פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
 

סקירת שוק המשרדים מחצית שניה 2017
27/12/17
חברת אינטר ישראל המתמחה בנדל"ן בשוק המשרדים מפרסמת סקירה לבחינת מגמות בשווקי המשרדים בישראל וערים מרכזיות בעולם

ניתוח השפעת הרגלי צריכה על ערים מרכזיות באירופה
16/11/17
בשנים האחרונות עלה החשש שהרגלי צריכה פרטית באונליין יגרמו נזק לחנויות ויורידו את ערך הנדל"ן. חטיבת הנדל"ן וההשקעות האלטרנטיביות של הבנק האירופאי BNP מפרסמת מחקר עומק נרחב לבחינת השינויים העמוקים בדפוסי הצריכה ברחובות מפורסמים באירופה. המחקר עוסק בגישה ואופן ההתחדשות של הערים המרכזיות בעידן החדש
האופציה הציבורית בדיור
15/11/17
נייר עמדה שמפרסם מרכז אדווה 
מציג הצעה להתמודדות עם משבר הדיור באמצעות יצירת אופציה ציבורית, שעיקרה יוזמה ממשלתית לבניית דירות מגורים המיועדות לשכירות לטווח ארוך במחירים שבהישג־יד של כלל האוכלוסייה. הצעתנו מתבססת על הערכה כי המגמות הכלכליות והחברתיות שהובילו למשבר הדיור הנוכחי תימשכנה גם בעתיד הנראה לעין, הערכה שפירושה כי מודל המגורים בדירה בבעלות, מודל השולט בכיפה מאז קום המדינה, אינו יכול עוד להיות בסיס בלעדי למדיניות דיור אוניברסלית
האם סקטור הריט הבינלאומי מומלץ להשקעה?
08/11/17
בעשורים האחרונים היו שנים מועטות שבהן מדד הריט פיגר בתשואה אחרי מדיי המניות הכללים בארה"ב. בשנה האחרונה מדד הריט עלה באופן מתון ביחס למדדי המניות האמריקאים. חברת ההשקעות TCW מפרסמת סקירה לבחינת הגורמים לתשואת החסר וכן תחזית לסקטור לעתיד לבוא
נדל"ן באירופה - צמיחה חזקה בתחום הלוגיסטיקה
22/09/17
מרבית מדינות אירופה צפויות להציג צמיחה חיובית בשנתיים הקרובות. בנק BNP מפרסם סקירה יעודית לתחום הנדל"ן ללוגיסטיקה באירופה, תחום אשר מציג צמיחה חזקה מתחילת השנה 
סקירה אודות כדאיות ההשקעה בסקטור הריט הבינלאומי
15/09/17
בשני העשורים האחרונים השקעה בסקטור הריט הבינלאומי סיפקה תשואה גבוהה יותר מהשקעה במדדי המניות הכללים. חברת ההשקעות Cohen & Steers  מתמחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות ובפרט בתחום הנדל"ן. החברה מפרסמת סקירה מקיפה להתפתחות שווקי הריט בעולם וכדאיות ההשקעה ביחס למדדי מניות בעת הנוכחית.
למה שוק המשכנתאות בארה"ב מקרטע?
25/07/17
חברת ההשקעות הבינלאומית פימקו מפרסמת סקירה לבחינת מגמות בשוק המשכנתאות האמריקאי. למרות חוזקו של שוק הנדל"ן, עודף רגולציה מקשים על לווים איכותיים לקבל אשראי לנדל"ן. קשיי המימון בתחום מקשים על ענף מרכזי וחשוב בכלכלת ארה"ב. 
סקירת שוק הנדל"ן המניב  בראי הדירוג (מעלות)
18/05/17
שנים של מיחזורי חוב בריביות נמוכות הכינו את החברות לקראת ירידה בדמי השכירות שאולי מתחילה להגיע לאחר שנים של עלייה מתמדת.  בשנת 2016 התחלנו לראות התמתנות בדמי השכירות ואף ירידות בנכסים מסויימים לאחר שנים של עליות. מנגד, שיעורי התפוסה נשמרו, הפדיונות במרכזי המסחר עלו, תנופת הבנייה בתחום המשרדים ממשיכה ושיעורי ההשכרה המקדמיים יפים. יחס כיסוי הריבית, אחד האינדיקטורים המובילים בדירוג, המשיך להיות חריג לטובה ולכן איננו צפוי ללחוץ על דירוגי הענף כל עוד סביבת הריבית תמשיך להיות נוחה. עם זאת, שילוב של העלאת ריבית ואינפלציה לצד שחיקת דמי השכירות עלול ליצור לחץ שלילי על חלק מהדירוגים, בעיקר בקרב חברות עם פרופיל עסקי או פיננסי חלש
רפורמות וכשלים בשוק הדיור
07/05/17
פרופ' צבי אקשטיין ותמיר קוגוט ממכון אהרון למדיניות כלכלית מפרסמים נייר עמדה בו הם  ממליצים על שינוי אסטרטגי במדיניות הדיור כך שתכלול את המרכיבים הבאים: רפורמה בתכנון הכולל, תוך דגש על גידול בהיצע על פי המלאי הקיים של דיור בהתאם לביקוש הקיים לגוש דן וכן התאמת תשתיות כוללת; רפורמה במימון הרשויות המקומיות אשר תבטל את התלות במימון מגידול בשטחי תעסוקה ותיצור תמריץ חיובי להגדלת האוכלוסייה על כל רבדיה; רפורמה ברשות מנהל קרקעות ישראל,  כך שקרקע לא מתוכננת בשטחי הערים תימכר ו/או תוחכר לגורמים פרטיים ועיריות; תכנון וקידום מסיבי של התחדשות עירונית
שווקי שכירויות בערים מרכזיות בעולם
05/04/17
"הגר" - מרכז מירק לפיתוח מדיניות חברתי מאונ' ת"א מפרסם סקירה נרחבת לבחינת שווקי השכירויות בעולם. הסקירה חושפת שונות גדולה במאפייניהם של שווקי השכירות ומספקת הצצה למורכבות גדולה. מורכבות זו נעוצה בין היתר במנגנוני הרגולציה השונים המעצבים את התנהלותם של השחקנים בשוק. על אף תהליכי הגלובליזציה הכלכליים, החברתיים והתרבותיים אליהם חשופות הערים הנבחרות, בכוחם של המנגנונים הרגולטוריים להשפיע על היבטים כלכליים וחברתיים מהותיים היוצרים מציאות שונה עבור שוכרים המתגוררים, או מחפשים להתגורר, בערים הנבחרות שנסקרו.
תחזית שנתית לשווקי המשרדים באירופה 2017
26/03/17
חטיבת ההשקעות האלטרנטיביות של בנק BNP מפרסמת תחזית מקיפה לכל שווקי הנדל"ן המסחרי לערים המרכזיות באירופה.
על פי כלכלני הבנק , מגמת ההתאוששות בשוק המשרדים צפויה להמשך, למרות שהתשואות השוטפות מהנכסים צפויות להיות מתונות מעט ביחס לשנים קודמות. עד כה האיומים הפוליטים על גוש האירו לא פגעו בהמשך ההתאוששות הכלכלית. 
עדכונים משמעותיים לאומדן התחלות הבניה
12/02/17
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מפרסמת מדי רבעון נתונים על מספר התחלות הבנייה. בדיקה שערך בנק ישראל העלתה כי הנתון שמתפרסם לראשונה מוטה כלפי מטה באופן שיטתי ומשמעותי כמותית. נתון זה מתעדכן כלפי מעלה בעיקר בשנה הראשונה לאחר פרסומו, וכעבור כשנתיים (8 פרסומים רבעוניים) הוא מתייצב כשערכו גבוה יותר באופן מובהק סטטיסטית. הערכת חסר זו משפיעה גם על שיעורי השינוי, הן בין רבעונים סמוכים והן בין רבעונים מקבילים, והיא עלולה לעוות את התמונה המצטיירת בנוגע לפעילות במגזר הבנייה בישראל. עבודה זו נועדה להפנות את תשומת לבּם של צרכני הנתון על התחלות הבנייה לבעייתיות הקיימת בו, ולהמליץ לעשות בו שימוש זהיר וביקורתי בעת קבלת החלטות. נוסף לכך העבודה מראה כי ניתן להציע מודלים שמאפשרים לתקן את האומדן הראשוני שהתפרסם עד כה.
סקירת שוק המשרדים בישראל
22/01/17
חברת הייעוץ לנדל"ן אינטר ישראל מפרסמת סקירה חצי שנתית לבחינת שוק המשרדים בישראל במחצית השנייה של 2016.
בסקירה נבחנות המגמות העיקריות בתחום השכירות בערים הגדולות בישראל. לצד נושא השכירויות כתבות בתחומים נוספים.

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים