פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

ביצועי המערכת הבנקאית הישראלית בהשוואה (ניתוח בנק ישראל)
29/05/18
רוב הבנקים בישראל יעילים פחות מבנקים דומים במדינות ה-OECD, אולם יעילותם נמצאת במגמת שיפור נוכח הדרישות שהציב הפיקוח על הבנקים והצעדים המשמעותיים שננקטו. הפער ביעילות נובע בין היתר מכך שהוצאות השכר (המושפע ממס שכר גבוה) וההוצאות הנלוות תופסות בישראל נתח גדול בסך ההוצאות התפעוליות. בישראל, כמו במרבית המדינות המפותחות, המודל העסקי של הבנקאות הקמעונאית מתאים עצמו בשנים האחרונות לעולם הטכנולוגי ולשינוי בטעמי הלקוחות. תהליך זה כולל בין השאר צמצום במספר הסניפים הבנקאיים (אם כי בקצב איטי מהקצב בעולם) ומעבר לבנקאות דיגיטלית
22/05/18
על פי פרסום בנק ישראל, את שלל הצעדים לקידום התחרות ניתן לסווג לשני אפיקים מרכזיים: האחד הוא צעדים להגברת התחרות בין השחקנים הפיננסיים הקיימים, כגון ביטול חסמי העברת מידע ויצירת "בנקאות פתוחה", הקלת המעבר מבנק לבנק ותמרוץ התייעלות משמעותית של המערכת הבנקאית; האפיק השני הוא צעדים שיאפשרו כניסה של שחקנים חדשים – בנקאיים וחוץ-בנקאיים, שחקנים העושים שימוש במודל עסקי דיגיטלי, מתמחה ויעיל, שייצרו איום תחרותי.
18/05/18
איך ייראה ההרכב הדתי של האוכלוסייה בישראל בעשורים הקרובים?לפי התחזיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חלקה של האוכלוסייה החרדית יעמוד על סביבות 50 אחוזים מהאוכלוסייה היהודית בשנת 2059. אלא שהערכה זו אינה מביאה בחשבון מעברים בין מגזרים לאורך זמן. מחקר חדש של מרכז טאוב בחן את מגמות השינוי ברמת הדתיות בחברה היהודית כפי שהן משתקפות בתנועה בין מגזרים במערכת החינוך, ומצא כי עיקר התנועה היא לזרמים דתיים פחות. המחקר מראה כי אם מביאים בחשבון את המעברים בין המגזרים, שיעור החרדים בשנת 2059 צפוי להיות נמוך בהרבה – בסביבות 35 אחוזים. המחקר מצביע על כך שמספר התלמידים בחינוך הממלכתי גדול ב-5.9 אחוזים מהצפוי על בסיס שיעורי הפריון במגזר, בעוד החינוך הממלכתי-דתי קטן ב-8.2 אחוזים והחרדי קטן ב-7.7 אחוזים מהצפוי.
הדוח השנתי של היחידה לניהול החוב הממשלתי לשנת 2017
23/04/18
על פי ממצאי דו"ח ניהול החוב לשנת 2017 , מגמת הירידה ביחס החוב הציבורי (כולל חובות רשויות מקומיות) והממשלתי מהתוצר נמשכה זו השנה השמינית ברציפות. שיעור החוב הציבורי והממשלתי מהתוצר עמדו על 60.9% ו- 59.2% (נמוך מהגבול העליון ע"פ אמנת מאסטריכט), בהתאמה המשקף ירידה של 1.4% ו-1.5% משנת 2016. היקף החוב הממשלתי לסוף שנת 2017 הסתכם ב-747.1 מיליארד ש"ח לעומת 740.8 מיליארד ש"ח אשתקד. בנוסף, בשנת 2017 המשיכה מגמת הארכת תיק החוב כחלק מהקטנת סיכון המיחזור כך שהטווח הממוצע לפדיון (ATM) עלה לרמה הגבוהה אי פעם  ל-7.8 שנים.
משק המים בישראל – סוגיות מרכזיות
08/04/18
מסמך של מרכז המחקר של הכנסת וסוקר מגוון היבטים של משק המים בישראל. נושא המים הוא נרחב ומורכב ביותר ומן הנמנע לעסוק בכל ההיבטים שלו במסגרת מסמך אחד, לא כל שכן להעמיק בהם. לפיכך, המסמך מתמקד בסוגיות מרכזיות הנוגעות למשק המים בישראל – מקורותיו, מבנהו ואופני פעולתו וכן במשבר המים בישראל ודרכי ההתמודדות עמו. המסמך סוקר בקצרה את פעילות הכנסת העשרים בנושא המים ומצביע על כמה אתגרים העומדים לפני משק המים הישראלי לנוכח יעדי הפיתוח הבר-קיימא של האו"ם בנושא המים.
מבט מקרוב על שוק העבודה (מצגת נגידת בנק ישראל)
29/03/18
מדיניות הממשלה הביאה לכך שמשקי בית רבים הצטרפו לשוק העבודה מראשית שנות ה-2000 באופן שתרם לצמיחת המשק ולצמצום פערים.מחזור העסקים החיובי בשנים האחרונות תמך בגידול בשיעורי התעסוקה, בעליית שכר ובגידול הכנסות מעבודה, שהקיפו את כלל קבוצות האוכלוסייה ברחבי הארץ. בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, שוק העבודה המשיך להתהדק בשנה האחרונה:  שיעורי התעסוקה גדלו ורמת האבטלה ירדה לרמות נמוכות היסטורית. מגמת הגידול במספר שנות הלימוד הממוצע במשק קרובה למיצוי, ולא תוכל להמשיך לתרום באופן משמעותי לצמיחה בשנים הבאות למרות שנות הלימוד הרבות, רמת המיומנויות במשק נמוכה בהשוואה בינלאומית, והפערים בין קבוצות האוכלוסייה ובתוך הקבוצות גדולים.
אשראי-מגמות וסיכונים בסביבה המשתנה
 12/03/18
במסגרת כנס הפיקוח על הבנקים , נגידת בנק ישראל סקרה את שוק האשראי בישראל על רקע מצבו המקרו כלכלי הטוב של המשק וסביבת הריביות הנמוכה. היא ציינה שתנאים אלו, ביחד עם השינויים הטכנולוגיים ורפורמות תומכות, משנים באופן משמעותי את פני שוק האשראי, כך שאנו צפויים לראות יותר שחקנים, יותר תחרות, ויותר היצע של אשראי. הנגידה הדגישה, שעל אף שמשקל האשראי ביחס לתוצר במגזרי הפעילות השונים (עסקי, אשראי לדיור ואשראי צרכני) אינו גבוה כיום בהשוואה בינלאומית, יש לשים לב לסיכונים החדשים המתהווים, כמו גם סיכונים הישנים.
האתגר החברתי כלכלי במשק הישראלי: צמיחה מכלילה ובת קיימא
22/02/18
נגידת בנק ישראל הציגה מדדים שונים לבחינת צמיחה מכלילה שפורסמו לאחרונה ע"י World Economic Forum,. משקלול מדדים אלו עולה שבהשוואה למרבית המדינות המפותחות ישראל מדורגת במקום נמוך מבחינת מידת הצמיחה המכלילה, אם כי בשנים האחרונות היה שיפור בדירוג כתוצאה מהירידה ביחס החוב לתוצר, באי השוויון, והגידול בשיעור התעסוקה. הנגידה ציינה את האתגרים המרכזיים העומדים בפני המשק הישראלי כדי להשיג צמיחה מכלילה ובת-קיימא: המגמות הדמוגרפיות והגלובליות, רמת מיומנויות היסוד הנמוכות יחסית של העובדים בישראל ורמת הפריון הנמוכה לעובד.
ישראל – תמונת מצב חברתית 2017: נס כלכלי שהוא נחלתו של מיעוט
24/01/18
נס כלכלי שהוא נחלתו של מיעוט. כך לפי הדו"ח השנתי של מרכז אדוה, תמונת מצב חברתית 2017. הדו"ח עוסק בתחומים: עבודה ושכר, חינוך והשכלה גבוהה, דיור, בריאות, רווחה ופנסיה ועוד.
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים