פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
שימוש משולב בצוואה ובהסכם יחסי ממון להגנת זכויות בן זוג שנותר בחיים ברכוש המשפחתי
מאת: עו"ד אתי סדיס


אחד המצבים הקשים בו נתקל אדם לאחר מות בן זוגו, הוא הגילוי כי עליו לחלוק חלק מן הרכוש המשותף שלו ושל בן זוגו, שפעמים רבות נצבר במשך השנים במאמץ משותף, עם יורשים נוספים. למרות שהחוק נותן "יתרון חלקי" לבני זוג לפי כללים מורכבים מאד, עדיף להבטיח את זכויות בן זוגכם בעזבון בצוואה מסודרת ובהסכם ממון משולב.

בהעדר צוואה, יחולק העיזבון בין בני הזוג על פי הכללים הקבועים בחוק הירושה כך שלבן הזוג יהיו “שותפים” נוספים ברכוש המשותף כגון ילדים, הורים, אחים וכו'

כאילו לא מספיק הקושי עקב פטירת בן הזוג, מגלה בן הזוג שנותר בחיים כי תחושת הבעלות הטבעית שהוא חש על חלקו של בן זוגו ברכוש המשפחתי – היתה אשליה.

למעשה עם פטירתו של בן זוג, מגלה בן הזוג שנותר בחיים שיש לו "שותפים" חדשים ברכוש המשפחתי, אשר לא פעם הם בעלי אינטרסים מנוגדים או בעלי יחסים מורכבים עם בן הזוג שנותר בחיים.  

עם פטירתו של אחד מבני הזוג, וכניסתו של יורש אחר בנעליו, זכאי אותו יורש לדרוש מבן הזוג לתת לו את חלקו בכספים המשותפים, ברכוש המשותף, ובנסיבות מסויימות רשאי אותו יורש לדרוש אפילו את פינויו של בן הזוג שנותר בחיים מבית המגורים המשותף לשם מכירתו וחלוקת התמורה בין היורשים.

הדרך למנוע “השתלטות עויינת” של יורשים חדשים שיפלשו לאוטונומיה של בן הזוג שנותר בחיים, היא באמצעות תכנון ועריכת צוואה שתקבע חלוקת עיזבון השונה מהכללים הקבועים בחוק הירושה ואשר “תחסום” את היורשים החדשים מהשתלטות.

עם זאת, צוואות אינן הדרך הבטוחה היחידה והאולטימטיבית להגן על זכויות בן הזוג שנותר בחיים ברכוש המשותף. פעמים רבות קרה בפסיקה כי בית המשפט הורה על ביטולה של צוואה המגנה על זכויות בן זוג מסיבות שונות של פסלות, אי כשרות , השפעה בלתי הוגנת וכדומה, ועם ביטול הצוואה נעשתה חלוקת העיזבון בין כלל היורשים על פי חוק הירושה.

בכדי להבטיח את הגנת בן הזוג שנותר בחיים גם במקרה שהצוואה תבוטל, ישנה חשיבות מכרעת בעת תיכנון חלוקת הרכוש המשפחתי במקרה של מוות לערוך, בנוסף לצוואה, הסכם יחסי ממון הקובע את הסדרי חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פטירת אחד מהם.  

הכלל הוא שבמקרה של פטירת בן זוג, אזי קודם כל יבוצע איזון משאבים כללי של הרכוש המשותף, ומה שייוותר בחלקו של המוריש לאחר איזון המשאבים – יהווה את עיזבונו. כלומר, ייתכן כי לאחר איזון המשאבים, או מכח הסכם יחסי ממון, עיזבונו של בן זוג יהיה קטן יותר וזכויותיו של בן זוג שנותר בחיים תגדלנה – וייתכן גם ההיפך.

 ניתן לקבוע בהסכם יחסי ממון הוראות מיוחדות של חלוקת הרכוש בין בני זוג אשר ייכנסו לתוקף עם פטירת אחד הצדדים, וישפיעו על גודלו של העיזבון שנותר לחלוקה באופן משמעותי.

 החלטת בני זוג לאיזון משאבים בשיעורים בלתי שוויוניים, הנה החלטה חוקית ולגיטימית, כל עוד שני בני הזוג עשו זאת מרצונם החופש ותוך הבנה של תוצאות והשלכות ההסכם ומשמעויותיו.

מכל אלה יוצא כי סעיפים בהסכם יחסי ממון בין בני זוג  אשר מגדירים מראש את היקף העזבון, אך לא קובעים את זהות היורשים או את דרך חלוקת העזבון מותרים

בסופו של דבר עיזבון בן הזוג שניפטר יכיל רק את מה שיוותר בו לאחר חלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג על פי הסכם יחסי הממון.בעוד חוק יחסי ממון והסכמי ממון תוחמים ושולטים על היקף העיזבון מכח החיים המשותפים, לעת פקיעת הנישואין עקב מות אחד הצדדים, הרי חוק הירושה קובע את זהות היורשים וחלוקת העיזבון, בין בירושה על פי דין ובין מכח צוואה.
 
ניתן לקבוע בהסכם ממון הוראות לאיזון משאבים במקרה של פקיעת נישואין עקב מות אחד מבני הזוג ולהשפיע בכך על גודלו והיקפו של העיזבון.
לאחרונה בתמ"ש (תל אביב-יפו) 37302-02-10 א' נ' ג' (ניתן ביום 03.05.12) דן ביהמ"ש לענייני משפחה במחלוקת בעניין היקף עיזבון מנוחה וקבע שהוראה בהסכם הממון בין בני הזוג, הקובעת העברה של כל חלקו ברכוש המשותף לבן הזוג הנותר בחיים במקרה של פקיעת נישואין עקב מוות, שרירה וקיימת.
 
 עצות מסכמות
 
זכות השיתוף של אדם ברכוש בן זוגו אשר נפטר, הנובעת מדיני המשפחה בישראל ומכח חוק יחסי ממון, איננה נפגעת מכח חוק הירושה, אלא חלה בשילוב עמו.
 
ניתן וצריך להגן על זכויותיו של בן הזוג שנותר בחיים לא רק באמצעות תיכנון ועריכת צוואה מתאימה, אלא גם באמצעות עריכת הסכם יחסי ממון שלוקח בחשבון את מכלול המערך הרכושי והמערך המשפחתי של בני הזוג.

במקרה ובן זוגכם נפטר מבלי שהותיר צוואה ו/או מבלי שנחתם ביניכם הסכם יחסי ממון, מומלץ לבדוק את זכויותיכם המשפטיות לא רק בהיבט של דיני הירושה אלא גם בהיבט של דיני האישות, חזקת השיתוף, וחוק יחסי ממון בין בני זוג, ובכך למנוע מצב של פגיעה ברכושכם או מצב שבו חלקכם ברכוש המשותף יחולק בטעות בין יתר היורשים.
 
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים