פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
ענף הבנקאות- מתודולוגית דירוג

דו"ח מיוחד- ינואר 2013

מאת: אבי בן נון, אנליסט בכיר - מדרוג

הקדמה 

מטרת הדו"ח היא להציג את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בהתחייבויות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י בנקים ולאפשר למשקיעים שקיפות רבה יותר בהבנת התהליך. לגישתנו, החלק ה  ארי במתודולוגיה ה  וא בחינת האיתנות הפיננסית של הבנק כישות עצמאית ללא הזדקקות לתמיכה חיצונית, כלומר  – מהי איכות האשראי הפנימית של הבנק ויכולתו ל שרת את התחייבויותיו ממקורותיו העצמאיים לפני הערכות והנחות לתמיכה חיצונית  . על גבי הערכה זו נבחנת הסבירות שהבנק יקבל תמיכה חיצונית (מהבעלים, מבנקים אחרים  , או מהממשלה/ בנק מרכזי  ) ובתוך ה כך אם לתומך ישנה היכולת והרצון לתמוך בבנק ומהי החשיבות של הבנק למערכת ( שיעור התמיכה ותלות בין שתי הישויות  .) נציין, כי על דירוג החוב הבכיר מבוצעות עוד התאמות ספציפיות, לפי המאפיינים הספציפיים של מכשירי החוב השונים, שבנקים מנפיקים (ובהם כתבי התחייבות נדחים ושטרי הון שונים) ומיקומם על סולם שבין חוב להון  - בדגש על מידת הנדחות של המכשירים השונים ומנגנוני ספיגת הפסדים באם ישנם.

לדו"ח המלא
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים