פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  
     
 
קבוצת פיננסים פועלת בתחום ההשקעות הראליות באמצעות השקעה בקרנות השקעה פרטיות- Private Equity Fund  
 
השקעות אלו מבוצעות לרב באמצעות חברות השקעה בינלאומיות בעלות מוניטין ויכולות פיננסיות ניכרות.
אפיק השקעה זה נפוץ בקרב משקיעים מוסדיים בעולם ובישראל כאפיק השקעה המספק תשואה עודפת לאורך שנים.
התשואה העודפת מתאפשרת באמצעות השקעה בשווקים הפרטים (לא סחירים בבורסות), תוך ניהול קפדני ומקצועי.
קרנות בינלאומיות גדולות בעלות הון גבוה זוכות להיצע אפשרויות השקעה שאינו מתאפשר בשוק הסחיר.
 
תחומי ההשקעה הנפוצים במסגרת קרנות פרטיות הינן מגוונות:
 
קרנות הון סיכון  (טכנולוגיה/ביומד)
 
קרנות נדל"ן וקרנות מזנין
 
קרנות חוב פרטי (אשראי עסקי)   
 
קרנות חברות פרטיות (בעלות על חברות פרטיות)
 
קרנות מיזוגים ורכישות
 
קרנות חוב במצוקה
 
 
קבוצת פיננסים מבצעת בדיקות נאותות למגוון קרנות השקעה פרטיות ללקוחותיה 
וכן מאפשרת השקעה לקרנות נבחרות בתנאי כניסה נוחים מהתנים המסחריים המקובלים