פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
  דברי נגידת בנק ישראל בוועידת ישראל לעסקים של העיתון גלובס
07/12/14
מצגתה של נגידת בנק ישראל היום בועידת גלובס לעסקים עסקה בניתוח המגמות ומרכיבי יוקר המחייה בישראל, להלן מצגתה
  נאום מנכ"לית משרד האוצר, יעל אנדורן, במסגרת וועידת גלובס לעסקים לשנת
07/12/14
להלן מצגת מנכ"לית משרד האוצר יעל אנדורן, במסגרת וועידת גלובס לעסקים לשנת 2014
  תחזית השקעות שנתית מיטב דש לשנת 2015
27/11/14
חברת ההשקעות מיטב דש מפרסמת את התחזית השנתית לשנת 2015. הצפי הנו להמשך התחזקות שוק המניות האמריקאי. ההמלצה הנה למניות ערך בארה"ב ומניות צמיחה באירופה בעיקר בגרמניה ואנגליה ובסיכון גבוה יותר לספרד. בשווקים המתעוררים ההעדפה הנה למדינות אסיה ולא לסין. בישראל המניות במחיר סביר ומומלצת אסטרטגית משקל שווה ושמירת נזילות לניצול הזדמנויות במימושים. 
  האתגרים הצפויים בתחום התעסוקה והחיסכון הפניסוני בישראל
21/11/14
נגידת בנק ישראל הרצאתה במרכז לחקר הפנסיה והאוריינות הפיננסית באוניברסיטת בן גוריון. הרצאתה עסקה בשינויים בתוחלת החיים בישראל וההשפעה הצפויה על מערכת החיסכון הפנסיוני והצורך בהעלאת גיל הפרישה לנשים. כמו כן הרצאתה עסקה בשינויים של מבנה ההשקעות הפנסיוניות והרכבם לאורך שנים. להלן מצגת הרצאתה  
  התפתחות תקציב הבטחון בשנים 2014-2009
04/11/14
מחלקת המחקר של הכנסת מגישה לועדת הכספים סקירה אודות התפתחות תקציב הביטחון לאורך השנים האחרונות. פרסום הסקירה הנו על רקע מספר ועדות שקמו לבדוק את הנושא והגישו המלצות לממשלה. גם כיום קיימת ועדה בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה הבוחנת את יישום המלצות העבר
  מי צודק הפד או השוק?
02/11/14
על רקע סיום תוכנית התמריצים בארה"ב והרחבת הצעדים המרחיבים ביפן ואירופה, חברת מדרוג מפרסמת דוח מיוחד לסקירת הדעות השונות לגבי היעדר ההסכמה לגבי המדיניות המונטרית העתידית בארה"ב. ההשלכות למדיניות הריבית בארה"ב הנן בעלות חשיבות רבה לשווקי ההון בעולם
  תאור וניתוח הרזרבות בתקציב המדינה
01/10/2014
מרכז המחקר של הכנסת מפרסם סקירה אודות סעיפים הרזרבות בתקציב המדינה בשנים 2011-2014
  הקשקשת השנתית של התקציב
29/09/14
צבי סטפק, יו"ר בית ההשקעות מיטב דש מפרסם נייר עמדה בנוגע לתקציב המדינה לשנת 2015. הוא מתייחס לנקודות העיקריות מהן עולה שהתקציב אינו מבשר צמיחה. כמו כן הוא נוקט במספר צעדים מומלצים למקבלי ההחלטות
  שינויים באינדיקטורים של המשק הישראלי בהשוואה למדינות OECD
10/09/14
על פי מחקר של דניאל רוזמן מבנק ישראל  בהשוואה ל 2007- השתפר מצבה של ישראל בין 2008 ל- 2012 במידה משמעותית יחסית מדינות בנות השוואה, וזאת לפי שורה של אינדיקטורים כלכליים מרכזיים.  לעובדה שהכלכלה הישראלית התאפיינה בשנות המשבר בביצועים עודפים יחסית למשקים אחרים נלוו שתי תופעות פחות חיוביות. הראשונה – העלייה החדה והמהירה במחירי הדירות, והשנייה – הלחצים לייסוף המטבע המקומי והייסוף בפועל, כתוצאה מכך שהון זרם למשק הישראלי על רקע ביצועיו הטובים ופער ריביות חיובי
  דו"ח הבינים של הצוות הבינ-משרדי לקידום האיגוח בישראל
17/08/14
הדוח כולל המלצות לקידום שוק האיגוח, וזאת על מנת לשפר את היעילות והתחרותיות של שוק ההון בישראל תוך שמירה על יציבותו; בכך, עולות המלצות הצוות בקנה אחד עם המדיניות הרגולטורית לפיתוח שוק ההון תוך הגדלת היצע המכשירים הפיננסיים שניתן לסחור בהם בבורסה. להלן דו"ח הבינים המלא כפי שהוצג לנגידה ושר האוצר
  דו"ח תקופתי של בנק ישראל לבחינת היציבות הפיננסית
14/07/14
על פי בנק ישראל על רקע החשיפה הגבוהה של הבנקים לענף הבינוי והנדל"ן ולמשכנתאות, ועל רקע חלקו המרכזי של הדיור בתיק הנכסים של משקי הבית, הסיכון המרכזי שהמערכת הפיננסית חשופה אליו נובע מהאפשרות שיתרחש זעזוע מקומי ו/ או חיצוני שיוביל לעליית ריביות חדה ו/ או למיתון ופגיעה בהכנסות הלווים וילוּוה בתפנית חדה בשוק הדיור
  מצגת הכלכלן הראשי של משרד האוצר בפני הממשלה
07/07/14
הכלכלן הראשי במשרד האוצר, יואל נוה, הציג היום בישיבת הממשלה סקירה על מצב המשק הישראלי בשנים האחרונות וכן תחזית לשנת 2015. על פי הסקירה, הצמיחה במשק בשנת 2015 תעמוד על כ- 3% בשנה וזאת לאחר צמיחה חזויה של 2.95% בשנת 2014
  מחקר מחלקת המחקר של הבורסה אודות כדאיות השקעה במניות
26/06/14
ההשקעה במניות הניבה במהלך 15 השנה האחרונות בטווח זמן בינוני והארוך תשואה שנתית ראלית של כ-7% לעומת תשואה שנתית של כ-4% בהשקעה באיגרות חוב ממשלתיות וחברות. ההשקעה במניות היתר סיפקה תשואה של כ-11% לשנה ומניות מדד ת"א 25 עלו בכ-8% לשנה. לעומת זאת המניות ה"בינוניות" במדד ת"א 75 עלו בכ-5%. 
  גיבוש מדיניות מוניטרית בתנאי אי וודאות
09/06/14
מצגת נגידת בנק ישראל - ד"ר קרנית פלוג בכנס הרצליה עסקה באופן קבלת ההחלטות המוניטריות בתנאים של אי וודאות. תקופה בהנתוני המקרו מראים מגמות שונות. להלן קישור למצגת
  החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, פרסמה את דו"ח ניהול החוב לשנת 2013
14/05/15
מנתוני יחידת ניהול החוב  באגף החשב הכללי עולה כי היקף החוב הממשלתי לסוף שנת 2013 הסתכם ב - 696.3 מיליארד ₪. הסיבה העיקרית לגידול הנומינאלי בחוב הממשלתי נובעת מגיוס נטו חיובי ועלייה במדד המחירים לצרכן. מנגד, עלויות הגיוס הנמוכות והתחזקות השקל מול הדולר כמו גם הירידה בריבית הצבורה תרמו לקיטון החוב הממשלתי. להלן מצגת עיקרי הדו"ח
  סקירה וניתוח של תרומת ענף הגז הטבעי לטווח ארוך
12/05/14
אגף הכלכלה של בנק לאומי מפרסם סקירה שמטרתה לספק תחזיות ארוכות טווח לגבי ההשקעות הקשורות לשימוש בגז טבעי במשק הישראלי. התחזיות המוצגות בסקירה זו הינן עד שנת 2040, והן מתבססות על מצבה הנוכחי והערכות לגבי ההתפתחויות העתידיות בתעשיית האנרגיה הישראלית
  הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בתל-אביב בשנת 2013
09/04/14
על פי סיכום מחלקת המחקר של הבורסה - סך הדיבידנדים שחולקו ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א  הסתכם בשנת 2013 בכ-18.7 מיליארד שקל, לעומת חלוקה של כ-18.0 מיליארד שקל בשנת 2012. מספר החברות המחלקות דיבידנדים עלה מ-156 חברות בשנת 2012 ל-177 חברות בשנת 2013.
  הצמיחה של סין והיצוא הישראלי - בנק ישראל
13/03/14
המשך צמיחת הכלכלה הסינית יהפוך אותה לכוח הכלכלי המשמעותי ביותר בסחר העולמי. בסוגיה זו אנו בוחנים את השפעת תהליך זה על היצוא של ישראל לסין. נמצא שצמיחת היבוא הסיני תאפשר את הכפלת משקלה של סין ביצוא הישראלי מ-5% היום ל-10% בשנת 2035.
  האם השוק האמריקאי יקר מדי?
28/02/14
אסטרטג ההשקעות של חברת ההשקעות GMO בוחן מגוון שיטות תמחור לשוק המניות האמריקאי. המדד המוביל לבחינת תמחר ארוך טווח הנו מכפיל רווח לעשר שנים וכדומה. על פי הניתוח מחירי המניות גבוהים מדי וצפויים להניב תשואה שלילית בשנים הקרובות.
  פני החברה לאן? - ד"ר קרנית פלוג
17/02/14
נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, הציגה היום בכנס הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , את המגמות הארוכות טווח בכלכלת ישראל אשר מחיבים נקיטת צעדים לצורך התמודדות עם אתגרי המחר. להלן המצגת אותה הציגה בכנס. 
  ניתוח שוק האג"ח הקונצרני בישראל בשנת 2013
12/02/14
חברת מדרוג מפרסמת סקירה מיוחדת לניתוח שוק החוב הקונצרני בישראל, הסקירה עוסקת בניתוח מגמות בחתך של ענפים, דרוגי אשראי, ריכוזיות ולוחות סילוקין .
  דו"ח המדיניות המוניטרית של בנק ישראל למחצית השנייה של 2013
02/02/14
לפי התחזית שערכה חטיבת המחקר בסוף דצמבר 2013, האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפויה להימצא במרכזו של טווח היעד. ריבית בנק ישראל צפויה להיוותר ברמתה הנוכחית עד למחצית השנייה של 2014, וברבעון האחרון של 2014 היא צפויה לעמוד על 1.25 אחוזים
  העושר שבתחתית הים
16/01/14
אנליסט האשראי של חברת מעלות מפרסם מסמך שאלות ותשובות בקשר לייצוא הגז הישראלי
  האם המדינה תגבה חוב נחות של בנקים?
15/01/14
חברת מדרוג מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת ההסתברות לתמיכת המדינה לחוב נחות של הבנקים בשעת משבר. הבחינה נעושית על רקע הנסיון הנצבר ממשבר החוב הבינלאומי
  התחזקות השקל - ניתוח ההשלכות וכלי מדיניות אפשריים
09/01/14
מרכז המחקר של הכנסת מפרסם סקירה לועדת הכספים אודות המשמעות של התחזקות השקל על כלכלת ישראל. בסקירה המלצות לבחינת כלי מדיניות אפשריים לעצירת המגמה
  סיכום ביצועי שוק החוב וגיוסי ההון בשנת 2013- מעלות
07/01/14
הפעילות הכלכלית בישראל בשנת 2013 התאפיינה ביציבות, כאשר קצב הצמיחה ממשיך להיות מתון. שיעורי הצמיחה בכלכלות אירופה וארה"ב אומנם הואצו בשנת 2013, במיוחד בארה"ב. זאת על רקע שיפור בחלק מהאינדיקטורים הכלכליים, אך הם עדיין נותרו נמוכים
  זרקור ענפי - סיכום שנת 2013 ומבט קדימה
03/01/14
הצוות המקצועי של חברת דרוג האשראי מעלות מפרסם סיכום שנתי לסקטורים ותחזית כלכלית להמשך השנה
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
itai

לחץ כאן לפרטים נוספים

מי ישמור עליכם במפולת הבאה?

לחץ כאן לפרטים נוספים

סימנים מדאיגים למגמה ארוכת הטווח של הפריון בישראל (הרצאה בווידאו)

לחץ כאן לפרטים נוספים

ניתוח השקעה בחברות ביומד

לחץ כאן לפרטים נוספים


מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים