פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

אתיקה וממשל תאגידי - כתבות 2009

 

7/12/2009
בשנת 2009 נשפט בארני מיידוף באשמת הונאת פונזי בסך מיליארדידולרים. סימני אזהרהלתרמית קרן הגידור שבבעלותו נדונו במהלך עשור לפני התפוצצותההונאה. בחודש נובמבר 2005 אדם בשם
Markopolos שלח מכתב לרשות לני"ע האמריקאית. מכתב זה מפרט 29 דגלים אדומים לפעילות הקרן שמובילים למסקנה שמדובר על תרמית.
 
27/10/209
אירועי השנה האחרונה במערכת היחסים שבין בנק ישראל להנהלת בנקהפועלים ובעלת השליטה, מחדדים את השאלה ביחס למבנה הבעלות הרצוי לתאגיד בנקאי. מחקרשנערך בשנת 2009 בוחן את הקשר בין איכות הניהול, הרגולציה והנטייה ללקיחת סיכוניםבתאגידים בנקאיים ברחבי העולם
 
19/08/2009
הרבה מנהלי השקעות נדרשים על ידי לקוחותיהם לערב שיקולי ממשלתאגידי ואחריות חברתית בביצוע השקעות בתיקי ההשקעות שלהם. Entugrul & Hegde בוחנים את הקשר בין דרוגים של ממשל תאגידי, עבור חברה לבין ביצועייה התפעוליים שלהחברה וביצועי מניותיה.
 
14/05/2009
ב-13/5/09 נערך יום עיון בנושא שוק הנגזרים והמשבר הפיננסיבאוניברסיטת ת"א במסגרת פעילותו של מרכז בתיה ויששכר פישר לממשל תאגידי ורגולציהבשוק ההון. ביום העיון נאמו ארבעה דוברים, להלן עיקר הנושאים שהציגו:
 
5/04/2009
אפשר להשתמש באסטרטגיות SRI בכל Asset Classes העומדים ברשותמשקיע. גישת ה-SRI יכולה תמיד להיות שיקול מלווה התלוי בהעדפות המשקיעים.
מהסקר SRI Study 2008 של EuroSif ניתן ללמוד כי מניות הן עדיין מכשיר ההשקעה השכיח ביותרלביצוע השקעות אחראיות. כ-50% מהסכום המנוהל תחת אסטרטגיית SRI באירופה בשנת 2007הושקע במניות. אין להבין מכאן כי מש
 
23/3/2009
SRI (השקעות אחראיות או אתיות) הן השקעות המביאות בחשבון היבטיםרחבים יותר כמו צדק חברתי, פיתוח בר קיימא ואיכות הסביבה, בד בבד עם הבחינההפיננסית.
אפשרויות הפעולה בתחום הינן רבות ומגוונות ולכן קשה להגדיר את התחוםולקבוע כללים ברורים לבחינת השקעה, אולם העיקרון המנחה את ההשקעות האחראיות, הכוללבתוכו את ההגדרה הרחבה ביותר, קובע כי:
 
18/03/2009
כפי שניתן לראות מסקירתו של אלעד קוק (12/03/09) ענף ניהולהכספיים באחריות חברתית צומח במהירות בקצב של 18% לשנה לסך 5.2 טריליון דולר נכוןל-2008. אחת השאלות החשובות הנגזרות מתהליך זה, הנה:
כיצד הדבר משפיע על תשואתהשקעה בחברות שאינן נוהגות על פי נורמות של אחריות חברתית. תוצאות המחקר האקדמיבתחום זה מעלה בעיה מורכבת מאוד, לפיה השק
 
12/03/2009
SRI הוא שמו של הענף הצומח ביותר בתחום ניהול הכסף. על פי הדו"חשל Social Investment forum לשנת 2007, הסקטור של ניהול כספים באחריות חברתית Social Responsible Investments צמח בכ18% לשנה על פני 3 שנים ובסוף שנת 2008 הואהגיע כבר לסדר גודל עולמי של 5.2 טריליון אירו . ענף זה מציע מוצרי השקעה עם ראייהכוללת לנושאים שעד כה לא נלקחו בחשב

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים