פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני 2019 (מידרוג)
31/12/19
סך הגיוסים של אג "ח קונצרניו ת בישראל במהלך שנת 2019 צפוי להסתכ ם 1 בכ - 96 מיליאר ד ₪ ע. נ בהשוואה לכ- 62 מיליארד ₪ ע.נ בשנת 2018 ולכ- 75 מיליארד בשנת 2017 , אשר היוותה שנת שיא מבחינת היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בעשור האחרון. עיקר ההנפקות במהלך שנת 2019 בוצעו בידי מנפיקים מ הסקטור הפיננסי, הכולל בנקים, חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי

לא רק צמיחה: מנועי שוויון בתקציב המדינה
30/12/19
מסמך חדש מאת שלמה סבירסקי ממרכז אדוה מציע כי בבואנו לבחון את תקציב המדינה, בעת שהוא מוגש לאישור הכנסת, עלינו לשאול לא רק האם הוא כולל מנועי צמיחה אלא גם האם הוא כולל מנועי שוויון. אי שוויון הוא כיום אחת הסוגיות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות המרכזיות בארצות המערב. הרקע לכך הוא הגידול שחל בעשורים האחרונים באי שוויון, גידול שביטוייו המרכזיים הם הצטמקות המעמד הבינוני, מצד אחד, והריכוז הגובר של העושר בידי מעטים, מצד שני.


מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - סיכום שנת 2019
27/12/19
על פי סיכום חברת מידרוג, בחינת המרווחים החציוניי ם בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי שנת 2019 התאפיינה במגמת צמצום מרווחים מתמשכת לאורך כל סולם הדירוג הן במגזר הצמוד והן במגזר השקלי. עוצמת הצמצום הייתה משמעותית יותר בדירוגים נמוכים יותר.

מבט חוצה סקטורים – מגמות ותחזיות
26/12/19
לקראת שנת 2020, חברת דרוג האשראי מעלות מפרסמת סקירה לבחינת מגמות בסקטורים עיקריים : נדל"ן מניב בישראל, שוק הדיור, קמעונאות מזון, תקשורת, בנקאות, ביטוח ותשתיות.

הבורסה מסכמת את שנת 2019

23/12/19
המסחר בבורסה בתל-אביב התאפיין בעליות שערים, בדומה לבורסות המובילות בעולם. מדד ת"א-35 עלה השנה בכ-15% זאת לעומת עלייה ממוצעת של כ-9% בבורסות אירופה. 
מדד ת"א-125 עלה השנה בכ-20% והגיע לשיא כל הזמנים. בחמש השנים האחרונות 2019-2015 מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-נדל"ן מובילים בתשואה מצטברת של כ-138% וכ-115%, בהתאמה. סה"כ גויסו בשוק המניות כ-11 מיליארד שקל – גבוה בכ-64% לעומת הגיוס בשנה הקודמת


דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של 2019
19/12/19
דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל מתפרסם פעמיים בשנה. בדוח היציבות מנתחים כלכלני הבנק את ערוצי החשיפה לסיכונים במערכת הפיננסית ואת רמת פגיעותם, מבטאים את הערכתם בעניין של הסיכונים העיקריים ובוחנים את כושר העמידות של המערכת בפני סיכונים אלה, בהתאם לתרחישי הקיצון הפוטנציאליים.

האתגרים לכלכלת ישראל, והאם יש טעם לדבר עליהם במצב הנוכחי?
17/12/19
הרצאת הנגיד בכנס אלי הורביץ 2019 עסקה בזרקור על שני האתגרים הכלכליים העיקריים שעומדים בפני המשק, ושהממשלה הבאה לא תוכל להתעלם מהם -  האתגר התקציבי, שהוא אתגר לטווח הקצר והבינוני, והצורך להגדיל את פריון העבודה בישראל -  אתגר לטווח הבינוני והארוך

בעלות על נכסים פיננסיים של משקי בית ממצאים
11/12/19
על פי סקר ארוך טווח של הלמ"ס ל- 6% ממשקי הבית דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקרן פנסיה ( 1.78מיליון משקי בית), ומחצית ממשקי הבית (51%) דיווחו שלפחות לאחד מבני משק הבית יש חיסכון בקופת גמל.

ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית 2018
26/11/19
הלמ"ס מפרסם נתונים מסקר הוצאות משק הבית לשנת 2018 . הסקר מודד את רמת החיים החומרית והכלכלית של משקי הבית בישראל מהיבט של ההוצאות, ההכנסות והבעלות על מוצרים. הסקר בוחן את מגמת אי השוויון והפערים בישראל.

מו"פ בחברות הזנק ומרכזי פיתוח של חברות רב לאומיות – 2017
24/11/19
על פי סקר חדש של הלמ"ס - מרכזי הפיתוח ממשיכים להיות אחד ממקורות הצמיחה המרכזיים של המו"פ בישראל. בשנת 2017 סך הוצאות המו"פ של מרכזי המו"פ עמד על 27.9 מיליארד ש"ח שהם 46.3% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי. בסכום זה חלה עלייה של 14.6% לעומת שנת 2016 . בשנת 2017 היו 40.2 אלף משרות שכיר שעסקו במו"פ במרכזי מו"פ, עליה של 21.9% לעומת שנת 2016 .

פרק מס החברות מדוח הכנסות המדינה לשנים 2018-2017
12/11/19
דוח הכנסות המדינה לשנים 2018-2017 המפורסם ע"י אגף הכלכלן הראשי מתפרסם בימים אלה. הדוח הינו הפרסום המרכזי והמקיף ביותר בישראל בתחום מדיניות המסים, והוא מהווה כלי עזר חשוב למתעניינים בתחום המסים במשרדי הממשלה, בבנק ישראל, באקדמיה, במכוני מחקר, בסקטור הפרטי ובתקשורת, וכן למקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת. הסקירה עוסקת במס החברות שהינו הפרק מהדוח
.

על העלייה בתעסוקת נשים מהמגזר הערבי
10/11/19
על פי סקירת משרד האוצר, בעשור וחצי האחרונים חלה עלייה מרשימה בשיעור התעסוקה בגילאי העבודה העיקריים בישראל, במיוחד בקרב נשים. בולט במיוחד אחוז השינוי בשיעור התעסוקה של נשים מהמגזר הערבי. העלייה ברמות ההשכלה של הנשים מהמגזר הערבי היא הגורם הדומיננטי בעליית התעסוקה בקרבן. העלייה בתעסוקת הנשים מהמגזר הערבי התרחשה בכל הגילאים, אך בולטת במיוחד בקרב צעירות בשנות השלושים לחייהן.

השכלה גבוהה בישראל נתונים  נבחרים לשנת הלימודים תשע"ט
28/10/19
על פי סקירת הלמ"ס, לאחר שנתיים של ירידה במספר הסטודנטים לתואר ראשון בכלל ובמספר הנכנסים להשכלה גבוהה הייתה בשנת הלימודים תשע"ט  (2018/19) עלייה במספר הסטודנטים. העלייה במספר הסטודנטים החדשים הייתה כמעט בכל תחומי הלימוד, בייחוד בתחומים עסקים ומדעי הניהול וכן מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב. בתחומי החינוך ובעיקר במדעים הפיזיקליים נמשכה מגמת הירידה.

אסטרטגיית השקעה לקראת סוף המחזור הכלכלי
27/10/19
הורדת תחזית הצמיחה העולמית על ידי קרן המטבע הבינלאומית מעידה על חשש לסיום עידן הצמיחה הכלכלית וחשש ממיתון מתקרב. בנק וולס פארגו מפרסם סקירה לבחינת תקופות צמיחה ומיתון בארה"ב לאורך השנים. הסקירה כוללת את מאפייני הכלכלה כיום ביחס לעבר וכן המלצות אסטרטגיות לניהול השקעות לעת זו
   

האם תוספת תקציב היא הדרך לשפר את שירותי הבריאות?
22/09/19
נייר עמדה חדש של ד"ר אורי כץ ופרופ' זיו גיל עוסק בכדאיות הפניית תוספות תקציב למשרד הבריאות. הנתונים והטענות המוצגים בנייר העמדה שונים מהלך הרוחות בשנים האחרונות בקרב בעלי עניין במערכת הבריאות, אשר לצערנו השפיעו רבות על השיח התקשורתי והציבורי. כנראה שקל יותר להוסיף כסף למערכת מאשר להוביל מהלכי התייעלות.

ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2018
08/09/19
על פי סיכום הלמ"ס - ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט הסתכמה ב- 61.4 מיליארד ש"ח שהם 4.6% מהתוצר המקומי הגולמי, בדומה לשנים 2017 ו- 2016 .
ההוצאה לתרבות, בידור וספורט לנפש עלתה ב- 2.1% לעומת 2017 . בפילוח לפי סוג פעילות, ההוצאה הגבוהה ביותר מסך ההוצאה השוטפת לתרבות, לבידור ולספורט הייתה למוזיקה ואמנויות הבמה – 22.9%

ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי בשנת 2018
01/09/19
על פי סיכום הלמ"ס ,בהוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי חלה עלייה של 4.6% במחירים קבועים בשנת 2018 . ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי הסתכמה בשנת 2018 בכ- 65.7 מיליארד ש"ח – 4.9% מהתמ"ג. במגזר העסקי הייתה עלייה של 5.1% בהוצאה למו"פ במחירים קבועים, בהמשך לעלייה של 7.3% בשנת 2017

העלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת פריון העבודה
18/08/19
חטיבת המחקר של בנק ישראל מפרסמת דוח מקיף, המנתח את בעיית פריון העבודה הנמוך במשק הישראלי, ומציג המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה בשנים הקרובות. התוצר לשעת עבודה (פריון העבודה) בישראל נמוך ב-24% לעומת מדינות ה- OECD. פער זה אינו מצטמצם בעשורים האחרונים, ומטרת הדוח היא לרכז את ליבת הצעדים הנדרשים לסגירתו.

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב
14/08/19
מחקר שנערך על ידי מרכז טאוב בדק את מצבה של מערכת האשפוז הכללי בישראל. מהמחקר עולה כי יש כשלים מערכתיים בתכנון המערכת, בתקצובה ובהסדרתה על ידי המדינה, בפרט נוכח צרכים הולכים וגדלים של אוכלוסייה גדלה ומזדקנת. התוצאות: מספר מיטות לאוכלוסייה נמוך יחסית למדינות ה-OECD, אי יעילות בגודל בתי החולים הכלליים ובפיזורם באוכלוסייה, פערים ניכרים בנגישות לשירותי אשפוז בין מרכז ופריפריה, וסבב מיטות (מספר אשפוזים ממוצע למיטה במשך שנה) גבוה במיוחד המקשה על תפקוד המערכת

על קצה המזלג: תמונת מצב המדינה לשנת 2019
01/08/19
תמונת מצב המדינה לשנת 2019 שיצאה לאור בחודש שעבר במרכז טאוב והופקה בתמיכתה הנדיבה של קרן קורת מספרת את סיפורן של החברה והכלכלה בישראל. התמונה הכללית שעולה מהדוח מציגה עלייה ברמת החיים לצד אתגרים רבים ומקום לשיפור.

היי טק: השכלה גבוהה, תעסוקה והכנסה
24/07/19
לראשונה מפרסמת הלמ"ס נתונים מתוך סקר השכלה גבוהה תשע"ח . כמחצית מהמועסקים במשלח יד היי טק למדו הנדסה ואדריכלות , כרבע  למדו מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב, 9.8% למדו מדעי החברה ו- 6.0% למדו עסקים וניהול.
לא נמצא הבדל מובהק בין אוניברסיטאות למכללות אקדמיות במידת הקשר בין לימודים לתעסוקה בקרב

זרקור ענפי: ניתוח מגמות אשראי (מעלות)
11/07/19
חברת דירוג האשראי מעלות מפרסמת סקירה לניתוח מגמות האשראי במחצית הראשונה של 2019 ומבט קדימה לסקטורים: נדל"ן מניב , שוק הדיור, קמעונאות מזון, בנקים ומימון חוץ בנקאי, ביטוח ותשתיות

הדוח השנתי של משרד האוצר אגף החשב הכללי  לניהול החוב הממשלתי 2018
04/07/19
מבחינת נתוני החוב, בשנת 2018 חלה עליה קלה ביחס חוב לתוצר, למרות העמידה ביעד הגרעון, שינויים בגורמי השוק ובראשם פיחות משמעותי של השקל אל מול הדולר והאירו ושיעור אינפלציה גבוה ביחס לשנים קודמות תרמו לעליית היחס. על אף עליה זו ישראל בולטת לחיוב בהשוואה עולמית בהקטנת יחס החוב

סיכום מחצית ראשונה בבורסה בתל אביב
30/06/19
עליות שערים בתל-אביב - ת"א-35 – 7.5%, ת"א-90 – 17%, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם; מדדי ת"א-נדל"ן ות"א-טכנולוגיה מובילים בתשואה של כ-30% וכ-26%, בהתאמה. בשוק המניות בתל-אביב גויסו כ-3.6 מיליארד שקל כש-4 חברות שביצעו הנפקה ראשונית (IPO) של מניות גייסו כ-2.2 מיליארד שקל. ההנפקה הבולטת בגודלה השנה היא הנפקת חברת כרטיסי האשראי "ישראכרט" בשווי של כ-1.8 מיליארד שקל

מצגת נגיד בנק ישראל בכנס אי שוויון והתערבות ממשלה של חטיבת המחקר
26/06/19
אי השוויון בישראל אמנם גבוה אבל אינו חריג; חלק ניכר מאי השוויון מבטא הבדלים בכישורי העבודה דבר המהווה אתגר ארוך טווח למדיניות, שרצוי שתטפל בכך גם מתוך ראייה כוללת וגם תוך מתן מענה לקבוצות רלוונטיות באוכלוסייה, על מאפייניהן הייחודיים. עם זאת, למרות אי השוויון הגבוה, העדויות עד כה מצביעות על ניידות בין-דורית שהיא דומה לזו הקיימת במדינות מפותחות אחרות, וזה בהחלט סימן מעודד. 

האם שוב אנו לוקחים את היציבות כמובנת מאליה?
07/06/19
הרצאת הנגיד בכנס האגודה הישראלית לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים: האם שוב אנו לוקחים את היציבות כמובנת מאליה? (או: האם יש צורך בבנקים מרכזיים?)

האם הוצאות הממשלה בישראל נמוכות בהשוואה בין-לאומית?
04/06/19
ניסן אברהם וד"ר מיכאל שראל מפורום  קהלת לכלכלה מפרסמים מחקר העוסק בהבנת ההבדלים המוסדיים והדמוגרפיים בין המדינות השונות חשובה לשיח התקשורתי והציבורי בישראל, שחלקים רבים ממנו קוראים להגדלת הוצאות הממשלה, על סמך השוואה פשטנית בין המדינות ; וזאת במיוחד כאשר קריאה זו מתעלמת מההשפעה השלילית האפשרית של הגדלת הוצאות הממשלה על הצמיחה הכלכלית.

תמונת מצב חברתית 2018 (מרכז אדווה)
21/05/19
הדוח שנתי מציג נתונים המלמדים כי מספר המפרנסים במשקי הבית גדל – אבל ישראלים רבים מדי מוצאים שוק עבודה שאינו מחלץ מהכנסה נמוכה ומרמת חיים נמוכה שוק העבודה, כפי שהוא כיום, אין בו כדי לאפשר לכל הישראלים רמת חיים נאותה; זאת כיוון ששורר בו פיצול עמוק, בין "אומת סטארט-אפ" צרה ובין פריפריה רחבה. על המדינה להוביל מהלך של פריצה מתוך גבולות "אומת הסטארט-אפ" והשקעה בפיתוח כלכלי מאוזן של כל חלקי הארץ וכל חלקי האוכלוסייה

האם ההתפתחויות  האחרונות בכלכלה העולמית מזכירות את אלו של 2008?
16/05/19
נגיד בנק ישראל הרצה במכון אהרון למדיניות כלכלית. על פי ניתוח בנק ישראל  הכלכלה העולמית מראה סימני האטה, אולם ניתוח מכלול השווקים והסיכונים אינו מצביע על רמת סיכון יציבותי דומה לזו שהייתה ערב משבר 2008. שיעורי המינוף בישראל אינם גבוהים בהשוואה בינלאומית, והמערכת הפיננסית בישראל עמידה מבעבר. עלינו להמשיך לעקוב ולנקוט בצעדים שיחזקו את עמידות המערכת. חשוב לשמר את השיפור ביחס חוב תוצר המהווה נכס יציבותי אסטרטגי למשק הישראלי. השיפורים הטכנולוגיים שאומצו ואלה שיאומצו בעתיד במערכת הפיננסית, טומנים בחובם תועלות אך גם סיכונים שעלינו לנהל בתבונה
.

המשמעויות האסטרטגיות של ההשקעות הסיניות בכלכלת ישראל ותשתיותיה
13/05/19
מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית מפרסם  מסמך שהוא תוצר של סדנה של יום אחד  שבה השתתפו 22  מומחים מובילים בשטחים שונים הרלוונטיים לנושא שנידון. המסמך מסכם את מסקנות והמלצות הפורום.

הרצאתו של אנדרו אביר, מנהל חטיבת השווקים וחבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל
07/05/19
 אביר דן באתגרים של המדיניות המוניטרית במבט קדימה. אתגר משמעותי הינו ההאטה במשק העולמי. הסחר העולמי מוסיף להיחלש על רקע ההתמתנות בפעילות הכלכלית בעולם והמשך מלחמת הסחר. כתוצאה מהאטה זו, בתקופה האחרונה ישנו שינוי כיוון במדיניות המוניטרית של המדיניות העיקריות. הFED- הוריד את ההסתברות להמשך העלאת הריבית השנה, והשוק אף מתחיל לתמחר הורדת ריבית בארה"ב

מבט ארוך טווח על תוצאות הבחירות האחרונות בישראל
01/05/19
על פי מחקר חדש של פרופ' דן בן-דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי,
ההתפתחויות בזירה הפוליטית עוזרות להסביר את התפנית הגדולה בעדיפויות הלאומיות של ישראל בתשתיות מפתח כמו חינוך, תחבורה ובריאות. הניתוח מסיר את הנימוקים המקובלים בכך שהוא מראה כי ההוצאות הציבוריות האזרחיות של ישראל היו גבוהות או דומות לממוצע ההוצאות הציבוריות האזרחיות של ה-OECD במהלך ארבעת העשורים בהם חלו השינויים המהותיים בעדיפויות הלאומיות של ישראל.

נתונים בדבר פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות
30/04/19
על פי פרסום שנתי (2018) של הרשות לני"ע, מתוך124   חברות בעלות רישיון ניהול תיקים, לאחת עשרה חברות שווי נכסים מנוהל גבוה מחמישה מיליארד ₪ וגם מעל אלף לקוחות מנוהלים.לשש חברות שווי נכסים מנוהל נמוך מחמישה מיליארד ₪ ומעל אלף לקוחות מנוהלים.

דו"ח החשב הכללי לשנת 2018
16/04/19
מבחינת נתוני החוב, בשנת 2018 חלה עליה קלה ביחס חוב לתוצר, למרות העמידה ביעד הגרעון, שינויים בגורמי השוק ובראשם פיחות משמעותי של השקל אל מול הדולר והאירו ושיעור אינפלציה גבוה ביחס לשנים קודמות תרמו לעליית היחס

מצגת המפקחת על הבנקים בנושא התחרות במערכת הפיננסית
02/04/19
מפקחת על הבנקים סקרה בהרצאתה את כל הצעדים שבוצעו בשנים האחרונות על-ידי בנק ישראל בשיתוף פעולה עם משרד האוצר ורגולטורים מקבילים, במטרה להפוך את שוק הבנקאות ליותר תחרותי עבור משקי הבית והעסקים הקטנים. לצד צעדים אלה התייחסה המפקחת גם לאתגרים שבשינוי הסביבה התחרותית, והציגה דוגמאות. 


מצגת נגיד בנק ישראל מכנסה פיקוח על הבנקים: "התחרות במערכת הפיננסית"
02/04/19
חלק מהמהלכים המשמעותיים והרפורמות לקידום התחרות כבר הבשילו וחלקם בתהליך הבשלה. ישנם מהלכים תומכים נוספים שנדרשים כעת, כגון פיתוח והטמעת מכשירים פיננסיים וטכנולוגיים והעמקת שוק ההון, שככל שיקודמו ייתרמו לתחרות בשוק האשראי ולגידול ברווחת הצרכנים." "המהלכים השונים מתאפשרים בעיקר לנוכח פיתוח והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות שזמינות בעידן הנוכחי ולא היו קיימות בעבר הלא רחוק.


צמיחת המשק בטווח הארוך ותובנות לגבי המדיניות החברתית-כלכלית
27/03/19
חטיבת המחקר של בנק ישראל פותח מודל לחיזוי הצמיחה ארוכת הטווח בישראל, והוא מאפשר להעריך כיצד זו תושפע מהתפתחויות בתנאי הרקע ומצעדי מדיניות. בתרחיש הבסיסי קצב הצמיחה של המשק צפוי לרדת מממוצע של 3.3% בשנים 2000—2016 ל-2.7% בשנים 2017—2035. הסיבה העיקרית לכך נעוצה בהאטת קצב גידול האוכלוסייה בגיל העבודה ובהתפתחות של מאפייניה. אם תואט ההשתלבות בתעסוקה של הגברים החרדים והנשים הערביות, הדבר עלול להוביל לירידה ממשית ברמה החזויה של התוצר לנפש.

קרבת העוני: סיכון לעוני, סיכוי להצטרפות למעמד הבינוני
25/03/19
מחקר חדש של מרכז אדוה בוחן את מעמדן של משפחות הנמצאות מעט מעל קו העוני – רובד שהכנסתו נעה בין קו העוני ובין 25% מעליו. המחקר נועד לבחון הבדלים בדפוסי ההוצאה של משקי בית, בין אלה הנמנים עם רובד העוני ובין אלה הנמנים עם רובד קרבת העוני. הממצאים מראים כי מצבן של המשפחות הנמצאות ברובד קרבת העוני אינו טוב בהרבה מזה של המשפחות העניות

ניתוח בנק ישראל של מעבר המגזר העסקי מחוב בנקאי לחוב מהגופים המוסדיים
21/03/18
הרחבת המימון החוץ בנקאי למגזר העסקי בישראל מאז שנות ה-2000 מכ-5% מהאשראי למגזר זה בשנת 2000 ועד 35% בסוף 2018 מעידה על שינוי מבני משמעותי, שהוא גדול גם בהשוואה למגמה העולמית. כן ניכרת עלייה חדה בהלוואות הישירות של הגופים המוסדיים לחברות. הכניסה של הגופים המוסדיים לשוק אג"ח החברות הביאה להרחבת היצע האשראי ונגישות האשראי לחברות הגדולות במשק, ומשתמע מהספרות המקצועית שהרחבה זו תוביל להתאוששות מהירה יחסית של המשק לאחר תקופות של משברים כלכליים.

סיכום מאזן התשלומים של ישראל לשנת 2018
11/03/19
על פי פרסום הלמ"ס לסיכום שנת 2018, נרשם עודף בחשבון השוטף שהסתכם ב-11.0 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 10.1 מיליארד דולר בשנת 2017 ועודף של 12.3 מיליארד דולר בשנת 2016. העודף בחשבון הסחורות והשירותים הסתכם ב-2.7 מיליארד דולר, לאחר עודף של 5.9 מיליארד דולר בשנה קודמת, ועודף של 5.9 מיליארד דולר בשנת 2016. .

החוב של משקי בית בישראל (מחקר מרכז טאוב)
24/02/19 
על פי מחקר חדש של לביב שאמי ממרכז טאוב,  שיעור החוב של משקי הבית בישראל  נמוך בהשוואה למדינות מפותחות רבות בעולם, אולם בעשור האחרון הוא נמצא במגמת עלייה, בין היתר בשל סביבת הריבית הנמוכה, עליית מחירי הדירות, הגידול בצריכה הפרטית ומהגידול בהיצע האשראי בעקבות כניסתם של גופים פיננסיים חדשים לענף. המחקר בודק את רמת החוב של משקי בית בחלוקה לפי עשירוני הכנסה, קבוצות גיל ומגזרים

התשואות בחו"ל, החוב הציבורי והשפעתם על התשואות הריאליות של אג"ח ממשלתיות בישראל
13/02/19
עבודת מחקר שנכתבה על ידי גלעד שלום מחטיבת המחקר בבנק ישראל בוחנת את הגורמים המשפיעים על תשואות איגרות החוב הממשלתיות בישראל לאופקים שבין שנה אחת ל-10 שנים. במחקר נמצא כי לתשואות הריאליות בישראל קשר חזק ומובהק עם התשואות הריאליות בגוש האירו, וכי קשר זה התחזק מאז פרוץ המשבר הפיננסי בעולם

התחבורה הפרטית בישראל: ניתוח ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים
12/02/19
עבודה שכתב ד"ר יואב פרידמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל מתארת את המדיניות שננקטה בישראל בתחום התחבורה הפרטית, בעיקר מיסוי הרכב ומיסוי הנסועה, והיא מנתחת את השלכותיה על היקף הנסיעה ברכב פרטי לאורך שני העשורים האחרונים. המסקנה העיקרית מהעבודה היא שהגידול בצפיפות בכבישים אינו גזירה משמיים ושנדרשת מדיניות שתפעל לצמצום גידול בנסיעה ברכב פרטי.

דו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה ובכוחות הביטחון
11/02/18
בעשור האחרון השכר לעובד במשרדי הממשלה עלה במונחים ריאליים ב-21%, במערכת הבריאות הממשלתית ב-31% בעוד השכר הממוצע במשק עלה ב-11% במהלך תקופה זו. בהמשך למגמה בעשור האחרון, פערי השכר המגדריים ממשיכים להצטמצם אך נותרו גבוהים גם בשנת 2017.

סחר החוץ סחורות לפי ארצות בשנת -  2018
27/01/19
על פי סיכום שנתי של הלמ"ס, בשנת 2018 יצוא הסחורות  הסתכם ב- 223.0 מיליארד ש"ח, עלייה של 2.8 מיליארד ש"ח (1.3%) לעומת 2017 . יבוא הסחורות הסתכם ב- 289.8 מיליארד ש"ח, עלייה של ב- 41.2 מיליארד ש"ח (16.6%). בשנת
2018 הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב- 66.8 מיליארד ש"ח, עלייה של 135.0% לעומת הגירעון בשנת 2017.

בנקים בישראל: מבט ל 2019
25/01/19
חברת מעלות מפרסמת מצגת בנושא ניתוח המערכת הבנקאית בישראל שנערכה על ידי לנה שוורץ, מנהלת תחום דירוג מוסדות פיננסים

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים