פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

השקעות בינלאומיות - כתבות 2009

 

20/11/2009
מחקר עדכני שנערך ע"י MCSI בוחן ביצועי סקטורים שונים בארה"ביפן, אירופה ושווקים מתעוררים לאורך 33 שנה.המחקר נערך בשיתוף ארגון ה-OECD ומוצאהבדלים משמעותיים בקרב סקטורים דפנסיבים לסקטוריםמחזוריים בתקופות שונות של מחזורעסקים.
 
30/10/2009
במשך שנים רבות המשקיעים המוסדיים ביפן נוהגים להשקיע 60%מהרכיב המנייתי של נכסיהם המנוהלים ביפן ו-40% במניות מחוץ ליפן (בעוד שווי השוק שלהמניות ביפן כ-10% משווי המניות העולמי).למרות ש'הטיית הביתיות' ביפן נמוכה בקנהמידה בינלאומי (ובפרט מול הנתונים בישראל), המשקיעים ביפן סבלו מתשואת חסר מצטברתשל 81% במשך 15 שנה. מחקר חדש של
 
 
2/09/2009
הנפקות ראשוניות לציבור (IPO) זכו לתשומת לב רבה במחקר האקדמיוכן בקרב אנשי מקצוע. הדיון המקצועי עוסק בעיקר בשאלת תשואת היתר המיוחסת להנפקותבימי המסחר הראשונים שלאחר ההנפקה. היבט מחקרי ומקצועי נוסף הנו תשואת החסר שלחברות המונפקות לאורך זמן, בהשוואה לחברות ותיקות בעלות מאפיניי סיכון ושווי שוקדומים
 
23/04/2009
נראה כי על פי הנתונים של חודש מרץ, התוכנית הפיסקאלית על סך של 4 טריליון יואן החלה לתת את אותותיה. ההלוואות החדשות שניתנו על ידי הבנקיםהקמעונאים בחודש מרץ הסתכמו לכ-1.9 טריליון יואן. סה"כ ההלוואות שניתנו על ידיהבנקים במרץ צמחו ב-30% ביחס למרץ אשתקד. ברבעון הראשון ההלוואות החדשות היו גבוהותב-20% מכל שנת 2007. ברבעון הראשון הבנק
 
30/03/2009
היום פורסמו נתוני הייצור התעשייתי לחודש פברואר, הייצור ירדב-9.4% לעומת חודש ינואר שבו הייצור ירד ב-10.2%. הייצור התעשייתי ביפן רושם ירידותרצופות מאז חודש ספטמבר. אך לצד החדשות הרעות בנוגע להמשך הורדת הייצור יש גם אוליסימן לכך שהתחתית קרובה. את העידוד ניתן לשאוב מנתון המלאים שגם הוא ירד ב-4.2%בפברואר לעומת ינואר, זאת הירידה
 
20/03/2009
ב-14 לדצמבר כתבי מאמר "Covered Call דווקא עכשיו" המדבר עלאסטרטגיה שכוללת קניית מניה או סל מניות וכתיבת אופציות רכש מחוץ לכסף. אסטרטגיה זומשתלמת במיוחד כאשר התנודתיות בשוק גבוהה וכאשר השוק דובי. מאז פרסום המאמראסטרטגיה זו כפי שנמדדת על ידי מדד BXM שמפורסם על ידי הבורסה בשיקגו, השיגה תשואהעודפת של כ-8.7% לעומת מדד
 
1/03/2009
תאגיד פדראלי לביטוחי הפיקדונות –Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) הוא גוף שמטרתו לקדם את אימון הציבור במערכת הפיננסית בארה"ב עלידי ביטוח של פיקדונות בנקאיים עד לסך של 250,000 דולר, ועל ידי הקטנת ההשפעה עלהכלכלה והמערכת הפיננסית במקרה של קריסת בנק. באוקטובר 2008 סכום הפיקדונות המבוטחהועלה זמנית עד לדצמבר 2009 מ-100,
 
4/02/2009
לפני פחות מחודש הגיעו התשואות על אג"ח ממשלתי של ארה"ב ל-10שנים קרוב לרמה של 2%, אג"ח ל-30 שנים נסחר בתשואה של כ-2.5%. היום התשואות נעותבאזור של 2.84%, ו-3.67% לאג"ח ל-10 שנים ול-30 שנים בהתאמה.
הפד במסגרת מדיניותה-QE שהוא מנהיג, דיבר לפני כחודש וחצי על האפשרות של קניית אג"ח ממשלתי ארוך וזאתעל מנת להוריד את התשואות הארוכות.
 
2/02/2009
שוק גיוסי האג"ח בעולם – יוצא מהקיפאון ועולה מדרגה: זרם שלהנפקות נקובות באירו, הנפקות לטווחים ארוכים, גיוסים נוספים מצידם של מנפיקים בעליאיכות אשראי בינונית, וניצנים ראשונים של גיוסים של בנקים ללא ערבות ממשלתית.
לאנלאה את קהל הקוראים בשלל ההנפקות שבוצעו בשוק בשבוע החולף, אך נבקש להפנות אתתשומת הלב לכדאיות הרבה שבקניית אג"ח ב
 
14/01/2009
שנת 2008 הייתה ללא ספק שנה מטורפת עבור הזהב השחור. בתחילת 2008 הנפט נסחר במחיר של כ-96 דולר לחבית, בהמשך עלה לשיא של כ-147 דולר לחביתולבסוף סיים את השנה באזור של 40 דולר לחבית. גם תחילת שנת 2009 היא תנודתית עבורהנפט, בינואר החוזה על הנפט כבר הספיק לעלות לכ-50 דולר ומאז ירד שוב לרמה של מתחתל-40 דולר]
  
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים