פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-

 

 

מצב השוק - כתבות 2012

 

שוק במהירות מופרזת? עידן האלגו
31/12/12
ד"ר גתית גור גרשגורן סוקרת את משמעויות מסחר האלגו והצעדים הנבחנים על ידי הרגולציה להתמודדות עם נזקים
 
תגובות הטווח לפדיון של הנפקות הממשלהה לשינויים במצב הכלכלי והפיננסי
27/12/12
במסגרת יום עיון של מחלקת המחקר של בנק ישראל יהודה פורת דן בממצאי מחקרו, להלן המצגת
 
הקשר בין תשואות וצבירות בקופות הגמל בישראל
27/12/12
במסגרת יום עיון של מחלקת המחקר של בנק ישראל נדבר שטיינברג ויהודה פורת דנים בממצאי מחקרם, להלן המצגת
 
המלצות הועדה לבחינת התחרות בשוק המלט
27/11/12
הוועדה מפרסמת את המלצותיה להורדת הריכוזיות בענף בו לנשר שליטה של 85%
 
מה התשואה הצפויה משוק המניות בשנים הבאות?
15/11/12
מנהלי השקעות בכירים בחברת פימקו מנתחים את הצפי לתשואת המניות בשנים הבאות

 
 
מחקר בנק ישראל: שוק המניות מקדים את מדדי התעשייה ב-7 חודשים
06/11/12
אריאל מנצורה ובנצי שרייבר, החוקרים קובעים כי "לתוצאות שהתקבלו יש משמעות מבחינת מקבלי ההחלטות הכלכליות והמשקיעים, שכן הן מהוות איתות נוסף להאטה בפעילות הכלכלית"
 
האם מניות מגנות מפני אינפלציה?
23/8/12
חברת ההשקעות Lazard מפרסמת ניתוח כלכלי היסטורי למידת ההגנה של מניות מפני אינפלציה. מצד אחד ההגנה טובה יותר מאג"ח, מנגד בהתפרצות אינפלציונית גבוהה המניות ירדו

 
 
עסקאות נגזרי אשראי וסיכון האשראי בבנקים בישראל
21/8/12
חברת מדרוג מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת נגזרות אשראי והיפקי הפעילות בבנקים בתחום

 
 
מתי רכישה עצמית של אג"ח מהווה ארוע חדלות פרעון?
12/8/12
חברת מעלות מפרסמת נייר עמדה לבחינת השאלה מתי רכישת אג"ח עצמית על ידי חברה מהווה ארוע מקדים לחדלות פרעון

 
 
האם תזמון זה הכל?
9/8/12
חיים נתן, הכלכלן הראשי של מנורה פיננסים בוחן את המשמעות של שהייה פאסיבית בשוק מהפחד להפסד ימים חדים של עליות. לעומת הנזקים משהייה בשוק וספיגת ימי מסחר בהן יש ירידות חדות

 
 
הקשר בין מדיניות פיסקלית למדיניות מוניטרית
18/7/12
בנק ישראל מפרסם תוצאות מחקר העוסק בנסיון המצטבר בעשור האחרון משתי תקופות של האטה בהן היתה מדיניות פיסקלית ומוניטרית

 
 
האם החברות הבורסאיות מייצגות את כלכלת ישראל
5/7/12
קובי אברמוב מהבורסה בוחן את מידת הכיסוי של החברות הבורסאיות כמיצגות את החברות בישראל
 
שוק האשראי במסגרת מקרו פיננסית
15/6/12
בהרצאתו היום בכנס בנק ישראל על המערכת הפיננסית סקר צחי פרנקוביץ, מנהל חטיבת מידע וסטטיסטיקה בבנק, את המגמות המרכזיות והאתגרים הניצבים בפני שוק האשראי בישראל.

 
 
המערכת הפיננסית והסביבה החברתית: נקודות עיקריות
15/6/12
עקיבא אופנבכר ומיקי קהן (מצגת בנק ישראל): מנתונים חלקיים על הכנסות מהון בישראל, עולה שחלקם של העשירונים העליונים בהכנסות מהון גבוה בהרבה מחלקם של העשירונים התחתונים; על כן, משבר פיננסי, וירידת מחירי הנכסים הנלווית אליו, מביא לצמצום אי השוויון, אם כי כמובן שגם העשירונים התחתונים נפגעים ממנו

 
 
השווקים בארץ – מגמות גלובליות או סיפור מקומי
15/6/12
ניצן שנער (מצגת בנק ישראל) : מ-2008 נצפתה עליה במתאמים בין הנכסים הפיננסיים במשק לבין חו"ל, כחלק ממגמה עולמית. ההערכה היא שתופעת המתאמים הגבוהים בעולם לא תעלם עד החלשות המשבר העולמי

 
 
מידרוג - דו"ח מיוחד למשמעות אופק הדרוג
15/05/12
כלכלני מדרוג מסבירים את המתודה לקביעת אופק הדרוג הנקבע לצד דרוג האשראי של האג"ח המדורג. נעשית בחינה גאוגרפית של התפתחות אופק הדרוג ביחס לשינויי הדרוג במהלך הזמן

 
 
יובל צוק (הבורסה) - ירידה בסך הדיב' שחולקו בשנת 2011
30/04/12
סקירה מיוחדת של הבורסה לני"ע עוסקת בניתוח חלוקת הדיב' של חברות בורסאיות המשקפת ירידה ביחס לשנת 2010

 
 
חדלות פרעון - לא רק מה שחשבתם!
21/03/12
יובל טורבטי, מנהל מחלקת אנליזה בחברת מעלות דן בהצעות האפשרויות להמרת חוב והמנעות מחדלות פרעון

 
 
מעלות - מטריצת סיכון עסקי/פיננסי
18/03/12
חברת מעלות מפרסמת סקירה בה פרוט מבנה דרוג האשראי של חברות ציבוריות על פי חתכי סיכון עסקי ופיננסי

 
 
כרוז - גמר חתימה טובה?
17/02/12
גליון איגוד החברות הציבוריות עוסק במשבר בשוק החיתום. בכירי הענף מתראינים ומסבירים את הקשיים הרבים בענף לאחר ועדת חודק

 
 
מדרוג - סקירת ענף תעודות הסל לשנת 2011
02/02/12
חברת מדרוג מפרסמת סקירה מיוחדת לבחינת ההתפתחויות בענף תעודות הסל בשנת 2011

 
 
סיכום נתוני סחר החוץ של ישראל 2011
12/01/12
שנת 2011 הסתיימה בעליה ביבוא ועליה מתונה יותר ביצוא, גרעון הסחר התרחב. להלן מצגת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסיכום השנה

 
 
סיכום פעילות שוק האשראי החוץ בנקאי שנת 2011
04/01/12
חברת מעלות מפרסמת סקירה שנתית להתפתחויות הפעילות בשוק האשראי החוץ בנקאי בשנת 2011

 
 
 סיכום שנת 2011 בבורסה בת"א
01/01/12
הבורסה לני"ע מפרסמת סיכום שנתי לשנת 2011, ניתוח נתונים והארועים העיקריים בבורסה בשנה החולפת
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים