פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

מצב השוק - כתבות 2013

 

ההשלכות הכלכליות של שינוי שיטת חישוב התמ"ג
26/12/13
מרכז המחקר של הכנסת מגיש לוועת הכספים סקירה העוסקת בבחינת המשמעויות של שינוי המתודולוגיה לחישוב התמ"ג ובחינת ההשפעות הכלכליות הנגזרות מהשינוי

 
ניהול השקעות אקטיבי או פאסיבי?
18/12/13
חברת ההשקעות האמריקאית Forward מפרסמת סקירה חודשית העוסקת בכדאיות השקעות באמצעות ניהול אקטיבי לעומת השקעות פאסיביות בתעודות סל. הנתונים הנבחנים הנם על פני שנים ובחלוקה סקטוריאלית


 
הדו"ח המלא של מרכז טאוב אודות מצב המדינה, הכלכלה והחברה
28/11/13
מרכז טאוב מפרסם דו"ח שנתי מקיף בעריכת פרופ' דן בן דוד לבחינת מצב החברה, הכלכלה והמדיניות. בדו"ח מגוון פרקים מהם עולה שהפערים הכלכלים בחברה מתרחבים וזאת גם ללא סקטור החרדים והמגזר הערבי. לצד ניתוח כלכלי, נערכים ניתוחים של תחום החינוך, הבריאות ושווין ההזדמנויות

 
הגיע המועד לסיים את תוכנית התמריצים לרכישות המוניטרית
09/11/13
חברת הייעוץ למוסדיים האנגלית אי אר פי מפרסמת סקירה חודשית העוסקת במיצוי האפקטיביות של תוכנית התמריצים המוניטריים. תוכניות אלו הצילו את הכלכלות ממיתון אך כיום מייצרות סכנות כלכליות חדשות. יש להפנות את הדגש לטיפול בחובות האבודים במערכת הבנקאית העולמית 

 
פנסיה תעסוקתית בישראל
29/10/13
להלן מצגת שערכה ענת לוי כלכלנית במחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר של הכנסת. המצגת נערכה לקראת כנס של השדולה לפנסיה תקציבית
תחזית מאקרו מחלקת המחקר של בנק ישראל - מצגת
17/10/13
במסגרת מפגש החזאים שעורך בנק ישראל חטיבת המחקר פרסמה את תחזית המאקרו על פיה הצמיחה תרד בשנה הבאה, האינפלציה תהיה בשיעור 1.9% והריבית תעלה באמצע 2014 ל- 1.25%.
השפעות הדמוגרפיה על שווקי ההון
11/10/13
חברת יעוץ ההשקעות ARP מפרסמת סקירה העוסקת בהשפעות גידול האוכלוסין בעולם מכ-7 מיליארד איש היום לכ-10 מיליארד בתוך 40 שנה. בסקירה נבחנים אספקטים הקשורים לגילאים,גידול מעמד הבינים בשווקים המתפתחים והקשר לשווקי המניות
זרקור על התפתחות ההנפקות המגובות בטחונות
06/10/13
חברת דרוג האשראי מעלות מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת השפעת ועדת חודק על איכות האשראי המונפק למוסדיים בישראל. משנת 2010 ואילך יש גידול ניכר בהיקף ההנפקה של חוב מגובה בטחונות (מגמה הזהה למגמה באירופה אך לא בארה"ב)
מחקר בנק ישראל לסיכון הלווים בשוק המשכנתאות
16/09/13
יתכן כי בתרחיש של עליה חדה בשיעור חדלות הפירעון תוך ירידה במחירי הדירות (כפי שצפוי בתרחישי הקיצון), הבנקים יתקשו לממש כמות גדולה יחסית של נכסים. התפתחות זו עלולה להביא לירידה חדה נוספת במחירי הדירות ולהחמיר את הפסדי האשראי של הבנקים, כפי שהתרחש במשברים פיננסיים במדינות אחרות
ניתוח הסיבות לפריון הנמוך במשק הישראלי
15/09/13
מחקר שנערך על ידי פרופ' דן בן דוד ממרכז טאוב מוצא מספר סיבות לפריון הנמוך מאוד בשוק העבודה בישראל ביחס למדינות המפותחות. הפריון הנמוך חוסם את יכולת המשק לצמוח
סיכום שנת תשע"ג בבורסה - יחידת המחקר של הבורסה
02/09/13
בשנת תשע"ג הסתכם המסחר בשוק המניות בישראל בעליות שערים במרבית המדדים המובילים. בסיכום התקופה עלו מדדי ת"א-25 ות"א-100 בממוצע בכ-4%. מחזור המסחר הממוצע במניות נותר השנה ללא שינוי – כ-1.1 מיליארד שקל. להלן הסקירה המלאה
סקירת נתוני היצוא במחצית הראשונה של השנה
20/08/13
על פי נתוני מכון היצוא במהלך תקופה זו מצטייר גידול של אחוזים בודדים, כתוצאה מגידול הייצוא בענפי התרופות, הכימיקלים, הרכיבים האלקטרוניים וכלי טייס, ענפים הנשלטים על ידי מספר מצומצם של יצואנים גדולים. יתר ענפי הייצוא מצביעים על ירידה של כ-5%.
התפתחויות אלה הושפעו מהמשך ההאטה בשווקים הגלובאליים, ומהתחזקות שער השקל מול הדולר בשנה האחרונה
מה חלקה של המדינה במשאבי הטבע הלאומיים?
14/08/13
להלן המצגת שהוצגה בוועדה לקביעת חלק המדינה במשאבי טבע לאומיים על ידי מר יוסי וירצבורגר, מנהל מינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה והמים.
סקירת המחצית הראשונה בבורסה בתל אביב
24/07/13
על פי יחידת המחקר של הבורסה, מדדי המניות בארץ בביצועי חסר לארה"ב, בלט לטובה מדד היתר. כמו כן הסקירה בוחנת את היקפי גיוסי ההון והחוב בארץ ביחס לשנים קודמות
מגמת הירידה בתשואת הדיב' בת"א נמשכת
17/07/13
מחלקת המחקר של הבורסה מפרסמת סקירה לסיכום נתוני חלוקת הדיב' של החברות הציבוריות בת"א. תשואת הדיב' של החברות הגיעה לתשואת דיב' של 3%. סך הדיבידנדים ומספר החברות המחלקות דיב' בשפל שהחל משנת 2010. תשואת הדיב' עדיין גבוה מהשווקים המפותחים
ניתוח והרכב הכנסות המדינה בשנים 2013-2014
21/06/13
המחלקה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר של הכנסת הגישה לועדת הכספים סקירה אודות מקורות ההכנסה של המדינה ומנתחת את השפעת צעדי המיסוי האחרונים על אי השווין במשק
מיסוי תאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל
06/06/13
מרכז המחקר של הכנסת מפרסם סקירה אודות המיסוי של חברות בינלאומיות בישראל , השוואה בינלאומית וכן עומד על האתגרים של רשויות המס בישראל ובעולם
שיעור המע"מ בהיבט בינלאומי
29/05/13
על רקע עליית המע"מ הקרובה, מרכז המחקר של הכנסת מגיש לועדת הכספים סקירה אודות מרכיב המע"מ מהכנסות המדינה לאורך שנים בהשוואה למדינות המפותחות
משרד החשב הכללי פרסם את דו"ח ניהול החוב לשנת 2012
06/05/13
היקף החוב הממשלתי לסוף שנת 2012 הסתכם ב-666.8 מיליארד ₪. הסיבה העיקרית לגידול בחוב הממשלתי נובעת מגיוס נטו חיובי ועלייה במדד המחירים לצרכן. מנגד, התחזקות השקל מול הדולר והיורו (ייסוף), וכן ירידה בריבית הצבורה, בין היתר כתוצאה מעלויות הגיוס הנמוכות, תרמו לקיטון החוב הממשלתי. להלן מצגת סיכום הדו"ח של יחידת ניהול החוב
מה חלקה של המדינה בתקבולי הגז?
12/04/13
מרכז המחקר של הכנסת מפרסם סקירה בה הוא נבחת השאלה מה תקבולי המס המקובלים בעולם וההשוואה לישראל
מחיקת מרצון של חברות מהבורסה בשנים 2010-2012
08/04/13
יחידת המחקר של הבורסה מפרסמת סקירה המסכמת את הסיבות למחיקת כ-100 חברות מהבורסה בשנתיים האחרונות. מרבית המחיקות הינן מרצון ולא ממעבר לרשימת השימור
"הא בהא תליא": הדמיון בין השקעות הגופים המוסדיים והשלכותיו
19/03/13
על פי בדיקת בנק ישראל נמצא כי קיימת רמת דמיון גבוהה בהרכב התיקים המנוהלים, לא רק מבחינת הנכסים הנכללים בכל תיק אלא אף מבחינת משקלו של כל נכס. דמיון רב בין התיקים המנוהלים פועל להפיכתם של הסיכונים הספציפיים בכל תיק לסיכונים מערכתיים.
מה גרם למחזורי המסחר בבורסה לצנוח?
13/03/13
בנק ישראל סוקר את הסיבות העיקריות לירידת היקפי המסחר בבורסה בהשוואה בינלאומית ובהקשר שינויים בשוק המקומי

 
מדד קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לשנת 2012
07/03/13
חברת מדרוג מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת ביצועי קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לשנת 2012 על פי קריטריונים מקצועיים
ההשקעה במניות מגינה על תיק אג"ח מדינה
04/03/13
על פי ניתוח מחלקת היעוץ והמחקר בבנק דיסקונט , שילוב תמהיל מתאים של רכיב מניתית ממתן את היסכון בתיקי השקעות מוטי אג"ח מדינה (הן בישראל והן בחו"ל)
התפתחות החוב של המגזר העסיק ומשקי הבית בשנת 2012
28/02/13
בנק ישראל מפרסם סקירה שנתית לבחינת היקף החוב של המגזר העסקי שנשאר יציב ביחס לאשתקד, וכן רמת החוב של משקי הבית אשר עלה בקצב מהיר של כ 7% ביחס לאשתקד.
מי ייצר תשואה בשווקי אג"ח הזבל
26/02/13
מנהלי השקעות בכירים בחברת פימקו מנתים את שווקי אג"ח הזבל ובוחנים את המגמות הצפויות השנה
ביצוע תקציב 2012 ותמונת התקציב לשנים הבאות
14/02/13
חטיבת המחקר של בנק ישראל מנתחת את הפתחות המגמות בתקציב המדינה וההשלכות לעומת תקבולי המס הצפויים
שוק האשראי החוץ בנקאי - מגמות והתפתחויות
10/02/13
סיגל יששכר, ראש תחום חברות בחברת מדרוג סוקרת במצגת את ההתפתחויות בגיוסי הון חברות בבורסה בשנים האחרונות
סיכום התפלגות דרוגי האשראי בשנת 2012
20/01/13
חברת מדרוג מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת מגמת עליית פרמית הסיכון וירידת איכות האשראי בשנת 2012

 
מדד משולב למעקב אחר השווקים הפיננסים בישראל
16/01/13
מחקר חדש של בנק ישראל מצביע על כך שהשווקים הפיננסיים בישראל פיתחו עמידות לאירועים ביטחוניים ופוליטיים, שכן מידת הלחץ שאירועים כאלה יצרו בשווקים הלכה ופחתה במרוצת השנים

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים