פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
תעשיית קרנות הגידור – סקירת מגמות 

מאת: שי בזק, שותף, EY  ישראל

בסקר הגלובלי על קרנות גידור שבוצע ע"י EY לשנת 2013 פורסם כי משקיעים מוסדיים שהשתתפו בסקר דיווחו על הקצאה ממוצעת של כ- 14% מהשקעותיהם בתחום קרנות הגידור. בצפון אמריקה כ- 16% ובאירופה כ- 12%. מרבית המשקיעים שהשתתפו בסקר העריכו שישמרו על רמת הקצאה זו גם בשלוש השנים הבאות.

בחמש השנים האחרונות מאז המשבר בשנת 2008 חזר ענף קרנות הגידור לצמוח בשעורים ניכרים.

על פי הסקר, שנים מתוך שלושה מנהלי קרנות דיווחו על גיוסים לקרנות. באסיה ואירופה, גויס הון לקרנות גידור בשעורי צמיחה של  כ- 25% ו- 10%. בצפון אמריקה, שעורי הצמיחה היו זניחים בהתחשב בהיקף הנכסים המנוהלים. 

מגמה זו לא פסחה על ישראל ובשנים האחרונות החלו לקום בישראל קרנות גידור חדשות. היקף הנכסים המנוהל בקרנות גידור אינו גלוי, אולם בפרסומים שונים הוערך בכ- 8 מיליארד שקלים.

היקף השקעות של מוסדיים ישראליים בקרנות גידור נמוך משמעותית מהנתונים, כפי שעולים בסקר שבוצע בצפון אמריקה ואירופה. 

שעורי הריבית הנמוכים, הרגולציה בתחום ניהול ההשקעות, והדרישה להשיג תשואה עודפת על שוק המניות, גם באמצעות שימוש באסטרטגיות השקעה מתמחות, ימשיכו וידחפו את תעשיית קרנות הגידור בישראל.

אנו ב-EY מאמינים בהמשך מגמת הצמיחה של תעשיית קרנות הגידור ומשקיעים משאבים בענף זה.

מרבית הקרנות הפועלות בישראל מאוגדות כשותפויות ישראליות או שותפויות זרות ופעילותן מוסדרת בהסכם השותפות. צורת התאגדות זו מאפשרת שקיפות לצרכי מיסוי וגמישות בכניסת משקיעים ופדיון יחידות במהלך חיי הקרן.

מנגנוני חלוקת הרווחים המקובלים בקרנות הגידור מורכבים יותר מהמנגנונים המקובלים בקרנות הון סיכון וקרנות השקעה סגורות.

השילוב בין מנגנוןHWM  (High" Water Mark")  המקובל בענף, כניסת ויציאת משקיעים בנקודות זמן שונות במהלך חיי הקרן, מחייבות את אנשי ה- Back office של הקרנות ואת היועצים והמבקרים ברמת מומחיות והבנה של המנגנונים המקובלים ויישומם בפועל.

חשיבות מדידה נכונה של שווים ההוגן של נכסי הקרן, והתחייבויותיה בכל נקודת כניסה ויציאה הינה קריטית ומחייבת את מנהלי הקרנות במערך בקרה ודיווח ברמה גבוהה, אמינה ומומחיות פיננסית גבוהה.

מיסוי קרנות הגידור מוסדר במרבית המקרים בהסדרי מיסוי בהסכם מול רשות המיסים.

במרבית קרנות הגידור הפועלות בישראל והמשקיעות בנכסים פיננסיים הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר ובעסקאות עתידיות, תאפשר רשות המיסים הסדר שעקרונותיו הם:

1.      החיוב במס יהא בידי המשקיעים ולא בידי הקרן.
2.      חישוב המס לכל משקיע יבוצע בתום כל שנת מס אלא במקרה של פדיון/ מכירה יחידות, ואז חישוב המס יהא למועד הפדיון/ מכירה.  
3.      תוצאות המס יחושבו על בסיס יתרת שווי נכסי הקרן ביום המדידה לרבות שערוך הנכסים.
4.      משקיעים תושבי חוץ יהיו פטורים ממס לגבי הכנסותיהם הנובעות מפעילות השקעה הפטורה ממס על פי הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה. הכנסות אחרות של תושבי החוץ  יהיו חייבות במס בישראל בשיעור של 30%, אולם בכפוף לאמנות המס עליהן חתומה ישראל.
5.      משקיעים מוסדיים ישראלים הנהנים מפטור ממס לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ימשיכו וייהנו מהפטור גם בגין רווחיהם מהשקות הקרן.
6.      משקיעים תושבי ישראל שההכנסה מהשקעה בנכסים פיננסיים אינה הכנסה מעסק בידו, יחויבו במס רווח הון בשיעור סופי של 30% על רווחי הקרן ועל הרווח בפדיון או מכירת יחידותיו בקרן.
7.      משקיעים תושבי ישראל שהכנסה מנכסים פיננסיים הינה הכנסה מעסק בידו, וכן השותף הכללי, המחזיקים בו או קרובם וכן המשתתפים בניהול עסקי הקרן, יחויבו במס על השקעותיהם כמשקיע מוגבל בקרן כהכנסה בעסק.
8.      לצרכי מס ערך מוסף הקרן, ככלל, אינה מהווה ישות שקופה ובהתאם נדרש סיווגה לצרכי מע"מ. לנוכח אופי פעילותה חשופה הקרן לסיווג כמוסד כספי בהתאם לחוק מס ערך מוסף וצו מס ערך מוסף לעניין קביעת מוסד כספי. המשמעות של סיווג כאמור הינו הגדלת נטל המס באופן משמעותי שכן על מוסד כספי מוטל מס ריווח על הריווח השנתי השוטף ללא יכולת לקיזוז הפסדים משנים קודמות. בהתאם, קיים הכרח להסדרה מראש של סיווגה של הקרן כגוף "שקוף", אשר לא יסווג לצרכי מע"מ.
9.      חברת הניהול, בשונה מהקרן, תסווג כ"עוסק מורשה" ותחויב במע"מ בגין שירותי הניהול, הניתנים על ידה לחברת הקרן. חלק מדמי הניהול (בהתאם לשיעור ההשקעה של זרים בקרן) יכול שיתחייב במע"מ בשיעור אפס.
10.  לעניין זה נציין כי דמי ההצלחה, המתקבלים בידי השותף הכללי בקרן, עשויים להיות, בנסיבות מסוימות, פטורים מתשלום מע"מ.
 
 
שי בזק שותף ביקורת ב EY ישראל החל משנת 2000.
לשי ניסיון רב במתן שירותי ביקורת, מיסוי, ייעוץ ועבודות בדיקת נאותות בקרב קרנות פרייבט אקוויטי וחברות הפעילות בשוק ההון.
בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וחשבונאות, ותואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.
 
 
 
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים