פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

ניתוח פיננסי - כתבות 2010

 

22/12/2010
יחידת המחקר של בנק הפועלים מפרסם סקירה מקיפה בנוגע להתפתחויותהצפויות בשנה הבאה במגוון סקטורים
 
16/12/2010
על פי מחקר שנערך ע"י אדי אזולאי ורן שהרבני (בנק ישראל) - החברות הבורסאיות העדיפו לממן את פעילותן בעיקר באמצעות חוב, והעדפה זו גדלהבעקביות במהלך העשור שהחל באמצע שנות התשעים. כך, המינוף הממוצע של החברות (המוגדרכיחס ההתחייבויות שלהן לנכסיהן המאזניים) גדל מכ-55 אחוזים ב-1995 לכ-65 אחוזיםב-2006
 
30/11/2010
המחלקה הכלכלית של הרשות לני"ע בודקת את התפתחות סקטור הנפטוהגז בשנתיים האחרונות בבורסה בת"א, להלן מצגת המחקר
 
23/11/2010
על פי ניתוח כלכלי של מרכז המחקר של הכנסת - הנתונים על שוקכרטיסי האשראי בישראל מבטאים את תוצאות כשלי השוק – רווחי חברות כרטיסי האשראי )ישראכרט, כ.א.ל ולאומי-קארד שבבעלות הבנקים( צומחים מדי שנה ביותר מ 25%- , והתשואה הממוצעת על ההון העצמי בענף לשנים 2009-2007 הנה כ- 38%
 
12/11/2010
על פי התחזית שלנו, התוצר הענפי צפוי לצמוח בכ 3-5%- בשנת 2010 . התחזית ל 2011- מצביעה על כך שהתוצר הענפי צפוי לצמוח בשיעור מתון יותר של 1-3% , זאת כתלות בהתאוששות הביקושים העולמים.
 
8/11/2010
דירוג האשראי של חברה משקף לא רק את הסיכון העסקי והפיננסי שלאותה חברה, אלא יכול להיות מושפע לחיוב ממערכת היחסים בינה לבין בעלי השליטה, ביןאם מדובר בבעלי מניות מאוגדים ובין אם מדובר בבעלי שליטה פרטיים
 
24/10/2010
המצגת של חברת מדרוג עוסקת במגמות בענף התעשייה לשנים 2010 - 2011, חמשת מרכיבי הדרוג, שיקולי דרוג נוספים, מבט על תת ענפים ומאפיינים מרכזייםבעולם
 
19/10/2010
חברת המחקר RREEF סוקרת את שוק המשרדים בארה"ב ומשווה אתהתאוששות שוק זה ביחס למשברים קודמים בשנות התשעים והאלפיים
 
15/10/2010
חברת ההשקעות PNC מפרסמת סקירה העוסקת בעלייתה ונפילתה של כלכלתאיסלנד. מטרת הסקירה לתאר את ההחלטות הכלכליות שהובילו לצמיחההחזקה וכן פרוט המלצותלמשקיעים כתוצאה ממקרה זה
 
31/8/2010
התאוששות הביקושים העולמית בתקופה האחרונה, הביאה לעלייה ניכרתבייצור הענפי. במקביל, נרשמה עלייה במספר המועסקים בענף, מספר שעות עבודה של שכיריםבענף ובשכר הריאלי לשעת עבודה בתשלום ונרשם שיפור בתפוקה לשעת עבודה
 
31/8/2010
הצמיחה המהירה שאפיינה את ענף הציוד לתקשורת בין השנים 2004-2007, נבלמה בסוף שנת 2007, תוך מעבר לצמיחה שלילית שמגמתה התעצמה עם פרוץהמשבר הפיננסי העולמי. ההתכווצות בייצור הענפי נמשכה גם במחצית הראשונה של 2010, בלימה של הירידה בייצור
 
16/8/2010
בזמן מיתון, מדינות מעדיפות להשקיע בפרויקטים בתחום התשתיות, כדי לייצר תעסוקה וצמיחה במשק. חברת RREEF מקבוצת דויטשה בנק מפרסמת סקירה הבוחנתאת ההשקעות הצפויות באירופה בשנים הקרובות.
 
11/8/2010
מעלות מפרסמת תחזית אשראי אופטימית לחברות בתחום הסחורות (נפט, כימיה ומתכות), אך יחד עם זאת התחזית אינה אחידה לכל הסקטור
 
06/08/2010
החל מהרביע הראשון של 2010 הייצור של ענף המתכת צמח הן בהשוואהלרביע הקודם והן בהשוואה לרביע המקביל אשתקד (נתונים מנוכי עונתיות). בהתאם, נרשמהעלייה כמותית חדה בייצוא הענפי ברביע הראשון של 2010
 
30/07/2010
דויטשה בנק מפרסם סקירה בנוגע לשוק המתכת, השינויים הצפויים, החברות המובילות וצפי לביקושים עתידיים
 
29/7/2010
להערכת אליס קדם וגדי בארי ממעלות, חברות נדל"ן מניב בישראלפועלות בסביבה חיובית יותר עם זאת האתגרים ממשיכים להכביד על חברות ממונפות
 
15/7/2010
על אף השנה הלא קלה שעברה על המשק בכלל וענף המזון בפרט, ניכרכי ברביע הראשון של 2010 השתנתה המגמה והענף התייצב. חשוב לציין שהענף עדין לא חזרלייצר ברמות השיא ובמקביל ישנה ירידה בפריון
העבודה, שני אלו מעידים על השפעותהמשבר על הפעילות הענפית.
 
14/07/2010
מבחני הקיצון הפכו בשנים האחרונות לכלי חשוב לניהול סיכונים, המשמש את המפקחים להערכת יציבות המערכת הבנקאית ולזיהוי מוקדי סיכון, ואת התאגידיםהבנקאיים כחלק מניהול הסיכונים הפנימי ולצורך הערכת הלימות הונם. מבחני הקיצוןהמשמשים את התאגידים הבנקאיים מתריעים בפני ההנהלה על תוצאות חמורות בלתי צפויותשעלולות לנבוע מהתממשותם של מגוון סיכונים
 
8/6/2010
כלכלני בנק לאומי מנתחים את המגמות הכלכליות בענף המסחר, סוקריםאת הדו"חות הכספיים של החברות ברבעון הרביעי של 2009 ודנים בתחזיות לעתיד
 
6/6/2010
בתחום ההשקעות, סקטור הבריאות צפוי להוביל מגמות של חדשנותבמחקר ופיתוח. מומחי ענף הבריאות של לג מייסון סוקרים את המגמות בענף, הפוטנציאלהכלכלי בכל תת תחום
 
2/6/2010
דויטשה בנק מפרסם סקירה נרחבת העוסקת במגמות צריכת המים בעולם. העלייה בדמוגרפיה ואיכות החיים מעלה את הביקוש למים והמחסור הולך וגדל. ממשלותיתקשו לגייס את ההון הנדרש להשלמת הפרויקטים הנדרשים ואת החוסר הזה יצטרך למממןהסקטור הפרטי
 
28/4/2010
את נייקי (סימול: NKE) אין ממש צורך להציג, אבל מי שעקב אחריהחברה בשנים האחרונות יודע שנייקי היא לא רק יצרנית נעליים והלבשת ספורט ענקית, אלאגם יצרנית ערך לא קטנה. אסטרטגיית השיווק של נייקי מתבססת מזה שנים רבות על מותגחזק במיוחד
 
18/03/2010
סקטור הבנקאות בפולין עבר את המשבר ללא נזקים קשים כתוצאהמהמנעות ממסחר בנכסים 'רעילים'. יחד עם זאת עדיין ל-44% מהפולנים אין חשבון בנק. רקבשנת 2009 נפתחו 1.3 מ' חשבונות בנק ותחום האשראי הצרכני צפוי להמשיך ולהתפתח. סקירה חדשה עוסקת בצמיחת ענף זה
 
15/03/2010
דויטשה בנק סוקר את הענף הצומח טל-רפואה (טיפול רפואי באמצעותטלוויזיה). ענף זה בולט בסקנדיבניה בה המרחק הרב בין הרופאים לאוכלוסיה מאיץ אתהתפתחות הישמוש בטכנולוגיה. ענף זה מוביל את צמיחת תעשיית הציוד הרפואי

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים