פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

מכשירים פיננסים ומט"ח - כתבות 2010

 

על שוק המט''ח הגדולבעולם
29/12/2010
היקף המסחר במטבעות באנגליה מגיע לכ- 1.8 טריליון דולר ביום. היקפי המסחר גדלים מדי שנה. במסגרת הדו"ח הרבעוני, בנק אוף אינגלנד מפרסם סקירהאודות מבנה השוק, היקפי המסחר, שיטות המסחר וכו'
 
23/12/2010
בסקירה כלכלית רבעונית של הבנק המרכזי באוסטרליה פרק הדן בהיקפיהמסחר במטבעות חוץ בעולם
 
21/12/2010
חברת S&P העולמית מפרסמת סקירה אשר מנתחת את מגבלות השוקלתמחור סיכוני אשראי על סמך מרווחי התשואה של סולמות הדרוג השונים
 
האם המחלה ההולנדית גוררת פגיעה בצמיחה כלכלית?
3/12/2010
בעקבות גילויי הגז בישראל כלכלנים רבים פוחדים מאפקט של השקעותזרות רבות שייכנסו לישראל וייגרמו לייסוף במטבע, פגיעה בייצוא ובצמיחה. חשש זהמבוסס על סמך תרחיש דומה שארע בהולנד בעקבות גילווי גז טבעי. מחקר חדש של קרן המטבעבוחן את האם גילויי הגז צפויים לפגוע בצמיחה
 
3/11/2010
חברת ההשקעות PNC מפרסמת סקירה שבה ניתוח היסטורי של מגמת הזהבכאפיק השקעה במונחים היסטוריים. בסקירה דגשים אשר מסבירים מתי הזהב הנו מכשירהשקעות ראוי ובמה נבדל מסחורות אחרות
 
8/10/2010
שוק ה-Variable Rate Debt Obligations הנו הנו שוק חוב בריביתמשתנה של גופים מונציפלים. שווי השוק המצרפי של החוב בארה"ב הנו 404.6 מיליארדדולר. מנפיקי החוב הגדולים ביותר הנם קליפורניה, ניו יורק וטקסס. ארגון ני"עהאמריקאי סוקר את שוק זה
 
02/10/2010
בתקופת המיתון הממשל האמריקאי יזם תוכנית גיוסי הון למדינותורשויות מקומיות בארה"ב -Build America Bonds. במסגרת הנפקת אג"ח אלו ע"י מדינותורשויות לפרויקטים ספציפיים, הממשל משלם 35% מהוצאות המימון.
מטרת התוכנית הנהלהקל על מקורות המימון ולעודד פרויקטים שיתרמו לצמיחה ושוק העבודה. חברת TowerWatson מפרסמת סקירה בנוגע לשוק ה-BABs
 
6/9/2010
בסוף שנת 2008 החלה להצטמצם השפעת בנק ישראל על שער החליפין, ובמהלך המחצית הראשונה של שנת 2009 נסגר הפער בין רמת שער החליפין בפועל לרמתוהצפויה ללא התערבות בנק ישראל, עד שהוא נפתח
שובלאחר שינוי המדיניות של בנקישראל בשוק המט"ח והמעבר לרכישות מט"ח לא קבועות
 
18/7/2010
בסקירה מיוחדת של דויטשה בנק בנוגע למטבע הסיני נערך דיון אודותהמטבע הסיני ומשקלו העתידי בשוק המט"ח. לטענת מחברי הסקירה, לא נראה שהיואן יכוללמלא את מקומו של הדולר בשני העשורים הקרובים
 
08/06/2010
ארגון ניירות הערך העולמי SIMFA סוקר את שוק הריפו. שימושיעסקאות הריפו, הבטחון למשקיעים ונתוני שוק עדכניים בתחום
 
11/05/2010
המשבר האחרון הדגיש את החשיבות של החזקת רמה גבוהה והולמת שליתרות מטבע חוץ, כמקור נזילות הכרחי לעתות משבר. בדומה לישראל, הגדילו מדינות רבותהשנה את רזרבות מטבע החוץ שלהן. העלייה של רמת היתרות במהלך השנתיים האחרונותבישראל מחזקת את המשק ואת עמידותו הפיננסית, ומשפרת את מעמדה של ישראל בסביבההפיננסית הבין-לאומית.
 
על התפתחות שוק הנגזרים במסחר מעבר לדלפק
30/4/2010
בשיא הפעילות בתחום הנגזרים בשנת 2007 , אומדן שווים של הנכסיםשנסחרו הגיע ל-605 טריליון דולר. המשבר בכלכלי הביא להתקדמות בתחום הרגוליצה ומעברלרישום למסחר באופן מסודר. דויטשה בנק עורך סקירה רחבה על הנעשה בשוק זה[עוד...]
 
19/4/2010
המדד התיאורטי המוכר כמדד ה-VIX הוצג לראשונה בשנת 1993 ובאותהשנה הבורסה בשיקאגו פרסמה את המדד כמדד רשמי לתנודתיות (סנטימנט המשקיעים). בהתחלההמדד התבסס על סטית התקן הגלומה באופציות על ה-S&P 100 (אופציות ב"כסף") ל-30ימימסחר. לאחר 10 שנים המדד חושב על אופציות של ה- S&P 500 . ב-26.3.04 החללראשונה מסחר בחוזים עתידים על המדד. מחקר חדש בוחן את התפתחות המדד ושימושו.
 
23/03/2010
ניתוח שנערך ע"י הפדרל ריזרב בנק אוף ניו-יורק טוען שהתחזיתלסיום תפקיד מרכזי של הדולר בשוק המט"ח מוקדם וישנם גורמים משמעותיים התומכים בהמשךמרכזיותו
 
12/03/2010
בנצי שרייבר - זרקור על תופעות בולטות בשוק המט"ח בישראל
 
9/02/2010
עבודה של ד"ר בנצי שרייבר (בנק ישראל) מציעה מתודולוגיה לפירוקהשינויים בשער השקל\דולר לרכיב גלובלי-אקסוגני למשק ולרכיב מקומי-שאריתי. פירוק זההוא בעל חשיבות רבה למנהלי המדיניות המוניטארית, מנהלי מדיניות שער חליפין, ולאחראים על היציבות הפיננסית
 
21/01/2010
מחקר חדש בוחן האם מחירי פורוורד במט"ח חוזים את מחירי המט"חבעתיד (Spot). על פי התיאוריה הכלכלית שערי המטבעות נעים על פני זמן בהתאם להפרשיהריביות בין המטבעות. בפועל, מחקרים העוסקים בסוגיה זו מזה 25 שנה מוצאים שמטבעותשבהן הריבית גבוהה נוטים להתחזק ומטבעות שבהן הריבית נמוכה נוטים להיחלש.
 
19/01/2010
מטרת נייר זה (במסגרת עבודות בבנק ישראל) הינה להציע מתודולוגיהלסינון תצפיות חריגות הנובעות מהדלילות היחסית במסחר של חלק ניכר מהאופציות בשעריהמימוש השונים על ידי שימוש בסינון המבוסס על כללי ארביטראז' המקובלים בספרות. סינון זה משפר את יציבות שני המודלים לעומת הסינונים הקיימים כעת בבנק ישראל

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים