פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

תחום הנדל"ן המניב מבט ענפי

אליס קדם (אנליסט אשראי בכיר חברת מעלות)

הענף יציב, אבל הפער בין חברות בעלות דירוג גבוה לבין החברות בעלות דירוג נמוך הולך ומתרחב לכתבה המלאהבתקופה האחרונה מתגברים, להערכתנו, הסימנים למגמות שליליות אשר עלולות להשפיע לרעה על איתנות חברות הנדל"ן. סימנים כאלו ניכרים הן ברמה המאקרו כלכלית, לאור הירידה בתחזיות הצמיחה לשנת 2013 , והן בתחום הנדל"ן המניב עצמו, ובמיוחד בענף -המשרדים, על רקע העלייה במספר התחלות הבנייה והצפי לגידול בהיצע בשנים הבאות.

להערכתנו ובהתבסס על ניסיון העבר של Standard & Poor’s , הסקטור שבדרך כלל חשוף יותר לשינויים מאקרו כלכליים הינו -סקטור המשרדים, הרגיש יותר למחזורי העסקים מסקטור המרכזים המסחריים. בנוסף, על פי תוכניות הפיתוח הנוכחיות של החברות, היצע חדש של שטחי משרדים בהיקף גבוה צפוי להצטרף למלאי הקיים במהלך השנים 2014-2016 , ועלול להאיץ אף הוא את המגמה השלילית. עם זאת, לפי תרחיש הבסיס שלנו, חלק מתכניות הפיתוח לא יצאו אל הפועל או יידחו, בעיקר עקב מחסור מימוני ודרישת המממנים לשיעורי השכרה מקדמית ) pre-lease ( גבוהים. בשלב זה אנו מעריכים כי בטווח הקצר שיעורי התפוסה בענף יישארו יציבים, בין היתר בזכות ניהול אקטיבי והענקת תמריצים לשוכרים על מנת לשמור על רמות תפוסה גבוהות.


 

לכתבה המלאה:

http://www.maalot.co.il/publications/SR20121225123132.pdf


מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים