פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

מצב השוק - כתבות 2009

 

10/12/2009
מטרת דו"ח זה הינה לנתח את נתוני האג"ח הקונצרני הסחיר, שיתרתובמונחי ערך נקוב לחודש אוקטובר 2009 הסתכם ב-225 מיליארד ש"ח על פני 729 סדרות.
 
19/11/2009
בשניים האחרונות תהליך דירוגי האשראי מתפתח מעבר לפעילות בשוקההון ונכנס (במסגרת ועדת באזל 2) למערכות הבנקאיות בעולם. שאלה חשובה בתחום דירוגיהנה, מהו הקשר בין שינויי בדרוג האשראי לביצועי האג"ח והמניה של החברה המדורגתבימים שלאחר שינויי הדרוג.
 
בנקישראל - סקירת המדיניות המויניטרית על רקע המשבר הפיננסי (מצגת)
15/11/2009
הרצאת המשנה לנגיד - פרופ' צבי אקשטיין
 
22/10/2009
הנטייה להמר הנה בעלת שורשים עמוקים במאפיינים אישיותיים ותלויהבמגוון גורמים ביולוגים, פסיכולוגים, דתיים, חברתיים וכלכליים. בשלבים הראשונים שלהמחקר במימון Markowitz , Friedman ו- Savage ציינו שמשקיע בוחר הגרלה בעלות נמוכהביחס לרווח המקסימאלי האפשרי. למעשה המשקיע מקבל את הסיכון של הפסד קטן תמורתהסיכוי הנמוך לרווח ענק.
 
22/11/2009
תחושה קלילה של אי נוחות חלפה בי כשקראתי אודות השבחים הרביםשהורעפו על הכלכלה הישראלית בועידת קרן המטבע הבינלאומית שהתכנסה באיסטנבול בתחילתהחודש. חשתי עצב קל נוכח המחמאות חסרות התקדים שקיבלו קברניטי המשק על הניהול הנכוןשל הכלכלה בעת המשבר. הרגשתי טיפה לא נעים שדווקא ישראל מציגה כבר עכשיו צמיחהחיובית, שיעורי אבטלה נמוכים ומערכת
 
11/10/2009
ב-01/03/07 הונפקה לראשונה תעודת אשר מבוססת על ניתוח טכני – PDP מבית PowerShares , התעודה נסחרת בארה"ב ומבוססת על עבודות מחקר שמתבצעות בחברהשל תום דורסי. שיטת הניתוח נקראת P&F - 
כלומר Point & Figure ולמעשהייחודה בזיהוי חוזק יחסי של מניות וסקטורים.
 
7/10/09
בשנים האחרונות השימוש במכשירים פאסיבים בתחום ההשקעות עלהבצורה ניכרת. נכון למאי 2008 היקף התעשייה בארה"ב הגיע ל-618 מיליארד $ ב-680 ETF סחירים. מגמה זו הולכת וצוברת תאוצה בארופה ובשווקים נוספים בכל העולם כולל ישראל (תעודות סל).
 
18/09/2009
שוק ההון הישראלי מקרטע בשבועות האחרונים. החולשה החלה במניותהיתר ובאגרות החוב הקונצרניות וגלשה בהמשך גם למדד ת"א 25. מחזורי המסחר היו נמוכיםיחסית וניתן היה להבחין במצוקת נזילות גדולה, שבאה לידי ביטוי במחסור גדול של קוניםבעיקר במניות היתר, הנדל"ן ובאגרות החוב הקונצרניות. שוק ההון הישראלי התנתק מןהמגמה החיובית שנרשמה בעולם בתקו
 
4/09/2009
חיזוי כיוון התפתחות הריבית בעתיד הנו ניסיון חשוב למקבליהחלטות בעולם העסיקי ובפרט בבנקאות. לדוגמא, בנקים מסחריים יכולים להנות מרווחיםמשמעותיים בתקופה של שינוים בתשואות. היכולת להנות מרווחים תלויה בפוזיציה שהבנקמנהל ביחס להתפתחות השינויים בתשואות בהתאם לציפיות הבנק. בשוק האג"ח התחזיות לגביהריבית הנן בעלות חשיבות מכרעת להצלחת
 
2/07/2009
המחצית הראשונה של 2009 הגיעה לסיומה המוצלח, לפחות לכל הנוגעלמשקיעי שוק ההון הישראלי. מדד ת"א 100 השלים עליה חצי-שנתית של 42% מאז תחילת השנהובמקביל עלה מדד האג"ח הקונצרני בשיעור מסחרר של 25.2%! העליות הלא-שגרתיות הללוהצליחו להחזיר למשקיעים חלק ניכר מההון שהפסידו במהלך המפולת התלולה של 2008. חשובמכך, הביטחון חזר לשווקים והסיר
 
פירוט המכרזים לאגח הממשלתי המתוכננים לחודש יולי 2009
27/06/2009
האוצר פרסם כי היקף גיוס ההון הסחיר בחודש יולי יעמוד על 4.5מיליארד ₪ ע.נ.. בנוסף יונפקו 0.5 מיליארד ₪ ע.נ. באגרת חוב קצרה. מצ"ב פירוט שלהמכרזים המתוכננים לחודש יולי. [עוד...]
 
24/06/2009
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי-OECD פרסם היום עדכון לתחזיתשלו בנוגע לצמיחה של המדינות המרכיבות את הארגון ומדינות שבתהליך הצטרפות לארגוןבאופן כללי לראשונה מזה שנתיים שב-OECD מעלים את התחזיות לצמיחה, בעיקר לכלכלותמתפתחות ולארה"ב. התחזית בנוגע לצמיחה בגוש היורו הורעה ביחס לתחזית הקודמת שניתנהבמרץ. בנוגע ליפן לא חל שינוי מהות
 
21/06/2009
ישנה התבטאות שנשמעת בימים אלו בפתחם של קניונים ומסעדות, שמןהראוי שתקבל את פרס ההתבטאות המעצבנת של התקופה. זו התבטאות הנאמרת תמיד בקולמתאנפף, שנשמע כאילו הוא יוצא מהאף ולא מהפה, ומלווה בצקצוק ועיוות שפתיים: "אויתראו כמה מלא פה. מי אמר שיש מיתון?"
מה זאת אומרת, מי אמר שיש מיתון? היה כתובבעיתון! הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קבעה!
 
15/06/2009
בנק ישראל מפרסם סקירה בנוגע לירידה בסחר העולמי והשפעתו עלישראל. הסחר העולמי ירד מאוגוסט 2008 ועד פברואר 2009 ב-38% והייצוא הישראלי ירדבאותה תקופה בכ-28%. הסיבה לכך היא יתרונה היחסי של ישראל במוצרי טכנולוגיה עלית
 
9/06/2009
בשנים האחרונות מספר מדינות הרחיבו את השימוש בגיוסי הוןבאמצעות אג"ח צמוד המשמש כמכשיר השקעה לטווח ארוך. הנפקות ראשונות של מכשיר זה החלובשנות השמונים של המאה הקודמת באנגליה, ובשנת 1997 בארה"ב (כיום הנפקות אלו נהוגותביפן, קנדה צרפת ועוד). 
הדיון האקדמי בשוק הצמודים עוסק בשלוש תופעות עיקריות:
 
1/06/2009
השווקים סיכמו חודש שלישי רצוף של עליות שערים. דווקא כשנראההיה כי המומנטום החיובי בשווקים מיצה את עצמו התחדשו העליות בחסות מדד אמון הצרכניםהאמריקאי. המדד, שבימים כתיקונם לא מגיע לכותרות, הצליח לספק למשקיעים מנתאופטימיות שחיזק את ההערכה כי חלפנו כבר את שיאו של המשבר.
 
30/05/2009
להלן עיקרי דיברי הנואמים במסגרת הפסגה השנתית השישית של מרכזקיסריה לשוק ההון וניהול סיכונים:
 
27/05/2009
שתי תופעות בשוק ההון אשר נחקרות באופן תדיר עוסקות בתשואת היתרשל חברות ערך וכן תופעת "אפקט המומנטום" לפיה חברות בעלות תשואה גבוהה ב-12 חודשיםאחרונים) ימשיכו לתת תשואה עודפת על פני חברות בעלות תשואה נמוכה ב-12 החודשיםהאחרונים
 
25/05/2009
הכוחות שדוחפים את השוק למעלה הם דווקא החששות והסקפטיות שלהמשקיעים. זהו הפרדוקס הגדול של שוק ההון. ההערכות ש"השוק עלה חזק מידי" וחוסרהאמונה שהשיפור הוא אמיתי, הן אלו שמביאים לשוק קונים חדשים ומונעים ממנו לרדת.
 
3/05/2009
השווקים העולמיים סיכמו חודש אביבי במיוחד והמשיכו את המומנטוםהחיובי שהחל כבר במרץ. האווירה החיובית הגיעה על רקע אופטימיות זהירה שמקורהבארה"ב. הנשיא אובמה מצליח לעת עתה ליצור תחושה כי העניינים תחת שליטה, למרותשעדיין אין סימנים מובהקים לעצירת המיתון. בארה"ב ובשאר העולם החל להתגבש קונצנזוסהגורס כי הכלכלה העולמית עדיין נחלשת אבל
 
21/04/2010
לאחר שישה שבועות רצופים של עליות שערים בכל הבורסות בעולם, ישנם דווקא לא מעט משקיעים המלאים בטרוניות כלפי הריצה המרשימה שעשו השווקים
את רשימת הטרוניות מובילה הטענה שהעליות האלו אינן הגיוניות. הרי המשק עדייןבמיתון וצפוי שהמצב רק יחמיר והאבטלה רק תתגבר ובכל מקום חוזים רק קשיים. אז איך זהשבמצב כזה השווקים מתנתקים מהמציאות ומתחי
 
13/04/2009
בחודשים האחרונים מדד ה-VIX ירד מרמות של 80 לרמות של 36. דרךנוספת לבחון את עוצמת הסנטימנט השלילי בקרב משקיעים הנה באמצעות בחינת הפער ביןשוויקרנות הנאמנות הסגורות לסך שווי נכסיהן בניהול (N.A.V.).במאמר קודם מחודשאוקטובר בחנתי את האנומליה במחירי קרנות הנאמנות הסגורות בשווקים בחו"ל. בטבלהשלהלן, מאותה תקופה, ניתן לראות שהפער בין ש
 
6/04/2009
מאז השיא של מדד ת"א 25 שעמד על 1248.8 נק' ונקבע ב- 1.11.2007, מדד המעו"ף ירד במשך כשנה שלמה קרוב ל- 53% משיאו ועד לשפל של 590 נקודות שנקבעבתאריך 20.11.2008.
מאז היינו עדים להתאוששות מה, עד לשער של 780 נק' שהיא כ- 32% עלייה מאז השפל של 590 נקודות. ומה לאה ?
 
2/04/2009
עקום התשואות של אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות נמצא מתחתלרמתו הממוצעת באופן משמעותי בפרספקטיבה היסטורית. התשואות לאורך כל העקום נמוכותבמונחים אבסולוטיים. אם מניחים כי האינפלציה בשנה הקרובה תתכנס לכיוון הגבול התחתוןשל טווח יעד האינפלציה של הבנק הפדראלי בארה"ב (טווח: 1%-3%), אזי התשואות הריאליותהמתקבלות בחלק הקצר של העקום יהיו שליליות (עד מח"מ שנתיים
 
1/04/2009
הדעה הרווחת בספרות הינה כי תהליך השלום משפיע בצורה חיובית עלשוק המניות, בעוד שמלחמות – בצורה שלילית. בשני העשורים האחרונים ידע תהליך השלוםבין ישראל והפלסטינים עליות ומורדות. על כן עולה השאלה, האם הקשר החיובי מתקיים ביןהבורסה ושוק המניות מתקיים גם לגבי תהליך שלום זה? מחקר שהתפרסם בחודש ינואר ניסהלענות על שאלה זו.
 
עודד קרייזל- שקשוקה בידיים קשורות
19/03/2009
השבוע השגתי עותק של הסכם רכישת חברת אקסלנס, כפי שצורף לתביעתשלושת-רבעי מיליארד הש"ח שנפתחה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. למצטרפים חדשים שאינםמעודכנים בסאגה המתגלגלת, להלן תקציר: בשנת 2006 חתמה חברת הפניקס השקעות על הסכםלרכישת אחזקותיהם של ה"ה בירם ודויטש בחברת אקסלנס 
למאמר המלא שפורסם באתר BuySideMetrics לחצו כאעוד...]
 
19/03/2009
ב"ויוה לה וידה" , אלבומה האחרון של להקת "קולדפליי" , יש שירבשם "LOST " שנפתח במילים: "רק בגלל שאני מפסיד, אין זה אומר שאני אבוד". באנגליתהמשפט הזה נשמע הרבה יותר טוב בגלל משחק המילים שבו , אבל גם בעברית יש בו מסר חשובלמשקיעים המתקשים להתמודד עם הפסדים: גם אם הפסדת, לא צריך לאבד את הדרך.
מקובללסווג משקיעים לשני סוגים עיקריים
 
15/03/2009
אם אתם חווים קושי בצפייה בהצטמקות שווי תיק ההשקעות שלכם לאורהירידות החדות במחירי המניות בשוק לאחרונה או סבורים כי תקופת המיתון הנוכחית עשויהלפגוע במטרות ההשקעה ארוכות הטווח שלכם, ככל הנראה שאופן הקצאת הנכסים בתיק ההשקעותשלכם, אינו מתאים לאופייכם ולמטרות ההשקעה שלכם.
אופן הקצאת נכסים אופטימלי בתיקהשקעות הוא תורה שלמה שיכולה
 
8/03/2009
רקע
ועדת באזל פועלת במסגרת Bank for International Settlements (BIS) והחל משנת 1988 מפרסמת הוראות בדבר הצורך בהקצאת הון מינימליבבנקים. תכלית הוועדה היא ליצור סטנדרטים בנקאיים אחידים, על מנת לשפר את רמתהיציבות של מערכת הבנקאות העולמית. הנחיות הועדה מאומצות על ידי רגולטורים במדינותרבות, ובכלל זה הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.
 
1/02/2009
בשנת 1976 Rozeff and Kinney פרסמו מאמר המבוסס על ניתוח תשואתשוק המניות NYSE בשנים 1904-1974. הם מצאו שבניתוח על בסיס משקל שווה לכל מניההתשואה הממוצעת בחודש ינואר הנה 3.48%, ביחס לתשואה של 0.42% ביתר חודשי השנה. שיטתהניתוח על בסיס משקל שווה נותנת משקל יתר לחברות קטנות והמחקר המקצועי בשנים הבאותעסק בתשואת היתר של מניות קטנות
 
26/01/2009
הספורט החדש הוא לנסות לקבוע איפה אנחנו נמצאים בתוך המשבר: בשיא, לפני השיא ואולי לאחריו. התשובות לשאלה הזו משמשות משקיעים שונים כקו מנחהלגבי התנהגות שוקי המניות בעתיד הקרוב. "המינימום המקומי" (אם נשאיל את המונח מתחוםהמתמטיקה) שהיה בנובמבר הביא לתחושה שכבר ראינו את התחתית. הדבר הביא למצב בו גופימחקר מנסים להציג סימוכין - למה כב
 
21/01/2009
לאחרונה מתפרסמים יותר ויותר סיפורים על משקיעים מתוחכמים, ביניהם חטיבות שעוסקות במסחר בסחורות של הבנקים, כגון: גולדמן סאקס, סיטיגרופומורגן סטנלי, שמחפשים מיכליות נפט ענקיות על מנת לאחסן בהם נפט ולמכור בעוד מספרחודשים ברווח (אסטרטגיית ארביטראז'). איך זה קשור ל-Contango? ולמה זה משתלם[עוד...]
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים