פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

פסיכולוגיה והשקעות - כתבות 2009

 

29/12/2009
לכל אדם יש אישיות שונה אשר נקבעת ולו באופן חלקי באמצעותניסיון חיים אישי. במאמר חדש נבדקת ההשערה לפיה, ניסיון חיים, ילדות, חוויות גילההתבגרות הנם גורמים המשפיעים על החלטות פיננסיות בקרב משקיעים.
 
10/12/2009
בשלושת העשורים האחרונים ספרות מקצועית רבה מצאה מגוון מקריםשבהם ניתן לנבא תשואת מניות בהסתמך על מידע ציבורי, בעיקר בתחום דיווחי הרווח שלחברות. מחקר חדש בוחן את מידת היעילות של השווקים בהתייחס לפרסום דו"חות של חברותרווחיות לעומת חברות אשר מפסידות.
 
6/12/2009
מחקרים הראו שהתדירות בה מקבל המשקיע מידע לגבי ביצועי תיקההשקעות וכן התדירות בה יכול המשקיע לשנות את מבנה התיק, משפיעים על רמת הסיכוןאותה מוכן המשקיע לספוג בשוק. עודף מידע ונגישות המשקיע לשינוי תיק ההשקעות, גורריםירידה ברמת הסיכון איתה מוכן המשקיע להתמודד. מאידך מחירי השוק של נכסים מסוכנים, גבוהים יותר באופן משמעותי, אם קיים פ
 
17/10/2009
"הטיית הביתיות" הנה הנה הטייה התנהגותית אשר גורמת למשקיעיםלבצע השקעות חסר בשווקים הבינלאומיים ביחס למדינתם. מחקרים מוצאים שהטייה זו גורמתלמשקיעים לא לפזר את הסיכון באופן מספק וכן לא להנות מתשואות של שווקים בינלאומיים.
 
16/09/2009
אחד האפקטים המוכרים ביותר בתחום התנהגות משקיעים הנה הנטייהלמכור השקעות ברווח מהר מדי ומנגד למשוך הפסדים תקופה ארוכה מדי. אפקט זה הוצגלראשונה ע"י Shefrin & Statman (1985)
ומכונה אפקט הדיספוזיציה – "disposition effect" (להלן DE).
 
14/09/2009
שערי מניות משתנים לאורך זמן באופן "אקראי" אין הדבר אומרשמשקיעים אינם נוהגים לנסות לחזות מגמות ולבצע השקעות על סמך צפי לזיהוי מגמה. מחקרים בפסיכולוגיה מוצאים הבדלים התנהגותיים בין תרבויות בנוגע לקבלת החלטות. מחקרחדש בוחן הבדלים תרבותיים בין משקיעים סינים לבין משקיעים מצפון אמריקה
 
30/08/2009
תארו לכם מודעה בעיתון המפרסמת את תחרות מלכת היופי לשנה הזו. במטרה לעורר עניין בתחרות אנכרוניסטית זו, החברה המארגנת את האירוע מכריזה עלהגרלה: מי שינחש מי תזכה התחרות, יזכה בנופש חלומי. המודעה מפנה את הקורא לאתרהאינטרנט שם ניתן לראות את 100 התמונות של המועמדות לתחרות. מה הייתם עושים? איזהפנים הייתם בוחרים? סביר להניח שהייתם שוכ
 
24/08/2009
בשנת 1974 כהנמן וטברסקי פרסמו סדרה של הטיות התנהגותיות אשרמשפיעות על אופן קבלת החלטות בתנאי אי וודאות. דוגמא לכך הנה השימוש ב"נקודתהתייחסות" לצורך קבלת החלטה. נקות ההתייחסות מהווה עוגן לקבלת החלטות. יישום נפוץבתחום ההשקעות הנו עוגן של מחיר הרכישה.בבואנו למכור מניה, שיקול מרכזי למכירה הנוהמחיר שנקבל לעומת מחיר הרכישה המשמש כע
 
13/08/2009
על פי ניסויים אמפיריים ומחקרים בפסיכולוגיה סביבתית ישנםממצאים לפיהם למהירות הרוח השפעה על מצב רוח ונוחות. נמצא שרוחות עזות גורמותלהפרעות, דכאון וכאבי ראש. Shu and Hung (SH) חוקרים את השפעת אפקט מהירות הרוח עלתשואות בתחום ההשקעות.
 
9/08/2009
ניהול השקעות בשוק ההון הינו אחד המקצועות המורכבים ביותרהקיימים בתחום הפיננסי. עיקר המורכבות נובעת מהצורך במיומנות גבוהה בתהליכיםדינאמיים של קבלת החלטות בתנאים של אי- וודאות. תהליכים אלו דורשים ידע והבנהבמגוון רחב של תחומים ביניהם כלכלה, מודלים כמותיים, חברה, פסיכולוגיה התנהגותיתוכדומה.קיימות שתי גישות מסורתיות מרכזיות המשמשו
 
לנה קרופאלניק- דרוש מנהל השקעות ללא רגשות
5/05/2009
לאורך השנים שוק המניות הניב תשואה גבוהה בצורה משמעותית מזו שלשוק האג"ח. דולר אחד שהושקע בינואר 1926 במדד המניות S&P500 הפך ל-2048 $ בסוף 2008 (החישוב כולל השקעה מחדש של הדיבידנדים). דולר אחד שהושקע באותו הזמן באג"ח שלממשלת ארה"ב הפך ל-100 $, השקעה ב-T-bills הפכה ל-20 $ והצמדה לאינפלציה בלבד הייתהמניבה לנו 12 $ בסוף 2008. יש ל
 
4/05/2009
בימים האחרונים התקשורת עוסקת רבות בסוגיית המינוי המזורזלתפקיד מנכ"ל בנק הפועלים.
מחקרים בתחום המימון מוצאים קשר בין התנהלות פירמהלאישיות של העומד בראשה. להלן דיון במאמר בתחום זה הממחיש את החשיבות הרבה לבחינהמדוקדקת של האישיות העומדת בראש החברה.
 
6/04/2009
רבים מהחזאים טועים. אינספור מחקרים כלכליים מראים שרבים מחזאיהמקרו (והאנליסטים) נוטים להחטיא בתחזיות שלהם את נתוני המקרו ומתקנים ברציפות אתתחזיותיהם לאחר שהנתון עליו הם עוקבים כבר פורסם . האם יש דרך לעקוב אחר זה, והאםיש דרך להרוויח מזה
 
14/02/209
בשנים האחרונות שוק ההון עבר רפורמות רבות וחשובות, החל מהתחלתמיסוישוק ההון,ועדת בכר אשר הוציאה מידי הבנקים את ניהול קרנות הנאמנות וקופות הגמלוכן רפורמות בחסכון הפנסיוני. רפורמות אלו הנן חשובות מאוד ותורמות ליעילות השוקוהתפתחותו ככלי אפקטיבי לצמיחת המשק.
כדרכםשלרפורמות,נולדו בעיות חדשותאשרמצריכות הגבלות , כגון:
 
22/01/2009
אחת השאלות החשובות בתחום ניהול הכספיים הנה האם חשיפה למידעכלכלי מאפשרת יכולת השגת תשואה עודפת. הן משקיעים והן מנהלי השקעות חשופים באופןאינטנסיבי מאוד למידע באמצעות אינטרנט, עיתונים, תוכניות רדיו וטלוויזיה. ישנה טענהלפיה אנחנו מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף למידע שאינו שווה דבר.
האם אמירה זונכונה?!
 
6/11/2008
האם אתם זוכרים את הימים שבהם הייתם נכנסים לסופרמרקט והבחירהשלכם הסתכמה בין "לבן" ל"פרילי"? כיום היצע המעדנים הנו אינסופי ויש לנו תחושה שלחוסר שליטה. בעיה זו הנה נגזרת של ההתפתחות הכלכלית של משק קפיטליסטי אשר אמורלייעל תהליכים, אך עודף ההיצע גורם לבעיות ביכולת הצריכה של פרטים ולפיכך השיווקהופך ליותר ויותר אגרסיבי ומשתלט על חי

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים