פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
סקריה היסטורית של שיעור מס חברות בישראל
18/11/16
במסגרת הצעת התקציב שיעור מס חברות יופחת מ- 25% לשיעור של 23% בשתי פעימות: אחוז אחד בכל אחת מהשנים 2018-2017 .  במסמך שמוגש לוועדת הכספים ע"י מרכז המחקר של הכנסת, סקירה היסטורית של שיעור מס החברות בישראל, נתונים על שיעור מס חברות סטטוטורי ושיעור מס חברות אפקטיבי במדינות המפותחות ודיון בהשפעת ההפחתה על הצמיחה והאי שוויון
עיקרי דווח שנתי אודות פעילות הרשות לני"ע
28/06/16 

יו"ר הרשות לני"ע הגיש לשר האוצר את דו"ח פעילות הרשות לני"ע וכן תוכנית ההקלות לשנה הקרובה. להלן מצגת עיקרי הנושאים
הגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים בישראל
10/06/16
במאמר מקיף של פורום קהלת לכלכלה מוצגים נתונים על אודות המערכת הבנקאית-פיננסית ושוק האשראי בישראל ונסקרות  צעדי המדיניות שננקטו בשנים האחרונות בנושא התחרות במערכת זו. במאמר תיאור קווי המדיניות שפורטו בדוח הביניים של ועדת שטרום, תיאור הרציונל הכלכלי שמאחוריהם והמלצות. כמו כן התייחסות לכמה נקודות שנכללו במנדט של הוועדה והוועדה המעיטה לדון בהן, כגון צעדי מדיניות נוספים או משלימים בשוק האשראי, שינוי מבנה הפיקוח על המערכת הפיננסית ומשילות בסקטור הפיננסי-בנקאי.
עתיד ההשקעות ESG
29/05/16
בשנים האחרונות מתעצמות הדרישות מגופי השקעה מוסדיים לבחון השקעות בראייה הידועה כ- environmental, social  governance כלומר דגש על השקעה בחברות התורמות לחברה, סביבה וממשל תאגידי תקין. לצד הדרישות מהמשקיעים, מתפתחים כלים אחידים לבחינת קבלת החלטות השקעה. חברת ההשקעות ClearBridge מפרסמת סקירה בנושא. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים