פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
כבישים הם פרויקט לאומי, אז למה לא חינוך?
26/12/16
דו"ח מ
יוחד של מרכז אדווה עוסק בהשקעת חסר בתחום היחנוך כמנוע צמיחה בישראל. מדוע, מעדיפה הממשלה את תשתיות התחבורה על פני מערכת החינוך, כאשר שיעור הזכאות לתעודת בגרות עדיין קרוב למחצית בלבד? התשובה שנותנת הממשלה היא שתקציב החינוך גדל גם הוא, מכ-37 מיליארד ₪ ב-2011 לכ-48 מיליארד ₪ ב-2015. אלא שבדיקת נתוני התקציב לשנים אלה מעלה, כי התוספות התקציביות לא ניתנו במסגרת פרויקט לאומי לשדרוג מערכת החינוך, כדוגמת 3 תכניות חומש בתחבורה, אלא כתגובה מתחייבת מן הגידול הטבעי באוכלוסיית התלמידים
האם תקציב המדינה חברתי? (מצגת מנהל מחלקת המחקר בנק ישראל)
13/12/16
מניתוח ההתמודדות של תקציב 2017-2018 עם פערים חברתיים ניתן לציין שיש בו צעדים להקטנת אי השוויון. עם זאת, עולה כי קצב גידול תקציב משרד החינוך יהיה נמוך מקצב גידול התוצר, כך שמשקל תקציב זה בתוצר צפוי לקטון בשנתיים הבאות, אך ללא  שינוי בהוצאה הריאלית לילד בגיל הלימודים. גם התקציבים להכשרה מקצועית, התומכים בצמצום אי השוויון בטווח הבינוני, נמוכים בהשוואה בינ"ל. אחד הכלים להתמודדות הוא שינוי סדר העדיפויות בתוך תקציב החינוך שיסייע להקטנת הפערים בין מגזרים שונים.
ההתייעלות במערכת הבנקאית (מצגת הפיקוח על הבנקים)
12/12/06

כמענה להוראת הפיקוח על הבנקים הגדירו הבנקים תוכניות התייעלות במסגרתן יפרשו מהמערכת הבנקאית מ- 2016 ועד 2020 כ- 5,100 עובדים, בפרישה מרצון ופרישה טבעית של עובדים מבוגרים (שברובה לא תוחלף בעובדים חדשים). מדובר בצמצום של כ- 12% ברוטו מכח העבודה במערכת הבנקאות. במקביל, מהתוכניות שפורסמו עולה כי פריסת הסניפים תשתנה ועד 2020 יצטמצם מספר סניפי הבנקים בישראל בכ- 20%; לצד זה יערכו שינויים גדולים בתהליכי העבודה בתוך הבנקים ומול הלקוחות.
מרווחים , דירוגים ומה שביניהם (מדרוג)
09/12/16

במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016 חלה ירידה בתשואה החציונית במגזר הצמוד לאורך רוב סולם הדירוג, כאשר החל מחודש יוני חלה עלייה מסוימת, המבטאת גם את העלייה בעקום הבסיס שהתרחשה ברבעון השלישי ולאחרונה מגלמת גם את השפעת בחירתו של טראמפ על שוקי הריביות בעולם שעלו אף הם. עקום התשואות (חסר סיכון) עלה במהלך הרבעון השלישי של השנה וכנגזר הטיב עם תוצאות המוסדות הפיננסים ובפרט עם חברות הביטוח.  אולם, כאשר בוחנים את התפתחות פרמיית הסיכון (המרווח) ניתן להבחין במגמה מעורבת. 
תאור וניתוח הסדרי חוב במערכת הבנקאית בישראל
23/09/16
מרכז המחקר של הכנסת מפרסם סקירה אודות הסדרי חוב במערכת הבנקאית.  בסקירה הסבר על הסדרי חוב, סקירה של היתרונות והחסרונות של הסדרי החוב, הסדרי חוב במשק הישראלי ונתונים על הסדרי חוב במערכת הבנקאית. הסדר חוב הוא תהליך משפטי, המאפשר ליחידים או לחברות שלא עומדים בהתחייבויותיהם למלווים או לנושים אחרים להגיע להסדר עמם על גובה ומועדי החזרת החוב, זאת כדי להימנע מהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון
הקשר בין פריון עבודה לשכר
19/09/16
על פי מחקר חדש של מרכז טאוב, 
המגמות המנוגדות בין השכר הריאלי לפריון עוררו בשנים האחרונות דיון ציבורי, ולא אחת נשמעת הטענה כי פירות הצמיחה אינם מחלחלים לציבור העובדים כבעבר. במשך שנים ארוכות התקיים מתאם כמעט מלא בין האינפלציה מנקודת המבט של הצרכן ומנקודת מבטו של היצרן, ואילו בעשור האחרון עלו המחירים לצרכן בקצב מהיר יותר קרי, האינפלציה השפיעה על משקי בית במידה רבה – יותר מאשר על היצרנים במשק. במילים אחרות, סל הצריכה של משק בית טיפוסי התייקר בקצב מהיר יותר מממוצע מחירי המוצרים והשירותים המופקים במשק. עקב כך, נשחקה התפוקה השולית של העובד הממוצע ביחס לסל התצרוכת שלו.
ניתוח גיוסי ההון של חברות ראליות בבורסה בת"א
10/08/16

מתחילת השנה גייסו חברות ותיקות מהסקטור הריאלי כ-22 מיליארד שקל באמצעות הנפקות והקצאות של איגרות חוב בתל-אביב, סכום המהווה כ-68% מסך הגיוסים של הסקטור העסקי והסקטור הפיננסי בחודשים ינואר-יולי 2016. מהנתונים שנבדקו על ידי מחלקת המחקר של הבורסה, יותר מ-90% מהסכום שגויס בשוק האג"ח בשבעת החודשים הראשונים של 2016 נועד למיחזור חוב שמרביתו סחיר ומקצתו אשראי לא–סחיר, ורק כ-10%-5% נועדו למימון פעילות שוטפת ולהשקעות חדשות.
הנורמלי החדש- הסביבה המוניטארית בעולם המערבי כנראה ולא תחזור בקרוב לממוצעי העבר
28/07/16
במאמר שפורסם על ידי חברת מדרוג  מתמקד בסביבת הריביות העתידית, אשר לא תחזור לממוצעי העבר, כאשר העולם המערבי יצטרך להתרגל ולהתאים את עצמו ל"נורמלי החדש"- סביבת ריביות נמוכה יותר. זאת ממגוון סיבות ובהן שינויים פונדמנטליים בכלכלה הגלובאלית, שינויים דמוגרפיים והשפעות המשבר הכלכלי האחרון.
סקירה ענפית - סיכום המחצית הראשונה של 2016 ומבט קדימה
21/07/16
סקירה חוצת סקטורים של חברת דרוג האשראי מעלות: כלכלני החברה בוחנים את המגמות העיקריות בסקטורים העיקריים נדל"ן, מוסדות פיננסיים, קמעונאות, תקשורת ומימון מובנה- סיכום המחצית הראשונה של שנת 2016 ומבט קדימה
מה עושים בעידן ללא ריבית?
15/07/16
חברת היעוץ לגופים מוסדיים Researchaffilistes  מפרסמת סקירה העוסקת בשאלת האופן המוצע להתמודד עם השלכות הריביות השליליות באג"ח מדינות בעולם. על פי מסקנות הסקירה, הריביות הנמוכות יכולות להתפתח לעלייה באינפלציה הארוכת טווח. נכסים אשר ביצועיהם חיובים בתקופות של אינפלציה הנם: סחורות, הלוואות בנקאיות, ריטים, מניות שווקים מתעוררים. 
סיכום מחצית 2016 בשוק האג"ח הקונצרני (מדרוג)
29/06/16
להערכת מידרוג, היקף הפעילות בשוק החוב המקומי צפוי להישאר ברמתו הגבוהה נוכח סביבת הריבית הנמוכה, נזילות גבוהה והיעדר אפיקי השקעה חלופיים התומכים בהמשך רמת ביקושים גבוהה מצד המשקיעים המוסדיים, וכן נוכח התקרבות חלק מן הבנקים למגבלת האשראי לענף הנדל"ן אשר עשויה להגדיל את היקף החוב המונפק על-ידי חברות הנדל"ן המקומיות
ניתוח ימי האשראי בישראל ואירופה
23/05/16
מרכז המחקר של הכנסת מפרסם מסמך לוועדת הכלכלה לקראת דיון בנושא הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ו- 2016   במסמך נתונים לגבי ימי אשראי במשק, ימי האשראי הממשלתיים והשוואת ימי האשראי בישראל לימי האשראי במדינות אירופה
סיכום שליש ראשון בגיוסי החוב בת"א (מעלות)
17/05/16
הנפקות הסקטור הפיננסי ברבעון הראשון הביאו לזינוק משמעותי בריכוזיות ההנפקות: עשרת המנפיקים בהיקפים הגבוהים ביותר )מהם 3 הבנקים הגדולים( ריכזו מעל לכ - 70% מסך היקף ההנפקות. שלושת ההנפקות הגדולות ביותר היו של בנק לאומי, בנק מזרחי טפחות ובנק הפועלים. כמו כן נציין, נציגות של חברות הנדל"ן מליסרון וקיי.בי.אס. שגייסו כל אחת כ- 1 מיליארד ש"ח.
התפתחות החוב במשק הישראלי
14/05/16
המיקוד השבועי  בסקירת הכלכלן הראשי של משרד האוצר עוסק בהתפתחות החוב במשק במהלך שנת 2015 . מנתוני בנק ישראל עולה כי במהלך שנת 2015 , ובמיוחד במחצית הראשונה של שנה זו, נמשכה מגמת הירידה בהיקף החוב של המשק הישראלי באחוזי תוצר.  הירידה ביחס החוב לתוצר נבעה מהמשך מגמת הירידה של חוב המגזר העסקי ושל חוב המגזר הציבורי באחוזי תוצר. מנגד, החוב של משקי הבית באחוזי תוצר המשיך במגמת הגידול, וזאת על רקע העלייה בהיקף החוב למטרות דיור
.
המשק הישראלי - דו"ח בנק ישראל לשנת 2015
04/04/16
על פי מצגת מנהל מחלקת המחקר, פרופ' נתן זוסמן, 
בעזרת המדיניות המונטרית, המדיניות הפיסקלית וירידת מחירי הסחורות, צלח המשק בהצלחה את השינוי המבני שכפתה עליו הכלכלה הגלובלית.  עם זאת, המעבר לצמיחה המבוססת על ביקושים מקומיים מציב גם אתגרים. הענפים המספקים את הביקושים המקומיים הם ענפים המתאפיינים בפריון נמוך יחסית, בין היתר מכיוון שמרביתם אינם חשופים לתחרות כמו ענפי הייצוא בהם הפריון גבוה. בלא שיפור בפריון בענפים אלו יתקשה המשק לצמצם את הפער ברמת החיים בינו לבין המדינות המפותחות ביותר.  ומכיוון שקשה לצפות בכל שנה לירידה משמעותית במחירי הסחורות שתפעל להעלאת השכר הריאלי של משקי הבית, הרי שהעלאת הפריון היא תנאי הכרחי להמשך העלייה ברמת החיים של העובדים במשק.
ארגוני עובדים בישראל: ניתוח כלכלי והמלצות חקיקה
21/03/16
ממחקרים ונתונים מרחבי העולם מתקבלת תמונת מצב שלפיה חוקי העבודה בישראל, ובפרט חוקים הנוגעים להתארגנות עובדים במגזר הציבורי, אינם משרתים מטרות לאומיות כמו רווחה, צמיחה, שוויון הזדמנויות, פריון ושוק עבודה דינמי. השינויים הגלובליים והתמורות בהתייחסות המדינות המפותחות לעבודה מאורגנת הפחיתו את נטל השביתות בעולם, כאשר בו זמנית הידרדרה ישראל עד להפיכתה למובילה במספר השביתות ועלותן לנפש. כלכלני פורום המחקר קהלת ממליצים על 15 שינויי חקיקה. שינויים אשר יתרמו להגדלת הצמיחה הכלכלית והרווחה של כלל הציבור, תוך הקטנת ההוצאה של עובדים על ייצוג והגנה משפטית מול מעסיקים
בחינת קיומה של בועה במחירי המניות בישראל
17/03/16
רבים ממחירי הנכסים בישראל ובעולם – ובפרט מחירי המניות – הגיעו לאחרונה לרמות שיא על רקע סביבת הריבית הנמוכה המאפיינת בשנים האחרונות את מרבית המשקים המפותחים, וישראל בתוכם. מיטל גראם ואיתמר כספי, חוקרים מחטיבת המחקר בבנק ישראל, בחנו אם קיימת – או אם התקיימה בעבר – בועה במחירי המניות בישראל.
מדיניות הממשלה בתחום הגז - 7 שנים לאחר גילוי תמר
16/03/16

מחקר חדש שערך ד"ר יואב פרידמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל דן במדיניות הממשלה בענף הפקת הגז הטבעי מאז גילוי מאגר 'תמר' תוך שהוא מנתח את המטרות השונות וניגודי העניינים בין הממשלה והיזמים. המחקר דן בפירוט בארבע ההחלטות המרכזיות של קובעי המדיניות בענף מאז תגלית 'תמר': אישור המלצות 'ועדת ששינסקי', אימוץ עיקרי ההמלצות של 'ועדת צמח', ההסכמה על 'הצו המוסכם' והחזרה של הממונה על ההגבלים העסקיים מהסכמה זו, ומִתווה הגז שעוצב ואושר לאחרונה.
מבט סטטיסטי למצב המשק שנת 2015
15/03/16

זוהי השנה השנייה שבנק ישראל מפרסם את 'מבט סטטיסטי'. הפרסום נועד לספק לציבור גישה נוחה וידידותית לנתונים ולמצרפים המרכזיים על הפעילות הפיננסית בישראל, בצירוף מידע והסברים על הנתונים, ההגדרות והעיבודים. הנתונים והמצרפים בפרסום זה נאספים ומעובדים בבנק ישראל, רובם בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה, כחלק מניהול המידע והסטטיסטיקה על הפעילות במשק
שנת 2015 הסתיימה בחלוקת כ-20 מיליארד ₪ בת"א
10/03/16
סך הדיבידנדים שחולקו ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א הסתכם בשנת 2015 בכ-19.6 מיליארד שקל, עלייה של כ-4% לעומת שנת 2014 בה חולקו כ-18.8 מיליארד שקל . מספר מחלקות הדיבידנדים עלה מ-169 חברות בשנת 2014 ל-182 חברות בשנת 2015 – כ-40% מהחברו  שמניותיהן נסחרו בבורסה בסוף השנה. שיעור החברות שחילקו דיבידנד עלה זו השנה השלישית ברציפות, והינו הגבוה ביותר מאז שנת 2007
עליה של 20% במחזורי המסחר בבורסה בשנת 2015
23/02/16
מחזור המסחר הממוצע במניות בבורסה בשנת 2015 הסתכם בכ-891 מיליון שקל ביום, לעומת כ-742 מיליון שקל בשנת 2014 – עלייה של כ-20% לעומת השנה הקודמת (לא כולל מחזור מחוץ לבורסה ומחזור בתעודות סל בשוק המניות). 
מחזור המסחר ב-30 המניות הסחירות ביותר בשנת 2015 הסתכם בכ-78% מסך המחזור במניות, לעומת כ-75% בשנים 2013 ו-2014
תחזית מגמות דמוגרפיות עולמית
07/02/16
התחזיות הכלכליות לצמיחה הכלכלית נמוכות לשנים הבאות לאור צפי לירידה בדמוגרפיה העולמית ובפרט בגילאי העבודה.
נושא הדמוגרפיה הנו אחד האיומים הכבדים לצמיחה העולמית. חברת פימקו מפרסמת סקירה ייעודית לבחינת המגמות וההשלכות הכלכליות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים