק ומובהק עם התשואות הריאליות בגוש האירו, וכי קשר זה התחזק מאז פרוץ המשבר הפיננסי בעולם


התחבורה הפרטית בישראל: ניתוח ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים
12/02/19
עבודה שכתב ד"ר יואב פרידמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל מתארת את המדיניות שננקטה בישראל בתחום התחבורה הפרטית, בעיקר מיסוי הרכב ומיסוי הנסועה, והיא מנתחת את השלכותיה על היקף הנסיעה ברכב פרטי לאורך שני העשורים האחרונים. המסקנה העיקרית מהעבודה היא שהגידול בצפיפות בכבישים אינו גזירה משמיים ושנדרשת מדיניות שתפעל לצמצום גידול בנסיעה ברכב פרטי.


דו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה ובכוחות הביטחון
11/02/18
בעשור האחרון השכר לעובד במשרדי הממשלה עלה במונחים ריאליים ב-21%, במערכת הבריאות הממשלתית ב-31% בעוד השכר הממוצע במשק עלה ב-11% במהלך תקופה זו. בהמשך למגמה בעשור האחרון, פערי השכר המגדריים ממשיכים להצטמצם אך נותרו גבוהים גם בשנת 2017.


התפתחויות ותחזיות בתחום הנפט והגז הטבעי 
11/02/18
בשנים האחרונות, עם התרבות תגליות הגז הטבעי לחופי ישראל, הלך וצמח תחום הנפט והגז במדינה. בישראל קיימות מספר חברות מקומיות הפעילות בתחום, ולרובן יש נגיעה גם לפעילות בחו"ל. חברת מעלות סוקרת את ההתפתחויות הגלובליות במגזר הנפט והגז והתחזיות לשנתיים הקרובות.


האם האשראי הצרכני בארה"ב מסוכן?
10/02/19
האשראי הצרכני בארה"ב הגיע לכ-16 טרליון דולר ומהווה כ-77% מהתלג. נתוני הפד מצביעים על כך שרמה זו אינה מסוכנת ולמעשה מצב הצרכן האמריקאי טוב ביחס לעבר. על רקע זה, חברת ההשקעות האמריקאית TCW מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת הנתונים והבהרות בדבר הסיכונים המתפתחים בחלק מהקטגוריות של האשראי הצרכנ
י.   

האם נוצרו הזדמנויות השקעות בחוב CLO?
08/02/19
מנהלי ההשקעות בתחום החוב בחברת ההשקעות הבינלאומית פימקו, מפרסמים סקירה אודות התנודתיות הרבה בשוק החוב העסקי המאוג"ח וההזדמנויות ההשקעה שנוצרו באפיק 


סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני (דווח חברת מידרוג)
06/02/19
גיוסי אג"ח קונצרני בחודש ינואר 2019 הסתכמו בכ- 6.8 מיליארד ₪ ע.נ בידי 16 מנפיקים, לעומת כ-6.8 מיליארד ₪ בינואר 2018 וכ-8.9 מיליארד ש"ח ע.נ בינואר 2017. הנפקות ינואר כללו כ-3.0 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, כ-2.6 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור הפיננסי, וכ-1.2 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא פיננסי שאינו נדל"ן.
 

סיכום חודש ינואר 2019 בבורסה בת"א
04/02/18
עליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם ובראשן הנאסד"ק שעלה בכ- 9%. מדד ת"א- 35 עלה ב- 6.2% , בהובלת מניות הפארמה הדואליות טבע ופריגו שזינקו בכ- 24% ובכ- 17% , בהתאמה.


ענף המלונאות (סקירת לאומי)
03/02/19
כניסות התיירים בשנת 2018 עלו בעוצמה בהשוואה לממוצע הרב שנתי, אך קצב הצמיחה השנתי נחלש ביחס לשנת 2017. במהלך השנה נרשמה חולשה זמנית בכניסות התיירים, זאת ככל הנראה על רקע מספר גורמים: עלייה במחיר הדלק הסילוני; חולשה בכניסות התיירים בעולם; וחולשה במדדים המקרו כלכליים במדינות מסוימות באירופה.


הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2018
31/01/19
סקר החברות לרבעון האחרון של 2018 מעלה שהמגזר העסקי צומח בקצב נאה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה ברבעון האחרון והוא מוסיף להיות חיובי ומובהק. מאזן הנטו חיובי ומובהק בענפי השירותים והתעשייה; וחיובי ובלתי מובהק בענף המסחר. בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות נוספת ברבעון הבא. בסיכום שנתי סקר החברות מעלה שהמגזר העסקי התרחב בשנת 2018 בקצב דומה לקצב ההתרחבות בשנה הקודמת.


ניתוח חברות מתחום הדיאגנוסטיקה הרפואי
29/01/19
חברת האנליזה Edison n מפרסמת סקירה ייעודית לתחום הצומח של דיאגנוסטיקה רפואית. תחום זה נהנה מצמיחה לאור ההבנה שדיאגנוסטיקה איכותית ומהירה של מחלות מייעלת תוצאות ריפוי. בסקירה הסבר כללי על מושגים בתחום וכן פרוט וסקירה של מניות מרכזיות בתחום 
 

המתמידים מנצחים (הראל)
28/01/19
הירידות החדות של דצמבר נבלמו בדיוק בחג המולד ומאז יצאו השווקים למסע עליות. מה הוביל לשינוי ואיך מתמודדים עם זה בתיק ההשקעות


סחר החוץ סחורות לפי ארצות בשנת -  2018
27/01/19
על פי סיכום שנתי של הלמ"ס, בשנת 2018 יצוא הסחורות  הסתכם ב- 223.0 מיליארד ש"ח, עלייה של 2.8 מיליארד ש"ח (1.3%) לעומת 2017 . יבוא הסחורות הסתכם ב- 289.8 מיליארד ש"ח, עלייה של ב- 41.2 מיליארד ש"ח (16.6%). בשנת
2018 הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב- 66.8 מיליארד ש"ח, עלייה של 135.0% לעומת הגירעון בשנת 2017.


בנקים בישראל: מבט ל 2019
25/01/19
חברת מעלות מפרסמת מצגת בנושא ניתוח המערכת הבנקאית בישראל שנערכה על ידי לנה שוורץ, מנהלת תחום דירוג מוסדות פיננסים


כימיקלים: שווקי הדשנים והברום בישראל ובעולם (לאומי)
24/01/19
במבט קדימה, בטווח הבינוני, הביקוש הגלובלי לדשנים צפוי לעלות בכ1.3%- בשנה בממוצע בשנים 2019-2022 כאשר לדשני אשלגן צפויה עדיפות על פני יתר הדשנים לכל אורך התקופה. הגידול צפוי להיתמך גם בשינויים בתמהיל הגידולים החקלאיים בעולם. ההיצע הגלובלי של דשנים צפוי לעלות בכ1.6%- בשנה בממוצע בשנים 2019-2022. כלומר, ההיצע הגלובלי צפוי לצמוח מהר יותר מהביקוש וללחוץ על מחירי הדשנים כלפי מטה, אך זאת תוך שונות בין הסגמנטים השונים.


שיעורי שיקום של איגרות החוב בין השנים 2005-201
23/01/19
מחקר חדש של חברת מידרוג  שיעור השיקום הממוצע של איגרות החוב עם בטוחות גבוה בכל נקודת זמן ביחס לשיעור השיקום הממוצע והחציוני של איגרות החוב ללא בטוחות. שיעור השיקום הממוצע  של איגרות חוב עם בטוחות 30 ימים לאחר מועד כשל הפירעון עמד על כ- 57.41%  וזאת בהשוואה לשיעור השיקום הממוצע  של איגרות חוב ללא בטוחות 30 ימים לאחר מועד כשל
הפירעון אשר עמד על כ- 43.39%


תמצית הסביבה הכלכלית בארץ ובעולם
22/01/19
עופר קליין, הכלכלן הראשי של הראל מפרסם סקירה מורחבת לבחינת נתוני המקרו כלכלה בישראל ובעולם


סקירה שבועית מיטב
20/01/19
אסטרטג בית ההשקעות מיטב, אלכס ז'יבז'ינסקי סוקר את המגמות והנתונים הכלכליים העיקריים בארץ ובעולם
  

סקירת חוב מובנה ומגובה נכסים
17/01/19
חוב מאוג"ח מכונה חוב מובנה, קטגוריית השקעה זו סובלת ממוניטין שלישי בגלל הירידות החדות שנרשמו בקטגוריה בעת המשבר הפיננסי. חברת ההשקעות Fidante מפרסמת סקירה עדכנית לבחינת כדאיות ההשקעה בתחום


זרקור ענפי: 2018 ומבט קדימה
16/01/19
חברת דירוגי האשראי מעלות מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת מגמות במגוון סקטורים: נדל"ן מניב, שוק הדיור, ענף התקשורת, בנקים , מימון חוץ בנקאי, תקשורת ותשתיות


שיפור תשואה באמצעות כתיבת אופציות על מדד
14/01/19
מנהלי השקעות בחברת GMO מפרסמים סקירת השקעות בה דיון אודות כדאיות אסטרטגיית כתיבת אופציות על מדדים לטווח ארוך ביחס להשקעה ישירה בשוק המניות


תחזית השקעות 2019 KKR
13/01/19
קרן הפריווט אקוויטי KKR מפרסמת סקירה שנתיתי מורחבת לבחינת נתוני המקרו בעולם וכדאיות ההשקעה בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים

ניתוח מגמות בענפי המסחר (לאומי)
11/01/19
ברביע השלישי של 2018 נרשם שיפור ברווחיות בענפים מסחר מעורב ומזון, זאת בניגוד לענפי המסחר במוצרי חשמל ורכב.   
נרשם שיפור באיתנות הפיננסית במרבית ענפי המסחר, למעט ענף מסחר רכב, בו חלה הרעה מסוימת גם ביחסי הנזילות
.

איך מדרגים מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות?
10/01/19
חברת דירוג האשראי מידרוג מפרסמת דו"ח מיוחד במטרה  להסביר את גישתה להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים נכסים או "איגוח הלוואות צרכניות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים ”Consumer Loan Backed   securitizations” האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג של עסקאות מסוג זה, וביניהם מבנה ואיכות האשראי של תיק הנכסים, מבנה העסקה, סיכוני צד נגדי וסיכונים תפעוליים ומשפטיים
.

מהיכן הגיעו מיליארדי השקלים שחילק שר האוצר?
09/01/19
על פי נייר עמדה של מיכאל שראל מפורום קהלת, הצמיחה בשנים האחרונות לא הרשימה, אז היכן מצא שר האוצר את מיליארדי השקלים שנדרשו כדי להרעיף על הציבור את כל ההטבות שמפלגתו כל כך מתגאה בהן?


סיכום שנת 2018 בשוק האג"ח בישראל (מידרוג)
08/01/19

שנת 2018 תיזכר כשנה שבה חל היפוך מגמה בשוק האג"ח הקונצרני. כך, לאחר מספר שנים של כסף זול ותיאבון לסיכון גובר בשנת 2018 נפתחו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג ובשני המגזרים ובפרט בחודש דצמבר עם גידול משמעותי בעלויות הגיוס. הסביבה העסקית המאתגרת, נוכח סביבה מוניטארית מרחיבה בארה"ב, העלאת ריבית ראשונה בישראל והצפי להמשך, ביחד עם הסנטימנט השלילי בשוק, הירידה בתיאבון הסיכון לאורך סולם הדירוג ולחץ היצעים משמעותי

התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2019
07/01/19
התוצר צפוי לצמוח ב-2019 ב-3.4%, קצב נמוך מעט בהשוואה לתחזית הקודמת, וב-2020 הוא צפוי לצמוח ב-3.5%. האינפלציה ב-2019 צפויה להסתכם ב-1.3%, מעט נמוכה בהשוואה לתחזית הקודמת, וב-2020 היא צפויה להסתכם ב-1.8%. הריבית המוניטרית צפויה לעלות ל-0.50% ברבעון השלישי של 2019 ולהמשיך לעלות בהדרגה עד ל-1.25% בסוף 2020 (תום טווח התחזית).


האם ימי הסאבפריים חוזרים?
06/01/19
מנהל תחום החוב בחברת ההשקעות האמריקאית TCW מפרסם סקירה בה הוא מנתח את המגמות בתחום מתן אשראי למשכנתאות בארה"ב. הוא מוצא לנכון להזהיר שהאשראי הניתן באמצעות סוכנות פדרליות הינו ללווים פחות טובים ובכמות גבוהה מדי ביחס לשנים קודמות. מגמה זו אינה תואמת את הסיכון למצב של הדרדרות בצמיחה בארה"ב או לירידה בשווקי הנדל"ן. 
 

תמונת מצב סיכום שנת 2018 ותחזית לשנת 2019
03/01/19
על פי סקירה שנתית של דן אנד ברדסטריט,  שנת 2018 היתה השנה השניה מזה עשור, שבה כל 20 הכלכלות הגדולות (G20) רשמו צמיחה חיובית בתוצר, גם אם במרביתן נרשמה צמיחה מתונה. אבל הצמיחה העולמית היא כבר לא הפרמטר הכלכלי החשוב ביותר – השינויים הגיאופוליטיים בין המעצמות בשנים האחרונות, מרחיקים מבחינתן, את עקרון הגלובליזציה ומקרבים את חשיבות היציבות של הכלכלה המקומית. תהליך הדי-גלובליזציה של גושי הכלכלה הגדולים, נועד להפחית את התלות שלהם אחד בשני בטווח הארוך, אך הוא גם מגביר את הסיכון שבהידרדרות גיאופוליטית


הבורסה בשנת 2018 – סיכום מחלקת המחקר של הבורסה
02/01/19
המסחר בבורסה בתל-אביב התאפיין בתנודתיות רבה, בדומה לבורסות המובילות בעולם; מדד ת"א- 35 ירד השנה בכ- 3% זאת לעומת ירידה ממוצעת של כ- 12% בבורסות אירופה. עליות השערים בשווקים מתחילת השנה נמחקו בחודש דצמבר והפכו לירידות שערים, וזאת בעקבות צניחת נאסד"ק בכ- 9% שהשפיעה על כל הבורסות המובילות בעולם וגם על הבורסה בת"
א.

מחקר חדש: התשואה במונחי שכר להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות
02/01/19
מחקר שמפרסם בנק ישראל בחן את הגידול בשכר הנובע מרכישת השכלה גבוהה בסוגי המוסדות השונים בישראל (אוניברסיטאות, מכללות פרטיות וציבוריות). בניכוי ההשפעה של מאפיינים אישיים, נמצא שהשכר השנתי ברוטו בקרב בוגרי תואר ראשון ושני באוניברסיטאות היה גבוה ב-2008–2015 בכ-10% משכר בוגרי המכללות הציבוריות, והשכר של בוגרי המכללות הפרטיות היה גבוה משכר בוגרי המכללות הציבוריות ב-6%–7%.


עליית מחירי הדירות והשפעתה על יכולתם של משקי בית לרכוש דיור
01/01/19
על פי מחקר חדש של מרכז טאוב עליית מחירי הדיור בעשור האחרון הפחיתה את יכולתם של משקי הבית לרכוש דיור. עם זאת, כאשר היכולת לרכוש דיור נבחנת לפי ההכנסה הפנויה הכוללת, ולא לפי מספר המשכורות הדרוש לקניית דירה (המדד המשמש לרוב הערכת יכולת זו בתקשורת ובשיח הציבורי), מתברר כי הירידה ביכולת זו מתונה יותר. הסיבה לכך היא שההכנסה הפנויה הכוללת של משקי הבית עלתה במידה רבה יותר משכר העבודה בין 1998 ל-2016, בעיקר בשל גידול במספר המפרנסים הממוצע במשקי הבית.


שיעור החזקות הציבור ממשיך לעלות באופן רציף מאז 2010 ומגיע השנה לכ-57%
 31/12/18
בשנת 2018 מכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של יותר מ 13 מיליארד שקל – כפול מאשר בשנת 2017, והסכום הגבוה ביותר בשנים האחרונות. מכירות מניות ע"י בעלי עניין בשנים האחרונות הביאו לעלייה בשיעור החזקות הציבור במניות השנה לכ-57% (ללא מניות הפארמה- טבע ופריגו וחברת IFF  שרכשה את פרוטרום ונרשמה השנה ברישום כפול).


נתונים על יוקר המחייה בישראל בהשוואה למדינות המפותחות
30/12/18
מרכז המחקר של הכנסת מפרסם סקירה בנושא יוקר המחיה בישראל בהשוואה למדינות המפותחות. מסמך זה בוחן את השינוי במחירי המוצרים, את שיעור השינוי במדדים נבחרים ואת ההבדלים במשקולות הצריכה בעיקר בין ישראל ובין אירופה. כמו כן נבחן הקשר בין רמת המחירים לבין התוצר לנפש (המבטא את העושר של המדינה) של ישראל ביחס למדינות המפותחות בעולם.


מילקי יקר, חולצות זולות: השלכות של חסימת מסחר בין-לאומי
 28/12/18
נייר עמדה של פורום קהלת מראה כי בעוד שמחירי הביגוד בישראל נמוכים בהשוואה בין־לאומית, מחירי המזון יקרים יחסית, וכי דפוס זה התפתח לאחר פתיחת ענף הטקסטיל ליבוא. מלבד זאת אורי מוצא כי החששות לזעזועים כלכליים וחברתיים שיתהוו עם פתיחת ענף הטקסטיל ליבוא לא התממשו. נייר העמדה ממליץ להסיר את חסמי היבוא בתחום המזון — ביניהם מכסים, חסמי תקינה, רישוי וכדומה — ולהפסיק את השימוש במכסות יבוא זמניות.

דגשים בנוגע לחברות ציבוריות שפועלות בתחום הקנביס הרפואי
27/12/18
הרשות לני"ע מפרסמת דגשים למשקיעים על רקע הגידול במספרן של חברות הקנביס הרפואי הציבוריות, ומכיוון שמדובר בתחום פעילות מתפתח המושפע ממגוון של גורמי סיכון מהותיים, ובהם אי-ודאות רגולטורית בישראל ובמדינות רבות ברחבי העולם, יש חשיבות לכך שהמשקיעים יקדישו את תשומת הלב הראויה לבדיקת ההשקעה בתחום זה


האם כדאי להשקיע במניות במצב השווקים כיום?
26/12/18
מנהל השקעות בחברת ההשקעות הבינלאומית GMO מסביר כיצד ניתן להמשיך להשקיע במניות "איכותיות" בעלות תמחור כלכלי נח ומודל עסקי רווחי ואיכותי 


שוק המניות האמריקאי ממשיך להיות יקר
23/12/18
מנהל ההשקעות הראשי בחברת ההשקעות האמריקאית GMO מפרסם סקירה מורחבת בה הוא מציג את הנתונים העיקרים המבססות את עמדתו ששוק המניות האמריקאי יקר להשקעה. לדעתו שוק המניות נסחר במכפילים גבוהים מדי שאינם נתמכים בנתוני צמיחה מספקים ודרושות ירידות מחירים לא מבוטלות להתאמה למחירי השקעה ראויים

האם אסטרטגיות השקעה אלטרנטיביות עדיין רלוונטיות?
21/12/18
סיכום ביצועי קרנות הגידור בעולם למרבית שנת 2018 מאכזבות מאוד ובולטות בתשואה שלילית. חברת הייעוץ למוסדיים RA מפרסמת סקירה מורחבת לניתוח אסטרטגיות ההשקעה המרכזיות (מקרו, לונג/שורט, תנודתיות ושווי יחסי) לאורך שנים בתשואות ומדדי סיכון. מחברי הסקירה מציינים אסטרטגיות שלהערכתם פוטנציאל גבוה יותר לשנים הקרובות
 
.  
המיסוי הישיר בישראל – מאפיינים, עיוותים והצעות לשינוי
20/12/18
יורם גבאי ומיכאל שראל מפורום המחקר קהלת מפרסמים מסמך הצעות למדיניות בתחום המיסוי בישראל. על פי הניתוח בנייר העמדה, מדינת ישראל הצליחה להפחית את הנטל ושיעורי מס ההכנסה על יחידים וחברות, שמרה על רמת פרוגרסיביות גבוהה, התאימה עצמה באופן מלא למודל הכלכלי הגלובלי ושמרה על רמת חיכוך מתונה עם הציבור. היעד לפיו מערכת המס תהיה פשוטה, הוגנת ושוויונית יחסית לא הושג, ומדיניות המסים המשיכה במתן ההעדפות לסקטורים ולתחומים שונים גם כאשר לא היו לכך יתרונות כלכליים וחברתיים.


האם מדינת הסטארט-אפ יכולה לגדול?
19/12/18
פרסום חדש של מרכז טאוב עוסק בהערכת יכולת צמיחה מגזר ההיטק בקרב מועסקים בישראל. חלקו של מגזר ההיי-טק בישראל עומד על כ 8- אחוזים בלבד מסך התעסוקה, אך חשיבותו למשק רבה: הוא מניב כרבע מתשלומי מס ההכנסה בישראל, והוא המקור לחלק ניכר מהערך המוסף הגלום בייצוא הישראלי. המסקנה העולה מהבדיקה היא כי הפוטנציאל להתרחבות נוספת של התעסוקה במגזר ההיי-טק מקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל נמוך יחסית למדינות אחרות, לכל הפחות בטווח הקצר.


הדרכים המומלצות להאבק ביוקר המחייה בישראל
18/12/18
מסמך שהוכן יל ידי פורום קהלת מציע בצורה בהירה צעדים שהממשלה צריכה לנקוט על מנת להקל על יוקר המחייה, לצד אזהרה מפני המשך השימוש בפתרונות מזיקים כאמצעי להפחתת הלחץ הציבורי המוצדק לשינוי.


סקירה מקרו שבועית מיטב
17/12/18
אסטרטג ההשקעות של מיטב, אלכס ז'יבז'ינסקי מפרסם סקירה שבועית בה ניתוח נתוני מקרו עדכניים מישראל והעולם   


המלצות השקעה לאפיקי החוב הבינלאומיים
16/12/18
חברת ההשקעות האמריקאית PineBridge מפרסמת סקירה לבחינת המלצות ההשקעה לאפיקי החוב הבינלאומיים 


סקירת אפיק ההשקעות (Contingent convertibles (CoCos
13/12/18
בשנים האחרונות אפיק ההשקעות של מניות בכורה (ההיברידיים הניתנים להמרה בתנאים משתנים) צמח באופן ניכר.
חברת ההשקעות האמריקאית Cohen & Steers מפרסמת סקירה מיוחדת להסבר אודות אפיק השקעה זה ותנאי התמחור בשווקים כעת.


הסתיו הגיע לשוק החוב (מידרוג)
12/12/18
בחינת המרווחים החציוניים )בממוצע חודשי( בשוק האג"ח הקונצרני )המדורג( בישראל מראה כי בחודש נובמבר במגזר הצמוד שמרו המרווחים על יציבות מסוימת לאורך רוב סולם הדירוג למעט פתיחת מרווחים בשתי רמות דירוג- A1.il ו- A3.il בהם נפתחו המרוויחם בכ- 13 ו- 8 נקודות בסיס, בהתאמה.


היערכות לקראת סוף שנת המס 2018
11/12/18
פירמת ראיית החשבון BDO מפרסמת חוברת מקיפה לכל נושאי המיסוי החשובים לקראת תום שנת המס האזרחית 2018


תחזית ואנגרד לשנת 2019
09/12/18
חברת ההשקעות הבינלאומית ואנגרד מפרסמת סקירה מקיפה לבחינת אסטרטגיות ההשקעה המומלצת לשנת 2019. ניתוח החברה מקיף ודן בכלל שווקי ההון בעולם תוך בחינת התרחישים הסבירים לשנה הקרובה. החברה אינה צופה מיתון בשווקים הבינלאומים וממליצה על אסטרטגיות השקעה שמרניות לאור רמות התמחור השווקים.


המלצות השקעה לרבעון ראשון 2019 - ג'י פי מורגן
07/12/18
לקראת סיום הרבעון, חטבית הקרנות של בנק ההשקעות האמריקאי ג'י פי מורגן מפרסמת תחזית רבעונית למרבית אפיקי ההשקעה. בסקירה המלצות שמרניות בתחום המניות והעלאת המלצה למזומן וסיכוני מח"מ 


מגמות כלכליות ותחזיות ל 2019 RBC
06/12/18
רויאל בנק אוף קנדה מפרסם סקירה מורחבת לקראת 2019 בה כלכלני הבנק מנתחים מגמות בכלכלה הבינלאומית ושווקי ההון


האם ישנה מגמת שינוי בסידורי ההעסקה המקובלים במשק?
05/12/18
המיקוד השבוע של משרד האוצר עוסק בשאלה האם ישנן עדויות התומכות בטענה הנשמעת מעת לעת כי שוק העבודה עובר שינויים משמעותיים בכל מה שקשור לצורות ההעסקה המקובלות, כאשר את מקומה של צורת ההעסקה המסורתית הסטנדרטית – העסקה כשכיר/ה במקום עבודה אחד לאורך תקופה ארוכה של שנים – מחליפות צורות העסקה אלטרנטיביות


סיכום חודש נובמבר בבורסה בת"א
04/12/12
מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים בהשפעת פרסום דו"חות כספיים לרבעון השלישי של 2018 ע"י החברות הבורסאיות. מדד ת"א- 35 עלה ב- 2.7% . מניות נייס וטבע תרמו יחד כ- 1.3% מעליית המדד מדדי ת"א בנקים- 5 ות"א ביטוח-פלוס עלו ב- 4.7% בין היתר בהשפעת העלאת הריבית במשק ע"י בנק ישראל ב- 0.15% ל- 0.25%. בשוק המניות גויסו החודש כ- 450 מיליון שקל.


יציבות המערכת הבנקאית בישראל בראיה בינלאומית
02/12/18
כלכלני חברת דירוג האשראי מעלות S&P מפרסמים סקירה לבחינת איתנות המערכת הבנקאית בישראל. הניתוח נשעה ביחס לחשיפה לאשראי עסקי, פרטי ונדל"ן. התמונה העולה מהסקירה הנה של מערכת יציבה אשר יכולה לעמוד בזעזועים במשק


סקירה גלובאלית של מגמות בחלוקת דיבידנדים
29/11/18
חברת ההשקעות ג'נוס האנדרסון מפרסמת סקירה רבעונית לבחינת מגמות בחלוקת דיבידנדים של חברות בעולם. מסיכום נתוני הרבעון השלישי נראית המשך עליית דיבידנדים בשווקי ההון בארה"ב, קנדה, טאיוון והודו. האטה נרשמה באוסטרליה ולראשונה מזה 4 שנים החלה עלייה בחלוקת דיבידנדים בסין. סך הדיבידנדים שחולקו עלו בכ 9% ביחס לרבעון השני. 


כיצד מכינים תיק השקעות לאינפלציה?
28/11/18
בשנים האחרונות האינפלציה בארה"ב החלה לטפס משיעור אפסי לכ-2.5% לשנה. משלב זה האפשרות לעלייה באינפלציה עלתה. חברת ההשקעות הבינלאומית פימקו מפרסמת סקריה בה התייחסות לאפיקי השקעה אשר יתרמו לביצועי תיקי השקעות בעת עלייה באינפלציה.


תחזית מיטב לשנת 2019
26/11/18
אלכס ז'יבז'ינסקי , אסטרטג ההשקעות של מיטב מפרסם סקירה מיוחדת ותחזית שנתית של בית ההשקעות לשנת 2019.
בסקירה ניתוח הסיכונים והסיכויים לאפיקי ההשקעה הן בישראל והן בעולם.
 

דברי המפקחת על הבנקים בוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא לווים גדולים
25/11/18
סוף שנות התשעים ועד שנת 2010 התפתחה בעיה של ריכוזיות עסקית גבוהה מאוד במשק וריכוזיות גבוהה בתיק האשראי של הבנקים -  שהייתה תמונת ראי של הריכוזיות במשק - על רקע תהליכי ההפרטה של החברות הממשלתיות והדרישה מהבנקים למכור את האחזקות הריאליות. הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פעל ב-15 השנים האחרונות באופן נחוש ושיטתי לטיפול בבעיה, ומנע סיכון גדול שעלול היה להתממש


מה הם הסיכונים בהשקעה בהלוואות בכירות?
23/11/18
בשנים האחרונות אפיק ההשקעה המכונה הלוואות בכירות הפך לפופולרי בקרב משקיעים. אפיק זה עוסק ברכישת הלוואות בכירות בשווקים הבינלאומיים מבנקים תחת בטוחות ובריבית משתנה. מנהלי ההשקעות של חברת AB מנתחים את הסיכונים באפיק בשלב זה ומסבירים מדוע האפיק אינו מומלץ בעת זו

המלצות השקעה בתחום החוב הבינלאומי
21/11/18
חברת ההשקעות הבינלאומית גוגנהיים מפרסמת סקירה מורחבת לניות המגמות הכלכליות בארה"ב, תחזיות הריבית, ההסתברות למיתון וכו'. הסקירה עוסקת בהמלצות השקעה לאפיקי החוב השונים

ניתוח מגמות בקמעונאות הגולבאלית
18/11/18

חברת דירוגי האשראיהבינלאומית S&P מפרסמת סקירה ותחזיות לענף הקמעונאות הגלובאלית. בסקירה ניתוח המגמות וההשפעה המתרחבת של צריכה אונליין לעומת רכישה בקניונים וחנויוית. כמו כן יש בחינה של ענף המסעדנות. 

ניתוח מגמות בתעשיות הבטחון והחלל
16/11/18
חברת דירוגי האשראיהבינלאומית S&P מפרסמת סקירה ותחזיות לתעשיות הביטחוניות והחלל בעולם. על פי הסקירה, מגמת ההשקעה בתעשיות אלו צפויות להמשיך ולגדול בשנים הקרובות בעיקר בארה"ב ואירופה 


על הפער בין חברות טכנולוגיה בסין לארה"ב
14/11/18
חברת ההשקעות האמריקאית בלאקרוק מפרסמת סקירה לאור הירידות החדות בסקטור הטכנולוגיה. הסקירה על רקע פערי התמחור שנוצרו בין שוק הטכנולוגיה לסין לבין מניות הטכנולוגיה בארה"ב 


סקירת שווקי החוב מגובי הבטוחות הבינלאומיים
13/11/18
שווקי החוב מגובי הבטוחות החלו בשנות השמונים בתחום המשכנתאות. לאחר ששווקים אלו התפתחו מאוד ועברו אבולוציה בהיצע המכשירים, גודל השווקים הגיע לטריליוני דולרים בשנה זו. חברת ההשקעות Fidante מפרסמת סקירה להסבר אודות התחום, מגוון האפיקים ואסטרטגיות השקעה מקובלות בשווקי החוב מגובי הבטוחות. 
 

ענף ציוד ושירותי תקשורת (סקירת לאומי)
11/11/18
ניתוח של יצוא ציוד תקשורת מצד הסחורות מעלה כי במחצית הראשונה של 2018 חלה עלייה משמעותית ביצוא של סחורות אלו לאירופה ולאסיה- שני שווקים בעלי נתח שוק מרכזי ביצוא. העלייה ביצוא לכל אחד מן האזורים הללו מקורה בעיקר במספר מצומצם של מדינות ואינה רוחבית. נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בתחום ציוד התקשורת מצביעים על שיפור כולל במרבית היחסים הפיננסיים הענפיים, זאת בדומה לשיפור שחל בנתוני היצוא.

גלובליזציה והסכמי השקעות בינלאומיים
09/11/18
ישראל חתמה על הסכמים ראשונים להגנה על השקעות עם גרמניה וצרפת והחל משנות ה- 90 התמקדה בחתימה עם מדינות מזרח אירופה, בעיקר במטרה להגן על משקיעים ישראלים באותן מדינות. בשנת 2017 חתמה ישראל על הסכם השקעות מתקדם עם יפן, שמטרתו היא להגן על משקיעים ישראלים בחו"ל במקביל למשיכת השקעות ומשקיעים יפנים לישראל. חתימת ההסכם אותתה למשקיעים היפנים כי ישראל הינה יעד לגיטימי להשקעות ומאז חתימתו חלה עליה משמעותית בהשקעות יפניות בישראל


יציבות היא שם המשחק  (סיכום מידרוג)
07/11/18
בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל מראה כי בחודש אוקטובר שמרו המרווחים על יציבות מסוימת לאורך רוב סולם הדירוג, הן במגזר השקלי  והן במגזר הצמוד  כי מתחילת השנה ניתן לראות התמתנות מסוימת בתיאבון הסיכון של המשקיעים, כך שככל שיורדים בסולם הדירוג פתיחת המרווחים הייתה משמעותית יותר


סיכום חודש אוקטובר בבורסה בת"א
05/11/18
ירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה לבורסות מובילות בעולם; הושק מדד מניות חדש – ת"א-פמילי, הכולל 27 מניות של חברות "משפחתיות" בשווי של כ- 81 מיליארד שקל;  בשוק המניות גויסו החודש כ- 37 מיליון שקל; שתי חברות חדשות נרשמו החודש בשוק המניות במסגרת הרישום הכפול: IFF חברה אמריקאית הנסחרת בארה"ב ב- NYSE מיזגה לתוכה את "פרוטרום" בעסקת ענק בשווי של כ- 23 מיליארד שקל, ומניותיה החלו להיסחר גם בת"א בתחילת אוקטובר. חברת חיפושי נפט וגז אנרג'יאן הנסחרת בבורסה הראשית בלונדון LSE


הזדמנויות השקעה  בתחום הבינה המלאכותית
04/11/18
חברת ההשקעות האמריקאית TWC מפרסמת סקירה אודות הזדמנויות ההשקעה בתחום הבינה המלאכותית. על פי הסקירה תחום זה צפוי להוביל את צמיחת תחום הטכנולוגיה בעשורים הקרובים. יכולת הלמידה המתפתחת של מחשבים והסקת מסקנות צפויה להשפיע במגוון רחב מאוד של יישומים: בריאות, רכבים חשמלים, בידור , פנאי וכו'  


שוק הדיור לאן? (דיסקונט)
01/11/18
 בשנה הבאה צפויה, להערכת בנק דיסקונט, האצה מסוימת בהתחלות הבניה, בתמיכת "מחיר למשתכן" לקצב של 47-50 אלף יחידות דיור חוסר הוודאות בשוק הדיור בא לידי ביטוי גם במחירים, כאשר, ב-12 החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב-1.1%. עם זאת, הבנק צופה שירידת המחירים הינה פרמננטית, ואנו אף לא שוללים עלייה מתונה במחירי הדירות בשנה הבאה


האם מטבעות קריפטו מהווים אפיק השקעה?
30/10/18
בשנה האחרונה נרשמו ירידות שווי במרבית המטבעות הדיגיטליים המובילים (לאחר עליות חדות בשנים קודמות). הבנק האירופאי ABN מפרסם סקירה מיוחדת אודות עולם המטבעות הדיגיטליים ומתייחס לאפיק השקעה זה. האם מדובר על אפיק השקעה אפקטיבי? מה הם המטבעות המובילים ומה מידת שימושם ובטיחותם למשקיעים.


המערכת הפנסיונית, מבט משווה על פי דוחות ה-OECD
29/10/18
המיקוד השבועי של משרד האוצר בוחן את מערכת הפנסיה בישראל בהשוואה בינלאומית, בהסתמך על דוחות ה- OECD האחרונים. בזכות הסכם פנסיה חובה מ- 2008 שיעור הישראלים להם פנסיה תעסוקתית גבוה מאוד, ודומה לשיעור המקביל במדינות צפון אירופה. החשיפה של הפנסיה בישראל לתנודתיות שוקי ההון גבוהה יחסית. חלק ממדינות ה- OECD פועלות בשנים האחרונות לחיזוק הקשר שבין גיל הפרישה לעלייה בתוחלת החיים. כל מדינות ה- OECD מלבד ישראל, שוויץ ופולין החליטו על ביטול הפער המגדרי בגיל הפרישה


האם מחירי הנדל"ן במערב יקרים מדי?
28/10/18
חברת ההשקעות האמריקאית מפרסמת סקירה לבחינת מחירי הנדל"ן בארה"ב, קנדה, אנגליה ואוסטרליה. על פי הפרמטרים המועלים בסקירה, הריביות הנמוכות דחפו את מחירי הנדל"ן לרמות גבוהות מדי   


השפעת חוק הריכוזיות על הבורסה בת"א
26/10/18
בעקבות חוק הריכוזיות מחקו קבוצות השליטה 25 חברות שכבה בשווי כולל של כ- 30 מיליארד שקל. יחידת המחקר של הבורסה חושפת את היקף הפגיעה הנרחבת של חוק הריכוזיות; נותרו 8 חברות שכבה שלישית נוספות בשווי כולל של כ- 28 מיליארד שקל שבעיית השליטה בהן תטופל עד דצמבר 2019


מחקר חדש: "רוב מהומה על לא מאומה"? השפעת התקשורת המודפסת על שוק המניות בישראל
25/10/18
במחקר שביצעו ד"ר יוסי סעדו, ד"ר מוסי רוזנבוים וד"ר בנצי שרייבר, נבחנה ההשפעה של התקשורת הכתובה בישראל על שוק המניות 2011-2017. ממצאי המחקר הנם שעוצמת  ההבלטה של כתבות העוסקות בשוק המניות בתקשורת הכתובה משפיעה על שוק זה, בעיקר כשמדובר בכתבות שליליות.  ההשפעה ניכרת בתשואות המניות ובתנודתיות.  לתקשורת השפעה חזקה יותר על הנעשה בשוק המניות בימים של שינויים חדים בשערי המניות, ובעיקר בימים של ירידות חדות.
     

חשיבה מחודשת על אסטרטגיית ההשקעות ארוכת הטווח
24/10/18
קרן הפריווט אקוויט הגדולה בארה"ב KKR מפרסמת סקירה אודות מגמות ארוכות טווח באפיקי ההשקעה. עליית הריבית ומחירי הנכסים הפיננסים צפויים לגרום לירידת תשואות עתידיות במרבית אפיקי ההשקעה. על רקע תחזית זו יש להערך ולבחון את האסטרטגיות המומלצות לכל אפיק השקעה לעת זו 


הנדל"ן המניב דרך משקפת המאקרו (דיסקונט)
23/10/18
הנדל"ן המניב ממשיך ליהנות מהסביבה המאקרו כלכלית התומכת ושומר על שיעורי תשואה גבוהים. הענף נהנה מהצמיחה היציבה של הכלכלה המקומית, שיעור אבטלה נמוך, צריכה פרטית עולה, וכמובן, שיעורי הריבית האפסית והאינפלציה הממותנת. כל אלו מהווים תנאי רקע אידיאליים לצד שונות גדלה בין הסקטורים השונים


האם יש הצדקה למגמה שוורית בשווקים?
22/10/18
חברת ההשקעות האמריקאית Pinebridge מפרסמת מודל השקעות חודשי על פי מגמת המקרו בעולם צפויה להמשיך את מגמת הצמיחה והעליות בשווקים. בסקירה ניתוח של סקטורים מומלצים בראיית תמחור מול סיכון 


סקירה שבועית מיטב
21/10/18
הסקירה השבועית של מיטב עוסקת בהמלצות השקעה לאפיקים השונים. ניתן המלצת השקעה למניות שווקים מתעוררים על רקע הירידות שנשרמו לאחרונה  


אשראי בהיי-טק – לא מה שחשבתם (מעלת)
18/10/18 
הדעה הרווחת היא שחברות היי-טק אינן מגייסות אשראי. המגזר , שמתאפיין בסיכון גבוה יחסית , נתפס ככזה שקוסם יותר למשקיעי אקוויטי, שאכן רואים ממנו תשואה טובה יותר בהשוואה למגזרים אחרים. אבל יש אשראי בהיי-טק, ואיכות האשראי של המגזר נפרשת על כל קשת הדירוגים סקירה של חברת דירוג האשראי מעלות  מתייחסת להגדרה רחבה, הכוללת מגוון רחב של חברות, כאלה העוסקות בתוכנה, כאלה העוסקות בחומרה וכאלה העוסקות בשני התחומים
.

מדד חלופי למדידת תחולת העוני בישראל
17/10/18
המיקוד השבועי בסקירת משרד האוצר  עוסק בתחולת העוני בישראל. מחקרים רבים טוענים שהוצאה היא מדד טוב יותר למדידת רמת חיים כלכלית. במיקוד זה נבחן  מדד ההוצאה שנעשה באופן המקביל למדד ההכנסה על בסיס ההוצאה לצריכה לנפש סטנדרטית. בחינת תחולת העוני על פי נתוני 2016 מעלה כי שיעור העניים בישראל עמד על 14.6% לפי נתוני הצריכה, לעומת 18.5% לפי החישוב של המוסד לביטוח לאומי


המלצות השקעה חודשית BAIRD
16/10/18
חברת ההשקעות האמריקאית BAIRD מפרסמת תחזית השקעות חודשית בה פרוט מגמות בשוק ההון האמריקאי. החברה ממליצה להנמיך פרופיל חשיפה בנכסי הון מסוכנים 


פורסם להערות ציבור דוח ביניים של הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות
15/10/18
עם סיום שלב עבודתה הראשון של הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות, פורסם להערות ציבור דוח המלצות הביניים המצורף.הוועדה סבורה שהמלצותיה המפורטות בדוח זה מספקות מסגרת מקיפה ליצירת התשתית להקמתן ופעילותן של קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות


האם חוב שווקים מתעוררים מסוכן?
14/10/18
בשווקים המתעוררים נרשמו השנה ירידות חדות באפיקי המניות והחוב. עליית הריבית הדולרית לצד מלחמות סחר גוררים חשש לחדלון פרעון בתחום החוב. חברת ההשקעות הבינלאומית GMO מפרסמת סקירה לבחינת הסיכון בשווקי החוב המתעוררים


מגמות בתחום שותפויות הולכת אנרגיה
12/10/18
ענף הולכת האנרגיה מתאושש מנפילת מחירי האנרגיה בשנת 2015. מימי השפל חלה התאוששות ושותפויות האנרגיה התאימו את פעילותן לטווח מחירים נמוך יותר. סקירה של חברת ההשקעות TCW בוחנת את ההתפתחויות בשותפויות ייעודיות אלו


חסמים רגולטוריים בפני סחר בשירותים – אתגר מרכזי למשק בטווח הארוך
10/10/18
המיקוד השבועי של משרד האוצר עוסק בחסמים רגולטוריים בפני סחר בשירותים. סוגית הליברליזציה בענפי השירותים הינה מרכזית להבטחת צמיחה מכלילה ובת קיימא במשק הישראלי הסובל - מעודפי רגולציה. פרסום קרן המטבע הבינלאומית ממאי 2018 , מדגיש כי "תקנות רבות ועלויות הציות הגבוהות מהוות מכשול משמעותי לתחרות ולהשקעה" .


סקירת מקרו מקומית וגלובאלית (מיטב)
07/10/18
אסטרטג ההשקעות של מיטב מפרסם סקירה שבועית תוך ניתוח נתוני המקרו כלכלים עדכניים בארץ ובעולם 


חוב שווקים מתעוררים - תשואה מנייתי (וגם סיכון)
05/10/18
חברת ההשקעות הבינלאומית ואנגרד מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת אפיק ההשקעה של חוב שווקים מתעוררים. אפיק זה התרחב מאוד בעשרים השנים האחרונות וסיפק תשואה גבוהה לצד תנודתיות גבוה בשעות משבר. הסקירה בוחנת את התאמת אפיק זה לתיקי חסכון והשקעות לטווח ארוך 


סיכום חודש ספטמבר בבורסה בת"א
04/10/18
 מגמה מעורבת במדדי המניות המובילים, בהשפעת ירידות השערים בנאסד"ק מחד, ופרסום דו"חות כספיים חיוביים לרבעון השני של 2018 ע"י החברות הבורסאיות. מאידך  מדד המניות הגדולות ת"א- 35 ירד ב- 1.4% בהשפעת ירידות שערים חדות במניות
הפארמה הדואליות


סקירת מגמות בתחום ההשקעות האלטרנטיביות הסחירות
03/10/18  
מגמת הנפקת מניות בתחום האלטרנטיבי בשוק המניות האנגלי הולכת וגדלה בשנים האחרונות. הביקוש למוצרי השקעה בתחום החוב הפרטי, נדל"ן ואנרגיה ירוקה צפויה להמשיך ולגדול בשנים הקרובות. חברת ההשקעות Fidante מפרסמת סקירה ייעודית לתחום  


תחזית השקעות רבעונית ג'י פי מורגן
02/10/18
על פי התחזית לרבעון הרביעי , ישנה העדפה לשווקי המניות האמריקאיות וחוב ממשלתי אמריקאי על פני קטגוריית השקעה אחרות. הורדת המלצה ניתנת לשווקי החוב המתעוררים

סקירת שווקי האג"ח ה"ירוקות"
01/10/18
בעשור האחרון שוק איגרות החוב ה"ירוקות" (איגרות חוב של חברות, עיריות וממשלות למימון פרויקטים בתחום האנרגיה הירוקה), התפתח בהיצע המכשירים והיצע הגופים המנפיקים. הגידול בהיצע נובע מהתפתחויות הנובעות מההתחממות הגלובאלית וביקוש משקיעים. סקירה מורחב אודות התחום בוחנת את מגוון העוסקים בתחום והתפתחות מכישרי החובהאם אג"ח אמריקאי בדירוגי השקעה הנו סולידי?
30/09/18
בעשור האחרון גיסוי ההון של חברות בדירוגי אשראי BBB (אשר הנה הקטגוריה הנחותה בתחום המכונה כראוי להשקעה), הגיעו להיקפים גדולים מאוד ומהווים כמחצית משווי איגרות החוב בדירוגי השקעה. חברת ההשקעות Tortoise מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת הסיכונים הגלומיים ממצב זה.  


האם הכלכלה האיטלקית תשאר יציבה?
28/09/18
חברת ההשקעות TCW מפרסמת סקירה הבוחנת את השפעת צעדי הממשלה הלאומית החדשה באיטליה וההשפעות הצפויות על הכלכלה


תיאור וניתוח השינוי במחירי הבנזין ומרכיביו בישראל ובמדינות אירופה
26/09/18
מסמך חדש של מרכז המחקר של הכנסת עוסק בנושא תיאור וניתוח השינוי במחירי הבנזין ומרכיביו בישראל ובמדינות אירופה. המסמך כולל תיאור וניתוח של משק הדלק לתחבורה בישראל, השינוי במחירי הבנזין בשנים האחרונות והשוואה של מחיר הבנזין ורכיביו בין ישראל למדינות האיחוד האירופי, לרבות מרווח הזיקוק, מרווח השיווק ומרווח המיסים. ממצאי המחקר עשויים לשמש לדיון ציבורי בנושא המשך הפיקוח על מחיר הבנזין, שינוי במרווח השיווק ושינוי במיסוי הבנזין.


שיפור ביצועי תיק ההשקעות באמצעות אג"ח להמרה
24/09/18
בעשור האחרון שוק איגרות חוב להמרה התרחב באופן משמעותי ומייצר הזדמנויות השקעה ייחודיים. איגרות חוב להמרה הנם התחייבויות חוב הניתנות להמרה למניות ובכך מתאפשר למשקיע לייצר רווחי הון (במידה ומניות החברה המנפיקה יעלו) מעבר לתשואת החוב. שוק זה, ברובו מורכב מהנפקות של חברות בדרוגי אשראי בינוני-נמוך ולא מדורגים. חברת ההשקעות  Calamos מפרסמת סקירה אודות מבנה שוק זה בעולם


האם משקיעי הנדל"ן המסחרי מוכנים לשינויים הטכנולוגיים על הכלכלה?
23/09/18
בשנים הקרובות צפויים שינויים טכנלוגיים משמעותיים להשפיע על מגמות חשובות וארוכות טווח בכלכלה. כתוצאה משינויים אלו, אשר ישפיעו הן על היצע המוצרים והן הביקוש למוצרים ועבודה, צפויים שיונים מרחיקי לכת בשווקי הנדל"ן המסחרי בעולם. חברת ההשקעות האמריקאית Clarion מפרסמת סקירה לנושא 
 

על תרומת אסטרטגיות אלטרנטיביות לתיק ההשקעות
21/09/18
ברמות מחירי איגרות החוב הנוכחים ומכפילי הרווח הגבוהים , התשואה העתידי לתיקי השקעות מסורתיים אינה גבוהה. חברת המחקר למוסדיים RF מפרסמת סקירה אודות כדאיות שילוב אסטרטגיות אלטרנטיביות לתיקי ההשקעות. שילוב אסטרטגיות אלו צפוי לשפר את התשואה הצפוייה ולהוריד את רמות הסיכון.


איך ניתן להשקיע במניות באירופה ולמזער סיכונים מטורקיה?
20/09/18
אחד הקשיים הנובעים מהשקעה במדדי מניות באירופה הנה בחשיפה לסקטור הבנקאות הארופאי. בנקים באיטליה, צרפת וספרד חשופים לאשראי מטורקיה. הפיחות החד בלירה הטורקית ישפיע על יכולת ההחזר של חברות טורקיות אשר התממנו בדולר או באירו. חברת ההשקעות Wisdomtree אשר מתמחה במוצרי קרנות סל מפרסמת סקירה בה המלצה למשקיעים המעונינים להפחית סיכון. ניתן להתרכז בקרנות סל עם חשיפה בעיקר לשוק המניות הגרמני, שבו חשיפה נמוכה לסקטור הפיננסי  


בחינת מודלים וכללים לבניית תיקי השקעות לאורך מחזור החיים
18/09/18
אחת השאלות המורכבות בתחום ההשקעות הנה מידת הסיכון שיש לשלב בתיקי ההשקעות לטווח ארוך. ככל שהמשקיע מבוגר יותר וקרוב לגיל פרישה, שילוב השקעה במכשירי הון בעלי סיכון הופך לפחות מומלץ. חברת ההשקעות Aegon  מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת הספרות המקצועית בתחום.

 
סקירה שבועית מקומית ובינלאומית (מיטב)
17/09/18
מיטב ממליצים על הטיית תיק האג"ח לטובת האפיק השקלי..לאור עלייה בסיכונים לשוק המניות מומלץ להקטין חשיפה.
כמו כן ממליצים להחזיק חשיפה לאפיק הקונצרני בעיקר באמצעות האג"ח בדירוגים הגבוהים


האם ניהול פאסיבי עדיף על ניהול אקטיבי?
16/09/18
בשנים האחרונות הביקוש לניהול השקעות פאסיבי באמצעות קרנות אינדקס ותעודות סל גדל באופן מואץ בכל העולם. בבסיס הביקוש למוצרים אלו ההנחה שמנהלי השקעות יתקשו להגיע לביצועי השקעות טובים יותר בפרט שעלויות הניהול גבוהות יותר. חברת הייעוץ למשקיעים מוסדיים RA מפרסמת מחקר הבוחן את נכונות הנחה זו ומחדדת באילו מקרים ההנחה נכונה ומה האסטרטגיה הנכונה בבחינה לאורך שנים. 


אין לפסול השקעה בחברות צריכה
13/09/18
למרות שיא במדד אמון הצרכנים בארה"ב ובאירופה, מניות חברות צריכה רבות נסחרות במחירי שפל בשל תחרות אינטנסיבית, איומים במודל עסקי בשל התקדמות טכנולוגית. חברת ההשקעות בלאקרוק מפרסמת סקירה העוסקת באפשרויות ההשקעה האטרקטיביות בתחום 
 

האם יש הבדלים בלקיחת סיכונים בין דורות?
12/09/18
חברת תעודת הסל וקרנות הנאמנות הבינלאומית ואנגרד מפרסת נתונים אודות ההבדלים הבין דוריים  בחסכון באמצעות השקעה באפיק המניות. על פי הממצאים בסקירה בקרב הדור הצעיר שיעור החסכון באמצעות מניות פחת באופן משמעותי בקרב אלו שהתחילו חסון לאחר משבר 2008. כמו כן רכיב המניות בחסון בקרב ה"ביביבומרס" הנו גבוה ממה שניתן היה לצפות      


ניתוח שווקי חוב מגובה משכנתאות באירופה
11/09/18
בעשור האחרון אפשרויות ההשקעה בחוב מגובה משכנתאות הולך ומתגבר. חברת ההשקעות AEGON מפרסמת סקירה מיוחדת להשוואת שווקי החוב מגובה המשכנתאות של דנמרק לשוק ההולנדי. שני השווקים מפותחים בתחום זה, אך נבדלים במח"מ הממוצע, נזילות, ערבות מדינה וכו'   


האם מחירי המניות בסין אטרקטיבים להשקעה?
09/09/18
שווקי המניות בסין סבלו מירידות מחירים חדות כתגובה להתגברות מלחמות הסחר מול ארה"ב. חברות תעודות הסל האמריקאית Wisdomtree מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת תמחור המניות בסין וכדאיות השקעה. 


הבורסה מסכמת את שנת תשע"ח
07/09/18
עליות שערים במניות הגדולות לצד ירידות שערים במניות הבינוניות ובמניות הקטנות: בסיכום שנת תשע"ח עלה מדד ת"א-35 בכ-17%, לאחר ירידה של כ-2% בשנה הקודמת. לעליית המדד תרמו בעיקר המניות הדואליות הנסחרות בנאסד"ק. מדד ת"א-35 השיג תשואה דולרית של כ-19% בשנת תשע"ח – נמוכה אמנם מתשואת מדד NASDAQ 100  שעלה בכ-28% והגיע לשיא כל הזמנים, אך גבוהה לעומת בורסות מובילות באירופה שעלו עד כ-5%.


החופש הוביל לשינוי מגמה במרווחי האשראי
06/09/18
על פי חברת מידרוג, בחינת המרווחים החציוניים  בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש אוגוסט הצטמצמו המרווחים לאורך רוב סולם הדירוג, הן במגזר השקלי , למעט בדירוגים הנמוכים מ- A3.il בהם נמשכה מגמת פתיחת
המרווחים ושינוי מסוים בתיאבון לסיכון של המשקיעים


סיכום חודש אוגוסט בבורסה בת"א
04/09/18
עליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בהשפעת עליות השערים בבורסות בארה"ב ופרסום דו"חות כספיים חיוביים לרבעון השני של 2018 ע"י החברות הבורסאיות.  מדד ת"א- 35 עלה ב- 5.5% באוגוסט והשלים עלייה של כ- 10% מתחילת השנה


איזה אסטרטגיה אלטרנטיבית כדאת בתקופת האטה?
03/09/18

תחום ההשקעות האלטרנטיביות הינו מגוון מאוד וכולל אסטרטגיות בעלות סיכוניים וסיכויים שונים. כל אסטרטגיה מייצרת ערך בתנאי שוק שונים. חברת ההשקעות הבינלאומית Fidante מפרסמת סקירה מיוחדת אודות כדאיות השקעה במגוון האסטרטגיות בתקופות האטה 


 

 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים