פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
 
Master Limited Partnerships-MLP's-השקעה בתשתיות אנרגיה
עופר מושקוביץ, פיננסים ניהול הון פרטי

שוק ה MLP's מורכב משותפויות השקעה הרשומות למסחר כמניות. מרבית השותפויות עוסקות בתחום האנרגיה (הולכת גז ונפט). היתרון בשותפויות אלו הינן בתחום המיסוי ותזרים המזומנים היציב אשר מחולק באופן שוטף. חברת ההשקעות לג מייסון מפרסמת סקירה אודות שוק זה.

רקע

בעקבות משברי היצע האנרגיה של שנות ה-70, אפשר הקונגרס האמריקאי את יצירת מבנה ה- MLP's ונתן להם יתרונות מיסוי מסויימים כדי לעודד את התפתחות תעשיית האנרגיה המקומית. ע"מ לזכות בהטבת מס, לפחות 90% מהכנסות ה- MLP's צריכות לנבוע ממקורות המוגדרים מראש ע"י ה-IRS – גוף המיסים האמריקאי. מקורות אלה כוללים נכסים המעורבים בהפקה, הולכה ואחסון של מוצרי דלק, גז טבעי ופחם. כיום יש יותר מ-90 MLP's הנסחרים בבורסה ורובם עוסקים בהפקה, שינוע ואחסון גז טבעי, נוזלי גז טבעי, נפט או מוצרי דלק מופקים. עולם ה- MLP's גדל במהירות במהלך העשור האחרון. מגמה זו צפויה להמשך.

במהלך 2010 היו 9 הנפקות של MLP's ובמהלך 2011 צפוי להירשם מספר דומה.

מבחינת בעלי המניות, מבנה משפטי של MLP's הוא אטרקטיבי בעיקר בשל התשואות הגבוהות הזוכות להטבות מס. רוב ה- MLP's מחלקות הכנסות ברמה רבעונית. חלק גדול מהכנסות אלו מוגדרות כהחזרי הון, ובכך מעלה את יעילותן המיסויית.

השלכות תפעוליות

רוב נכסי ה- MLP's מגובים ע"י חוזים ארוכי טווח, לעיתים בתשואות מוכתבות ע"י הממשלה ו/או מודלים עסקיים מבוססי עמלה. לפיכך, רוב הנכסים הרשומים במבני ה- MLP's הם בעלי חשיפה נמוכה מאוד למחירי הסחורות אם בכלל.
מאחר שתזרים המזומנים נובע בעיקר מההיקפים ולא ממחירי הסחורות, הוא הופך להיות יציב וניתן לחיזוי.
גם בזמני משבר, כמו בשנים 2007-8, הוכיחו ה- MLP's את עצמם כחסינים יחסית.

ממוצע הכנסות ה- MLP's עלה בצורה מתונה במשבר האחרון. ה- MLP's מעלים את הכנסותיהם בשתי דרכים עיקריות: פרוייקטי צמיחה אורגנית ורכישות. החלוקה בין הצמיחה האורגנית לרכישות היא לערך 50-50. צמיחה ע"י רכישות יכולה לנבוע מרכישת נכסים מגוף שלישי או רכישת נכסים מחב' אם קשורה, הזוכה להטבות מיסים. צמיחה אורגאנית כוללת את בנייתם של פרוייקטי אנרגיה חדשים או הרחבתם של פרוייקטים קיימים. במהלך השנים האחרונות פרוייקטי הגז הטבעי היוו את עיקר הצמיחה האורגאנית של ה- MLP's.

כיום שוק הגז הטבעי נמצא בעודף היצע ולכן נראה כי הצמיחה האורגאנית בפרוייקטי הגז הטבעי מוצתה.
לעומת זאת, הזדמנויות של צמיחה אורגאנית קיימות בנפט ובנוזלי הגז הטבעי מאחר והם משתמשים באותן טכנולוגיות שאיבה שהביאו לעליות משמעותיות בהפקת הגז הטבעי.

עם הצמיחה המואצת בהפקת נפט ונוזלי גז טבעי, הביקוש לפרוייקטים אשר יביאו את המוצרים המופקים לשוק הולך וצובר תאוצה גם כן. עובדה זו יוצרת הזדמנויות למשקיעים, שכן ניכר שהשוק אינו מבחין בין הצמיחה העתידית של MLP אחד למשנהו. מאחר וה- MLP's משלמים בד"כ את כל עודפי תזרים המזומנים לבעלי היחידות, הם מגיעים לשוקי ההון כדי לממן את הרכישות וכן את פרוייקטי הצמיחה האורגאנית, בד"כ עם שילוב זהה בין הון לחוב.

ההבדל בין חב' רגילה לבין MLP הוא במבנה הבעלות ובמיסוי. ה- MLP's מורכבים משותף כללי אחד (GP) וכמה שותפים מוגבלים (LP). השותף הכללי מנהל את נכסי השותפות ומחזיק בחלק קטן בשותפות המוגבלת, בד"כ 2%. לשותפים המוגבלים אין שום תפקיד בניהול אך הם מספקים הון ומקבלים את ההכנסות הרבעוניות. לשותף הכללי יש גם זכויות הפצה מתומרצות (IDR's) המזכות אותו בחלקים גדולים יותר של תזרימי המזומנים במשך הזמן. בכך, חלקו לעומת השותפים המוגבלים גדל.

בשנים הראשונות של תעשיית ה- MLP'sזכויות אלה גרמו להנהלות להגדלת תזרים המזומנים באופן משמעותי ומכך נהנו כמובן גם השותפים המוגבלים. בשנים האחרונות זכויות אלה גרמו לחלק השותף הכללי להיות גדול מדי, ובכך העלו את עלות ההון של ה- MLP's:

לדוגמא - בשותפות KMP מתוך ההכנסה המשולמת 45% שייכים לשותף הכללי והשאר לשותפים המוגבלים, ובשותפות ETP 37% שייכים לשותף הכללי והשאר לשותפים המוגבלים. לשתי שותפויות אלה עלות ההון היא יותר מ-10% בעוד ממוצע התעשיה הוא כ-7%. כתוצאה מכך רבים מה- MLP'sהעלו את נושא זכויות אלה למו"מ מחודש על גובה הזכויות, או שהיה בהן תהליך מיזוג בין השותף הכללי לשותפים המוגבלים.

מאפייני השקעה

יתרונות מיסוי – המיסוי בארה"ב מתייחס ל- MLP'sכאל "ישויות מעבר" שבהן הרווחים אינם ממוסים ברמת השותפות, אלא ממוסים כאשר הם מועברים לשותפים המוגבלים היחידים. זאת כמובן בניגוד לחברה רגילה אשר משלמת את המיסים על רווחיה והמשקיעים משלמים את המיסים אחר-כך על הדיבידנדים המתקבלים מהחברה. מבנה ה- MLPמונע את המיסוי הכפול ומאפשר למשקיעים לקבל יותר מזומן.

כמו-כן סוג הנכסים אשר מחזיקה השותפות נכנסים לקטגוריות מאושרות ע"י ה-IRS, ובכך חלק גדול מהכנסות השותפות מוגדרות כהחזר הון ולא כדיבידנד או הכנסה רגילה. החזר ההון משמש כהפחתת עלות ההון של המשקיע בשותפות. ע"י כך יש הטבת מס מאחר וההכנסה הזו מוכרת כנגד מס רווחי הון בעתיד, כאשר יחידות ה- MLP תימכרנה.

הסטוריה של צמיחה בהכנסות – בחמש השנים שנסתיימו ב-31/3/2011, הכנסותיהם של ה- MLP'sבסקטור האנרגיה עלו בממוצע ב-14.68% (בשיקלול גודל השותפות).

במהלך 03/2010-03/2011 ההכנסות עלו ב-3.7% וב 3 השנים 03/2008-03/2011 ההכנסות עלו ב-8%.

לג מייסון מעריכים שההכנסות הממוצעות של סקטור האנרגיה לכל 100 מניות יהיה 306$ בשנת 2011.

התנהגות הכנסות ה- MLP'sהיא שונה לחלוטין מהתנהגות מכשירי הכנסה קבועה אחרים כגון אג"ח במהלך מחזוריות שערי הריבית. מניות ה- MLP'sעלו במהלך עליות הריבית האחרונות בין השנים 2004-2006 – לחלוטין הפוך מהתנהגות אופיינית של אג"ח אשר קיים בו יחס הפוך בין מחיר לתשואה.
תחזית הכנסות – לפי דעת לג מייסון, ההכנסות הצפויות במהלך השנתיים הבאות תעלינה בממוצע שנתי של 5-6% תחזית זו מבוססת על המידע הגלוי מהרכישות הצפויות ומפרוייקטי הצמיחה האורגאנית.


בהתחשב בגידול הצפוי בהכנסות ובתשואות הנוכחיות האטרקטיביות לעומת מניות רגילות, שטרי הון של האוצר או אג"ח בדרוג השקעה, נראה כי ה- MLP'sימשיכו להיות מכשירי השקעה מושכים.

פיזור סיכון – ל- MLP'sיש מתאם נמוך מאוד למכשירי ההשקעה האחרים ולכן הוספת MLP's משפרת את איכות הפיזור בתיק ההשקעות. ל- MLP'sקורלציה הפוכה לשטרי אוצר לעשר שנים, כמו כן קורלציה נמוכה למחירי נכסי הבסיס, נפט וגז טבעי.
סיכונים

מאחר וה- MLP'sפועלים בסקטור האנרגיה, הסיכונים הפועלים על מניות אנרגיה רגילות תקפים גם לגביהם. הסיכון המיידי הוא פגיעה או תפקוד לקוי של התשתית. הסיכון הפיננסי הגלום בכך הוא כמובן פגיעה בנכסים מניבי תשואה.

הסיכון השני הוא שאסון גדול אשר תשתית אנרגיה מעורבת בו עלול לגרום לפיקוח הדוק יותר של הרשויות. למשל בשנת 2009 בוצע נסיון חקיקה שלא עבר בשני בתי הקונגרס, של ביטחון מי השתיה לאחר שעלה החשש שתהליכי שחרור נוזלים של חברות הנפט והגז עלול לפגוע במי השתיה.

בשל יתרון המיסוי כל שינוי חקיקתי במעמד המס של ה- MLP'sמהווים סיכון משמעותי. כרגע אין סיכון כזה מאחר ושני בתי הקונגרס יודעים שה- MLP'sאחראים לבניית תשתיות שמפחיתות את התלות במקורות אנרגיה זרים.

הסיכון האחרון טמון בעובדה שה- MLP's מחייבים גישה לשוקי ההון לצורך מימון יוזמות צמיחתם, ובתקופות של משברים בשווקים הפיננסיים MLP's יכולים להתקשות במימון זה.

הדרך הפשוטה היא לקנות מניות ישירות בשותפות של MLP's. כיום כאמור, יש כ-90 כאלה הנסחרות. זוהי חשיפה לביצועי שותפות מסוימת. על-מנת לפזר סיכון ניתן לקנות קרנות סגורות (CEF's) שחלקן נסחרות מתחת לשווי הנכסי שלהן (דיסקאונט) כגון:KED ,KMF ,KYN ,MTP ,TYN .

כמו-כן ניתן להשקיע בתעודות סל (ETF's) לדוגמא תעודת הסל AMLP אשר שני שליש מאחזקותיה הן ה- MLP'sהבאות:

KMP, EPD, MMP, PAA, EEP, ETP, WPZ, OKS, BPL, ו- EPB.

חשיפת משקיעים ל- MLP's
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים