פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
מחקר בנק ישראל - מאיפה הכסף ? רכישת דירות ומימומן
04/12/14
על פי ממצאי מחקר בנק ישראל משקי הבית שרכשו דירה לאחר עליית המחירים, מימנו את רכישתה על ידי הגדלה משמעותית של היקף המשכנתא והגדלה מסוימת בהון העצמי. למרות הגידול החד במשכנתא , שיעור ההחזר החודשי של המשכנתא מתוך ההכנסה של משקי הבית לא עלה. התפתחות זו התאפשרה הודות להארכה משמעותית בתקופת ההחזר של המשכנתא (הארכה של כ 6- שנים בשמונה השנים האחרונות); הודות לירידת הריבית הממוצעת על המשכנתאות; והודות לעליה מסוימת בהכנסה הריאלית של משקי הבית.
סקירת שוק הנדל"ן להשכרה בניו יורק
18/11/14
בשנים האחרונות החלו חברות נדל"ן מניב הפועלות בארה"ב להנפיק איגרות חוב בבורסה בת"א. על רקע פעילות זו חברת הדרוג מעלות מפרסמת סקירה ענפית מיוחדת לענף הנדל"ן להשכרה בניו יורק. על פי ניתוח מעלות המחסור בבנייה משנות המשבר גורם לכך שהיצע הדירות אינו צפוי לספק את הביקוש בשנים הקרובות
השקעה אקטיבית במניות נדל"ן בשווקים הבינלאומיים
18/11/14
חברת ניהול ההשקעות של דויטשה בנק מפרסמת סקירה מורחבת לבחינת כדאיות ניהול השקעות אקטיבי בתחום סקטור הנדל"ן. הסקירה עוסקת במגוון אפשרויות ההשקעה בסקטור והחשיבות של ניהול אקטיבי של ביחס למדדים הכללים. אפיק ההשקעה בתחום הנדל"ן נמצא בקטגוריה של השקעות אלטרנטיביות ויש לו חשיבות רבה בגיוון הסיכון בתיק ההשקעות
בחינת כדאיות השקעה בריטים בראייה ארוכת טווח
23/10/14
חברת יעוץ והאנליזה האמריקאית Research affilistes מפרסמת ניתוח מיוחד העוסק בהשקעה באפיק הריטים. ניתוח היסטורי מעלה שלאפיק יהיה קשה להגיע לתשואות העבר של העשורים האחרונים
שוק הדיור - צעדים שבוצעו
10/07/14
להלן מצגת שר האוצר בועדת הכספים לסקירת הצעדים שבוצעו בתחום הדיור בשנה האחרונה
מגמות בסיכוני אשראי וניתוחים סטטיסטים: גיוסי חוב של חברות נדל"ן
02/07/2014 
על פי חברת מעלות ענף הנדל"ן בישראל בולט במשקלו הגבוה בבורסה המקומית, במערכת הבנקאית ובסך הגיוס החוץ בנקאי. היקף האג"ח שהונפק על ידי חברות נדל"ן בבורסה בתל אביב מהווה כ- 30% מסך שוק האג"ח, וזאת בשונה ממשקלו הנמוך יחסית של ענף זה בשווקי ההון הגלובאלים
הביקוש לדירות למגורים ומדיניות המסים הרצויה
13/06/14
ד"ר מיכאל שראל מפרסם מאמר עמדה לקראת הדיונים הצפויים בכנסת על חבילת הצעדים בתחום בדיור. מאמר עמדה זה עוסק בניתוח הגידול בביקוש לרכישת דירות מגורים בשנים האחרונות, תוך בחינת ההשפעות של העיוותים במיסוי, של הריבית ושל שוק העבודה. המאמר מסביר שהתגברות הביקוש בשוק הנדל"ן למגורים בשנים האחרונות השפיע במידה רבה על העלייה החדה במחירי הדירות, במיוחד על רקע המחסור והקשיחות בצד ההיצע
שוק המשרדים בתל אביב בשנים 2009-2013
12/06/14
בהמשך לסקירה השנתית אודות שוק המשרדים בישראל, רו"ח נירית ברגמן וד"ר דניאל באראז מפרסמים סקירה מורחבת לבחינת מצב שוק המשרדים בת"א בשנים האחרונות. מטרת הסקירה הנה לבחון את הפרמטרים הכלכלים בשוק וההשפעה הצפוייה של היצע הבנייה הצפוי להכנס לשוק.
שוק המשרדים בישראל בשנים 2009-2013
21/05/14
ד"ר דניאל באראז ונירית ברגמן מחברת B-BRE סוקרים  את שוק המשרדים בישראל, אשר מרכז עניין בחודשים האחרונים על רקע הצפי לעלייה במלאים. מחברי הדו"ח בוחנים את דו"חות החברות בענף והצפי לגבי שוק זה
סקירת נדל"ן גלובאלית
21/04/14
חברת ניהול הנכסים האלטרנטיבים של דויטשה בנק מפרסמת סקירת נדל"ן גלובאלית על רקע התאוששות כלכלית בשווקים בעולם ומעבר לצמיחה. בסקירה מבוצע ניתוח כדאיות לפיזור השקעות נדל"ן בהיבט של מגוון מדינות בעולם ובהתחשב בעלויות נטרול סיכון מטבע. 

 
התפתחות שוק הריטים בארה"ב והשפעת מצב השוקי על שווין כיום
09/04/14
במסגרת כנס מכון אלרוב לנדל"ן בנושא ריטים כאמצעי השקעה, נדונה שאלת התפתחות תעשיית הריטים בארה"ב והשפעת מצב השוק היום על שווין. להלן המצגת של Keven Lindemann ,Director, SNL Real Estate מהכנס

 
ריטים כאמצעי השקעה - מצגת ריט 1 בכנס מכון אלרוב לנדל"ן
09/04/14
בשנים שחלפו הענף צבר תאוצה והחל מתפשט למדינות רבות בעולם. ריטים הפכו שם נרדף לנדל"ן מניב מסחרי ומחקרים רבים מראים כי השקעה בריטים לטווח ארוך מדמה השקעה בנכסים מבחינת פרופיל תשואה/סיכון וכי הוספת ריטים לתיק השקעות תורמת לביצועיו. בישראל חוקק החוק ב 2006 ומאז  קמו 2 ריטים. ריט 1 הראשונה והגדולה שבהן וסלע קפיטל
 
סיכונים וסיכויים בשוק המשרדים באירופה
19/03/14
BNP מפרסם סקירה רבעונית מורחבת לבחינת כדאיות ההשקעה בשוק המשרדים בערים הגדולות באירופה. הערים המרכזיות ימשיכו להוביל בהתאוששות, אך ערים פחות מרכזיות מייצרות אפשרויות לרווח גבוה יותר על רקע יציאת אירופה ממיתון

 
תאור וניתוח שוק הדיור להשכרה בישראל
11/03/14
לאור בחינת צעדי רגולציה לפיקוח על המחירים בשוק הדיור להשכרה, מרכז המחקר של הכנסת מפרסם סקירה אודות שוק זה והשפעות רגולציה בשווקי דיור אחרים בשווקים המפותחים


 
נדל"ן מניב - לא לעולם חוסן
04/03/14
חברת מעלות מפרסמת סקירה ענפית לשוק הנדל"ן המניב בישראל. הסקירה על רקע ההאטה במשק והצפי להגדלת כמות הקניונים ושטחי המסחר בישראל ממחצית השנה. בסקירה התייחסות ליכולתן של חברות בענף להתמודד עם האטה כלכלית.


 
סיכום רבעוני לביצועי הנדל"ן המסחרי במערב אירופה
25/01/14
הגוש הארופאי חזר לצמיחה חיובית נמוכה, לאור זאת בנק BNP מפרסם סקירה רבעונית לשווקי הנדל"ן במערב אירופה וזאת על רקע המשך שמירה על ריבית אפסית מצד הבנק המרכזי
האם יש הזדמנויות בשוק הנדל"ן מחוץ ללונדון?
24/01/14
חברת הבת של דויטשה בנק לניהול נכסים אלטרנטיבים מפרסמת סקירה מורחבת לבחינת הזדמנויות ההשקעה בשווקי הנדל"ן מחוץ ללונדון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
השקעה בקרנות ריט לא סחירות

לחץ כאן לפרטים נוספים


מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים