פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

מצב השוק - כתבות 2011

 

מגמות בהערכת איכויות אשראי של חברות
29/11/11
חברת מעלות ערכה כנס בנושא דירוגי חברות. להלן מצגת העוסקת בניתוח הערכת דירוגי אשראי בשוק הישראלי וכן תחזיות ומגמות ענפיות
 
 
תעודות סל התכסות באמצעות עסקאות Swap
21/11/11
יובל סקורניק ואביגיל קוניקוב מחברת מדרוג מפרסמים דו"ח מיוחד הסוקר את פעילות ההתכסות של תעודות הסל באמצעות מכשיר ה- Equity Swap
 
 
יובל טורבטי (מעלות) - השלכות ועדת הריכוזיות על תאגידי הפרמידות
30/10/11
חברת מעלות מפרסמת נייר עמדה בנוגע להשלכות המלצות ועדת הריכוזיות על איכות האשראי של תאגידי הפרמידות
 
 
ישראל והמשבר העולמי 2007 - 2009
06/10/11
בנק ישראל מפרסם דו"ח מקיף לניתוח משבר האשראי העולמי, השלכות על ישראל ומגוון רחב של לקחים אשר רצוי שיופקו מארוע כלכלי חריג בהיקפו, להלן הדו"ח המקיף
 
 
נורית דרור (הבורסה) - סיכום שנת תשע"א
27/09/11בשנת תשע"א התאפיין המסחר בשוק המניות בישראל, כמו בעולם כולו, בתנודתיות רבה. בסיכום התקופה ירדו מדדי ת"א-25 ות"א-100 בממוצע בכ-10%.

 
 
רן אמיתי (כרמים) - משבר החובות באירופה
15/09/11
בחודשים האחרונים עלתה בעיית החזר החובות רמה נוספת בעולם. אם בעולם פיננסי של אחרי קריסת בנק ההשקעות "ליהמן ברדרס" היה קושי לחברות למחזר חובות (כי חובות כידוע לא מחזירים אלא מגלגלים...) הרי שכיום מי שמתקשים למחזר חובות אלו המדינות שעד לאחרונה נחשבו ללוות בטוחות
 
 
אדם בן יהודה (מדרוג) - ישראל מצטרפת ל- OECD, והאזרח?
18/08/11
ראש צוות בחברת מדרוג מפרסם סקירה מיוחדת על רקע המחאה החברתית. בסקירה נתונים הממחישים את הפער שנוצר משיפור דרוג האשראי של ישראל בעוד המצב הכלכלי של האזרח הממוצע לא השתפר
 
 
יובל צוק (הבורסה) - עלייה חדה בחלוקת הדיבידנדים בשנת 2010
22/06/11בשנת 2010 חלה עלייה חדה בסך הדיבידנדים, אשר חולקו ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א, בהשוואה לשנה הקודמת. הדיבידנדים שחולקו הסתכמו בכ-27.4 מיליארד שקל, לעומת כ-17 מיליארד שקל בשנת  2009.
 
אביטל בר דיין - דירוג מדינת ישראל על רקע המשברים במזה"ת
14/06/11
להלן מצגת שנערכה על ידי חברת מדרוג ליום עיון בנושא חוב
 
 
ד"ר מישל סטרבנצ'קי  - השפעת הארועים הגיאו פוליטים על המדיניות המאקרו כלכלית בישראל
14/06/11
להלן מצגת שנערכה על ידי בנק ישראל ליום עיון בנושא חוב
 
 
ניתוח פרמיית הסיכון של שוק המניות האמריקאי
04/06/11
פרמיית  הסיכון של שוק המניות  הנה התשואה העודפת הצפוייה ממניות ביחס לתשואת שוק האג"ח. האסטרטג הראשי של חברת ההשקעות WellsCap  מנתח את פרמיית הסיכון בארה"ב היום ביחס להיסטוריה ומסביר כיצד ניתן להגיע למסקנה ביחס לתמחור השוק 
 
 
דרור קנת ואשל בן יעקב - הפיסיקה של השווקים הפיננסים
22/05/11
באמצע שנות התשעים טבע הפיסיקאי ג'ין סטנילי, מהמרכז לחקר פולימרים והמחלקה לפיסיקה (באונ' של בוסטון) את המושג אקונפיסיקה. מושג זה מתאר את המחקרים של פיסיקאים בתחום של כלכלה וחקר שווקים פיננסים
 
 
מתודולוגיה לדרוג רשויות מקומיות ואזוריות
26/04/11
חברת מעלות מפרסמת מאמר המתייחס לאופן בחינת רשויות מקומיות לצורך העכרת דרוג אשראי. המודל המוצע מבוסס על נסיונה של חברת S&P העולמית ובהתבסס על כללים הנהוגים בחו"ל 
 
 
בפל יופה ואביטל בר דיין - מימון תאגידים ומוסדות פיננסים בשנת 2010
21/04/11
חברת מדרוג מפרסמת סקירה מיוחדת בנוגע לשוק גיוסי ההון בשנת 2010. סך הגיוסים הגיע ל 43 מיליארד ש"ח. המגייסים העיקרים היו הבנקים באמצעות כתבי התחייבות.
 
 
חשיפת חברות הביטוח לנזקים בשווקים הבינלאומיים
12/04/11
חברת מידרוג מפרסמת סקירה מיוחדת בנושא השפעת האסונות ביפן וניו זילנד על חברות מבטחי המשנה בעולם, וההשלכות הנגזרות לחברות בארץ
 
 
דו"ח החוב של ישראל לשנת 2010
05/04/11
היחידה לניהול החוב הממשלתי מפרסמת את מצגת דו"ח החוב השנתי של ישראל לשנת 2010.
במצגת עיקרי מדיניות גיוסי החוב, מח"מ החוב, פיזור סוגי החוב וההשגים שנרשמו בניהול החוב אשתקד
 
 
גיל קופפרברג (תמיר פישמן) - אופן הרכבת תיק איגרות חוב
01/04/11
מנהל ההשקעות  בדסק המוסדי של  חברת ההשקעות תמיר פישמן, מתייחס לשיקולים המרכזיים אשר רלוונטים למשקיע בבואו לבניית תיק איגרות חוב
 
 
 ביצועי המשק הישראלי 2010
31/03/11
בנק ישראל פירסם  דו"ח שנתי במסגרתו התייחסות  לאתגרי המדיניות  של בנק ישראל, להלן מצגת הנגיד בנוגע לדו"ח השנתי
 
מידרוג - דו"ח מיוחד בנוגע לדרוגי חברות לאחר הסדר חוב
15/03/11
חברת מדרוג מפרסמת דו"ח מיוחד בעקבות משבר האשראי העולמי של שנת 2008-2009.
החברה מתייחסת לאופן החגדרת איכות האשראי לאחר הסדרי חוב.
 
 
מידרוג - סקירת תעודת הסל שנת 2010 וצפי לשנת 2011
24/02/11
ענף תעודות הסל ממשיך לגדול, הן במונחי גיוסים והן על רקע עליית השווקים.
חברת  מידרוג  מוציאה סקירה מיוחדת בנושא
 
 
ירידת ריכוזיות המסחר במניות בבורסה בשנת 2010
23/02/11
על פי מחקר שערך יובל צוק (הבורסה) - מחזור המסחר ב-30 המניות הסחירות ביותר בשנת 2010 הסתכם בכ-72% מסך המחזור בבורסה, לעומת שיעור של כ-78% וכ-86% בשנים 2009 ו-2008,בהתאמה. רמת הריכוזיות השנה חזרה לזו של השנים 2004/5
 
  רו"ח מירב בן כנען הלר - רווחיות חברות הביטוח בעידן הלימות הון גבוהה
13/02/11
מצגת  שנערכה על  ידי סמכ"ל חברת הדרוג מדרוג , בוחנת את  ריווחיות חברות הביטוח בזמן משבר האשראי. 
 
רועי גולדשמידט - מידע על מחקר מדעי ומו''פ בישראל 
9/2/2011
מרכז המחקר של הכנסת סוקר בקצרה את הנושאים הבאים: מחקר מדעי בישראל, מחקר יישומי בישראל, מחקר ופיתוח תעשייתי ושיתופי פעולה במדע ובמו"פ
 
 ניתוח שוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד של מידרוג
31/01/11
נכון לסוף שנת 2010 בבורסה 803 אג"חים קונצרנים במונחים של ערך נקוב ההיקף הנן 242 מילארדי ש"ח. מידרוג מוציאה סקירה מיוחדת לסקירת תחום זה 
 
 
10/1/2011
מחקר חדש שנערך ע"י עדי ברנרד מבנק ישראל (במסגרת מחקרי בנקישראל, דצמבר 2010) בוחן את מערכת ההטבות לחיסכון לגיל הפרישה בישראל, תוך התמקדותבהשפעה על התחלקוות ההכנסות. נמצא כי בעלי הכנסות נמוכות מפסידים פיננסי (נטו) מחיסכון פנסיוני
 
 
 
 
 
6/1/2011
הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל, אשר מונתה על ידי שר האוצר ביום 12 באפריל 2010, בוחנת את המערכת הפיסקאלית הנהוגהבישראל בתחום וזאת על מנת לקבוע האם מערכת זו, שגובשה בשנת 1952, מתאימה גםהיום.
 
 
 
 
 
3/1/2011
ינון גמרסני מחטיבת המחקר של בנק ישראל, במסגרת הכנס השנתי שלחטיבת המחקר, הציג את עבודתו בנושא נזילות שווקי האג"ח בישראל. להלן המצגת שבהעיקרי הדברים.
 
 
 
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים