פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

סקירת שנת 2017 בענף מדעי החיים בישראל
31/12/17
האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) הוא ארגון הגג של תעשיות ההיי-טק, מדעי החיים ושאר התעשיות המתקדמות בישראל מפרסם סקירה שנתית מקיפה לבחינת ההתפתחויות העיקריות בשנת 2017 בענף.  הסקירה עוסקת בניתוח מגמות, התייחסות לתתי ענפים, מספר החברות, מגמות גיוסי ההון ומקורותיו. הסקירה מצביעה על האצה בהיקפי הפעילות בענף בשנה החולפת. 

ענף ציוד תקשורת (לאומי) 
10/12/17
היצוא של ציוד תקשורת בשנת 2017 שב לרמה נמוכה שאפיינה אותו במחצית הראשונה של שנת 2016, לאחר קפיצה חדה וחד פעמית שחלה בנתוני היצוא במחצית השנייה של שנת 2016. היצואניות מהמזרח- סין, הונג קונג ווייטנאם ממשיכות להגדיל את נתחי השוק שלהן מסך היצוא הגלובלי, ודוחקות מתחרות ממדינות אחרות על בסיס יתרונות יחסיים במבנה העלויות, וביניהן ישראל.
סקירה תעשייתית גלובאלית
25/11/17
חברת ההשקעות BAIRD מפרסמת סקירה מקיפה לבחינת השינויים הטכנולוגיים שעוברת התעשייה הגלובאלית. ההתפתחות הטכנולוגית מובילה לתהליכי יצור יעילים לצד התפתחות שווקים חדשים
ענף המתכת (לאומי)
06/10/17
תת הענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה ממשיך לעלות בביצועיו על תת הענף ייצור מתכות בסיסיות, כמתבטא בכמעט כל המדדים המקרו כלכליים: הייצור התעשייתי, מדד מחירי היצרן לתעשייה המקומית, מדד המכירות במחירים שוטפים ושוק העבודה.

התפתחות משק החשמל בישראל (בנק ישראל)
27/09/17

ניתוח שנערך על ידי יהודה פורת וליאור גאלו מחטיבת המחקר של בנק ישראל בחן את התהליך שעבר משק החשמל בישראל לקראת מימושם של היעדים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, את שינויי האסדרה בתחום, ואת האתגרים שעשויים להתפתח בעתיד.
ענף הרכב בישראל (מידרוג)
25/09/17
 שרשרת הערך בענף הרכב כוללת את יצרני הרכב הבינלאומיים, יבואני הרכב, חברות הליסינג וההשכרה, סוחרי הרכב, גופי מימון והמשתמשים הסופיים: משקי בית, פירמות עסקיות וגופים ציבוריים. לענף הרכב המקומי מאפיינים ייחודיים בהשוואה למדינות אחרות, נוכח היעדר ייצוא וסחר בכלי רכב מול מדינות שכנות ובכלל. הענף חווה צמיחה ניכרת בשנים האחרונות נוכח עלייה בביקוש והרחבת אשראי צרכני למימון כלי רכב, וחלו בו תמורות ביחסי הגומלין בין השחקנים. ענף הרכב מרכז פעילות אשראי ענפה בישראל  מסחרית וצרכנית, ומהווה מרכיב מהותי בהכנסות המדינה ממסים.
סקירת ענף התיירות והמלונאות (לאומי)
30/08/17

כניסות התיירים לישראל בחציון הראשון של שנת 2017 העפילו לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות, זאת ככל הנראה בעיקר בשל הרגיעה היחסית במצב הביטחוני. עלייה זו תמכה בשאר נתוני הענף - מספר הלינות, שיעור התפוסה והפדיון במחירים קבועים. עם זאת, השיפור בנתוני הפעילות הורגש בצורה חלשה יותר, בקרב יישובים מוטי תיירות פנים, מבין היישובים המובילים בפעילות תיירותית.
ממצאי מחקר חדש בנושא הקשר בין המדיניות המוניטרית להיצע האשראי
10/08/17
מחקר חדש בבנק ישראל בוחן את ההשפעה של המדיניות המוניטרית על היצע האשראי של חברות עסקיות, ומוצא עדויות להשפעה של בנק ישראל דרך ערוץ תמסורת זה. על פי ממצאי המחקר, הפחתת הריבית החדה בישראל בשנים 2009-2008, בגובה של כמעט ארבע נקודות אחוז, הביאה לעלייה משמעותית של סך האשראי לחברות עסקיות שהיו במצוקה או קשיים פיננסיים באותה תקופה. ההשפעה של הפחתת הריבית על היצע האשראי נובעת, על פי המחקר, מתרומתה להגדלת שווי השוק של החברות העסקיות – הפועלת להקלת תנאי האשראי עבורן. המחקר מוצא כי הפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס מביאה לעלייה ממוצעת של 1.25 אחוזים בשווי השוק של חברות ועבור חברות המצויות בקושי פיננסי גם לעלייה של כ-1.2-0.6 נק' אחוז בסך האשראי.
 
דמוגרפיה של עסקים
20/07/17
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתוני שרידות עסקים לשנים 2014-2016. הסקירה עוסקת בבחינת יכולת עסקים פעילים לשרוד לאורך שנים . 88% מהעסקים שהוקמו בשנת 2015 שרדו שנה, אך רק 33% שרדו לאחר 12 שנה. הנתונים הבולטים לרעה הנם בתחום המסעדנות והמזון 
ניתוח התעשיות הביטחוניות (תכלית)
19/06/17
ניסויים בטילים חדישים ומשוכללים, פיתוחים של מערכות הגנה אוויריות ויבשתיות, תולעי ביון מתוכנתים ומערכות הגנת סייבר, הם חלק קטן מהמושגים שתופסים את הכותרות בשבועות האחרונים. הסיבות לכך הן רבות ומגוונות, אך מעל כולן בולט החשש מאיומי הסייבר וההתגרות מצד מדינות טרור כדוגמת איראן וצפון קוריאה. כללי המשחק משתנים, אם נרצה, הם אפילו עולים שלב. כדי להתמודד עם אלה, נדרשות המעצמות (לצד מדינות קטנות יותר) להמציא את עצמן 'מחדש', לייצר אפשרויות מגננה בהתאם לאפשרויות המתקפה, לנטר תכניות של ארגוני ומדינות טרור ולהשאר תמיד בקדמת הטכנולוגיה הארטילרית, על כל גווניה הנוכחיים. על מנת להצליח בכך, נדרשות החברות היצרניות, אזרחיות ברובן, לחקור ולפתח כל הזמן, עניין הדורש משאבים אדירים המוזרמים בהיקפים גדלים והולכים.
רשתות הפארם ובתי המרקחת - ניתוח הרווחיות והריכוזיות בעשור האחרון
18/06/17
המיקוד השבועי של סקירת המקרו של משרד האוצר מנתח את הרווחיות והריכוזיות של ענף רשתות הפארם ובתי המרקחת, וכן את נתוני השכר בענף זה, במהלך השנים 2015-2003 . מהניתוח עולה כי חל גידול חד בריכוזיות במקטע הקמעונאי בענף , אל הרמה הגבוהה ביותר לפחות מאז תחילת שנות האלפיים. במקביל נרשמה באותן שנים עלייה בשיעור הרווחיות בענף, בפרט בקרב החברות הגדולות, אל רמה הגבוהה משמעותית מזו המאפיינת את ענפי המסחר הקמעונאי. בעשור האחרון נסגרו כ - 40 אחוזים מבתי המרקחת הפרטיים. בכך מדורגת ישראל בתחתית מדינות ה- OECD בבחינת מספר בתי המרקחת ביחס לגודל האוכלוסייה
סקירת ענף הגומי והפלסטיק (לאומי)
28/05/17

ענף הגומי והפלסטיק הוא ענף תעשייתי המסווג לפי עוצמה טכנולוגית כענף המשלב טכנולוגיה מעורבת מסורתית. בענף הגומי והפלסטיק מייצרים מגוון רחב של מוצרים המשמשים רבות את ענפי הנדל"ן, החקלאות, תעשיית הרכב ועוד. נתוני המקרו של הענף ייצור גומי ופלסטיק הפגינו חוזק לכל אורך שנת 2016 בדגש על הייצור התעשייתי. זאת, ככל הנראה, הודות למחיר הנפט הנמוך ששרר בתקופה זו, להתייעלות בייצור ובמידה מסוימת לעלייה במחירי המתכות. מספר אינדיקטורים מהתקופה האחרונה מצביעים על היתכנות גבוהה לבלימה של התנופה שנרשמה בשנת 2016.

סקירת ענף שרותי המידע והתוכנה (לאומי)
06/04/17

סך המכירות בשוק ה-IT בישראל צפוי לעלות בכ-4.6% בשנת 2017, בהובלת תחומי השירותים והתכנה. להערכתנו, יתרמו לכך הביקושים מהמגזר הפיננסי והממשלתי והתרחבות הפעילות בתחומים הצומחים, כגון מחשוב הענן וה-BI. יחד עם זאת, התחרות הגבוהה בין הקבוצות הגדולות צפויה להימשך ולדחוק את מחירי השירותים כלפי מטה. כל זאת, בד בבד עם עלייה בשכר העובדים וביקוש של עובדים הגדול מההיצע. נתוניה מקרו מעידים על חוזקו של ענף שירותי תכנות וייעוץ מחשבים.
עתיד הרכבים האוטונומים - מנצחים ומפסידים
25/04/17
השינויים הצפויים הקרובות בתחום תעשיית הרכבים והתחלת השימוש ברכבים אוטונומיים הנה מעבר לפיתוח טכנולוגי, אלא שינוי מרחיק לכת בהרגלי המחייה בעולם המודרני. ההשפעות הכלכליות החזויות הנן משמעותיות על ענפים שלמים, חברות ומדינות. כמו כל התפתחות טכנולוגית משמעותית בהיסטוריה, גם עכשיו יהיו מרוויחים ומפסידים. חברת ההשקעות האמריקאית בלאקרוק מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת ההתפתחויות וההשלכות הצפויות בעתיד
ניתוח רווחיות חברות הליסינג בעשור האחרון
20/03/17
משרד האוצר מפרסם ניתוח לרווחיות בקרב יבואניות הרכב בישראל, מרביתן חברות פרטיות. הניתוח מצביע על רמת תחרות נמוכה בענף, הבאה לידי ביטוי הן בשיעור הרווחיות, החריג ביחס לענף המסחר, והן ברמת הריכוזיות.  במצטבר, משנת 2007 , בה החל הגידול החד ברכישות כלי רכב חדשים, ועד לשנת 2017 , צברו שתים עשרה יבואניות הרכב רווח מצרפי של 12.1 מיליארד ₪, דהיינו, רווח שנתי ממוצע של - 1.1 מיליארד ₪. שני שלישים מרווחי הענף מתרכזים בארבע היבואניות הגדולות. הגידול החד ברווחי הענף בעשור האחרון לא מצא ביטוי משמעותי בצמיחת השכר בקרב העובדים. עובדה זו הביאה לירידה משמעותית בחלקה של התמורה לעבודה בענף זה.
סקירת ענף ציוד ושרותי תקשורת (לאומי)
15/03/17
החולשה בענף ייצור ציוד תקשורת בישראל נמשכה אף בשנת 2016. התוצר התעשייתי ומספר המועסקים קטנו, לעומתם, נתוני היצוא היוו מקור להפתעה, אם כי במבט קדימה מוקדם לומר האם מסתמן היפוך במגמה אף ביצוא. ענף ייצור ציוד תקשורת בארה"ב, המהווה מדד לביקוש העולמי,  נותר איתן. התוצר התעשייתי גדל בשנה האחרונה, היקף ההזמנות החדשות נותר יציב ואילו במספר המועסקים נרשמה ירידה. הנתונים הפיננסיים של החברות בענף מצביעים על יציבות מסוימת בשיעורי הרווחיות התפעולית, שנמצאים בשיאם, ועל ירידה קלה בהכנסות
הגודל צפוי להחליף את מבנה השליטה כגורם המבדל העיקרי בענף הבנקאות
07/03/17
על פי סקירת חברת מעלות, מעתה יצטרכו המשקיעים לשקול את השפעת החקיקה החדשה ששמה לה למטרה לחלק מחדש את השוק בין השחקנים בענף  הבנקאות ואת ההשלכות הפוטנציאליות על שוויים ועל כושר הפירעון שלהם.  הבנקים הגדולים יצטרכו להתכווץ, אולם עשויים לרשום רווחי הון חד פעמיים גדולים בגין מכירת פעילות כרטיסי האשראי. שחקנים חדשים ייכנסו למערכת, אולם יצטרכו להוכיח יכולת לצמוח כדי להוות תחרות של ממש. בסביבה התחרותית חדשה גם הבנקים הבינוניים יצטרכו לבחון בקפידה  את יעדי הצמיחה ונתח השוק שלהם.
ניתוח ענף המתכת – לאומי
23/02/17
בדומה לשנת 2015, גם בשנת 2016 ביצועי תת הענף "ייצור מוצרי מתכת בהרכבה" עולים על ביצועי תת הענף "מתכת בסיסית", כפי שמשתקף מנתוני הייצור, הפריון והמכירות. כפי שעולה ממדדי נפח הייבוא, החברות בענף מצטיידות במלאים של חומרי גלם, דבר שעשוי לרמז על צפי לגידול בפעילות. ניתוח שוק הפלדה העולמי מלמד כי בשנת 2016 עלו מחירי הפלדה. בטווח הקצר, מחירי הפלדה צפויים להמשיך לעלות באופן מתון.


מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים