פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  קונגרס מנהלי השקעות ערך  |  הועידה השנתית של קרנות הגידור  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

דו"ח יציבות פיננסית מחצית ראשונה של בנק ישראל
28/06/17
בשנה האחרונה הוסיפה המערכת הפיננסית בישראל לשמור על חוסנה ולחזק את יציבותה על רקע סביבת הריבית הנמוכה ותנאים מקרו-כלכליים תומכים: המשק צמח בקצב מהיר מהקצב הממוצע בארבע השנים הקודמות, שיעור האבטלה ירד, והצריכה הפרטית התרחבה.החשיפה של המערכת הפיננסית לשוק הדיור עדיין מהווה סיכון עיקרי ומשמעותי. עם זאת, בחודשים האחרונים מסתמנת התמתנות מסוימת בפעילות ובקצב עלייתם של המחירים, ואם זו תימשך היא תפחית את הסיכון. ההתרחבות המתמשכת באשראי הצרכני למשקי הבית חושפת אותם לסיכון הנשקף מחדלות פירעון כתוצאה משינוי לרעה בתנאי המשק, והתממשותו תפגע במערכת הפיננסית במידה מסוימת. התחרות בענף צפויה להתגבר, והתפתחות זו עשויה להוביל לצמיחה נוספת של האשראי הצרכני.
סיכום המחצית הראשונה בבורסה בת"א
27/06/17
עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, וזאת בהמשך למגמה משנת 2016;  המניות הכלולות במדד ת"א-90 עלו בכ-14%, בהמשך לעלייה של 17% בכל שנת 2016, בעוד מדד ת"א-35 ירד ב-2% בהשפעת מניות הפארמה הכלולות בו; רפורמת המדדים שיצאה לדרך ב-9 בפברואר ומכירות ענק ע"י בעלי עניין, בשווי 2.7 מיליארד שקל, תרמו לעלייה של כ-30% במחזורי המסחר בשוק המניות (ללא תעודות סל) לעומת השנה הקודמת
מצגת החשב הכללי לסיכום נתוני דו"ח החוב 2016
13/06/17
החשב הכללי במשרד האוצר פרסם היום את דו"ח ניהול החוב לשנת 2016. בהתאם לדו"ח זה עולה כי היקף החוב הממשלתי לסוף שנת 2016 הסתכם ב – 740.8 מיליארד ₪ לעומת 726.7 מיליארד ₪ אשתקד. יתר על כן, מגמת הירידה ביחס החוב הציבורי (כולל חובות רשויות מקומיות) והממשלתי מהתוצר נמשכה זו השנה השביעית ברציפות. שיעור החוב הציבורי והממשלתי מהתוצר עמד על 62.2% ו-60.5%, בהתאמה
 
מה הם האתגרים האסטרטגיים של כלכלת ישראל?
04/06/17
פרופ' דן בן דוד ופרופ' איל קמחי ממכון שורש מפרסמים סקירה ייעודית לבחינת האתגרים האסטרטגיים בתחום הכלכל חברתי
אתגר הריבית הנמוכה בניהול החסכון הפנסיוני (בנק ישראל)
28/03/17
בשנים האחרונות עלה משמעותית היקף החשיפה של קרנות הפנסיה הישראליות לחו"ל, ואף על פי כן היא נמוכה בהשוואה למדינות OECDשלהן מטבע עצמאי. (הממוצע במדינות אלה הוא 40% , ובישראל –18%% ) יש קשר בין העובדה שמנהלי החיסכון לטווח ארוך חשופים למניות במידה מצומצמת לבין חשיפתם המצומצמת לחו"ל: שוק המניות בישראל קטן, ומנהלי החיסכון יכולים להגדיל את חשיפתם למניות בעיקר דרך הגדלת החשיפה לחו"ל; הגדלת החשיפה למניות הייתה אפוא מגדילה את חשיפתם לחו"ל
.
ניתוח המדיניות הפסקלית ומגמות לעשור הקרוב
22/03/17
על פי מחקר בנק ישראל, הגירעון הנמוך בשנתיים האחרונות תמך בירידת יחס החוב לתוצר, אך רוב הירידה בו בשנים האחרונות שיקפה עלייה מהירה של מחירי התוצר ביחס למדד המחירים לצרכן, פירעון חובות של הציבור לממשלה ותקבולים ממכירת קרקעות. לאורך זמן, אין להניח שמקורות אלו יוכלו להמשיך לתרום משמעותית לתהליך הפחתת יחס החוב לתוצר
מצגת המפקחת עלהבנקים בנושא " תמורות במערכת הבנקאית"
20/03/17
בכנס הפיקוח על הבנקים נידונו בהרחבה שני תחומים מרכזיים: קידום התחרות בתחומי הבנקאות, והשינויים הטכנולוגיים הגדולים שעוברים על המערכת הבנקאית ולקוחותיה. המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר הציגה את היערכות הבנקים והפיקוח על הבנקים לשינויים הטכנולוגיים בבנקאות, ותיארה את מרכז הסייבר הבנקאי החדש שהוקם והחל לפעול בינואר השנה, ביוזמה משותפת של רשות הסייבר הלאומית, משרד האוצר, הפיקוח על הבנקים, כל התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי.
סיכום מאזן התשלומים לשנת 2016
09/03/17

העודף בחשבון השוטף הסתכם ב 12.4- מיליארד דולר, זאת בהמשך לעודף של 13.7 מיליארד דולר בשנת. 2015 ועודף של 11.9 מיליארד דולר בשנת 2014. העודף בחשבון הסחורות והשירותים של הסתכם ב- 7.1 מיליארד דולר, לאחר עודף של 9 מיליארד דולר. בשנה קודמת, ועודף של 5.6 מיליארד דולר בשנת 2014
אשראי ללווים הגדולים - לקחים מכשלי האשראי
20/02/17
לאחרונה עלו שאלות רבות בציבור נוכח כשלי אשראי של מספר לווים וקבוצות גדולות במשק שהסבו הפסדים ניכרים לציבור ולבנקים. ניתוח של הפיקוח על הבנקים נותן מענה לשאלות אלו תוך הצגת תמונת המצב בראיה מקצועית. הדגשים המרכזיים: במערכת הבנקאות, כמו גם בשוק ההון הישראלי, היו בשנים האחרונות מספר אירועים של הפסדי אשראי גדולים בעקבות כשל של קבוצות לווים גדולות. הפיקוח על הבנקים והמערכת הבנקאית הפיקו לקחים מאירועים אלו לאורך השנים.
דרכה של ישראל לשגשוש כלכלי וחברתי
30/01/17
פורום קהלת לכלכלה מפרסם ספר  העוסק בתוואי הכלכלי והחברתי שישראל צועדת בו. כל עמוד בספר מכיל תרשים אחד וטקסט נלווה קצר שהשילוב בין שניהם מאפשר הבנה רחבה של הסוגיות המרכזיות של הכלכלה הישראלית. האפיון של ההצלחות וגם של המכשולים שנותרו בדרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי מבוסס על נתונים סטטיסטיים רשמיים המקובלים על קהל הכלכלנים בישראל. יחד עם זאת, אפיון זה אינו תואם בהכרח את השיח הרווח בציבור הישראלי בשנים האחרונות

 

 Top
לייבסיטי - בניית אתרים