פיננסים המכון לבעלי תפקידים בשוק ההון  |  פיננסים השקעות ריאליות  |  

תאריך ושעה
 

 
 
מאמרים לפי נושאים
מצב השוק
השקעות  בינלאומיות
השקעות אלטרנטיביות
מכשירים פיננסיים ומט"ח
נדל"ן ושוק ההון
אתיקה וממשל תאגידי
השקעות ערך
פסיכולוגיה והשקעות
ניתוח פיננסי
 
 
 
 
 
תמונות מכנס אחרון
 
 
טופס הצטרפות לניוזלטר  חודשי
 


ערוץ פיננסים ב-
  אדמיניסטרטור של קרן גידור: התפקיד וחשיבותו עבור משקיעי הקרנותהלנה סטרום, רו"ח

תעשיית קרנות הגידור בישראל נהנית במהלך השנים האחרונות מצמיחה מרשימה ביותר, הן מבחינת מספר הקרנות הפועלות ו/או המוקמות לאחרונה, הן מבחינת היקף הנכסים המנוהלים על ידי הקרנות והן מבחינת מספר המשקיעים שהולך וגדל אף הוא.

התפתחות תעשיית הקרנות בישראל חייבה פיתוח של התשתיות המתאימות, כגון:

המסגרת המשפטית לפעילות הקרנות; הסדרת נושא מיסוי הקרנות עם רשויות המס בישראל ועוד. מערכת תומכת זאת כוללת אנשי מקצוע שונים, המספקים שירותים משפטיים, חשבונאיים ותפעוליים שונים לקרנות. אדמיניסטרטור הינו אחד מהם.

אדמיניסטרטור הוא, הלכה למעשה, צד ג', אשר מבצע פונקציות תפעוליות שונות עבור הקרן. היקף התפקידים התפעוליים  אותם מבצע אדמיניסטרטור, יכול  להשתנות מקרן לקרן, וזאת כפונקציה של גודל הקרן ומורכבותה, יכולת ו/או רצון הקרן לבצע חלק מהמשימות in-house, פיצול המשימות בין מספר אדמיניסטרטורים/מתפעלים ועוד. למרות השונות בין הקרנות, קיימת פרקטיקה מקובלת המגדירה את תפקידיו העיקריים של  האדמיניסטרטור. מקורה של פרקטיקה זו בניסיון שנצבר מחוץ לישראל, שם תפקיד האדמיניסטרטור הינו תפקיד מוכר ונפוץ מאד, וכן בפרסומים של הנחיות ומדריכים בנושאי האדמיניסטרציה ע"י גופים מקצועיים שונים, ההופכים ל- Best Practice של התעשייה.

תפקידו של האדמיניסטרטור יכלול,  ברוב המקרים, מרכיבים כגון:

•חישובי שווי נכסי הקרן, נטו (NAV)
התפקיד הנפוץ ביותר ואולי החשוב ביותר, מנקודת מבטם של מנהלי הקרנות והמשקיעים. מאחר וקרנות הגידור מאופיינות, לרוב, ע"י נזילות בפעימה חודשית, חישובים כאלה מתבצעים לרוב, אף הם, מטבע הדברים, בתדירות חודשית. יחד עם זאת, ככל שגדלות ההשקעות של משקיעים מוסדיים בקרנות הגידור, כך גדלות הדרישות של משקיעים כאלה לזמינות המידע אודות ביצועי הקרנות וכתוצאה מכך תדירות חישובי ה-NAV עשויה לעלות, עד כדי פרסום NAV יומי. יש חשיבות רבה לכך שחישובי ה-NAV (הכוללים, בין השאר, שערוך נכסים והתחייבויות של הקרן, רישום הפרשות חשבונאיות בתום כל תקופה ועוד) מתבצעים ע"י צד ג' ולא על ידי השותף הכללי/מנהל הקרן בעצמו. מעורבות של צד ג' בביצוע שערוכים וחישובי שווי נכסי הקרן מקטינה, באופן משמעותי, את הסיכון לעיוותי המדידה ע"י ביצוע שערוכים לא נאותים של נכסי הקרן, הסבות רווחים/הפסדים בין תקופות חשבונאיות שונות באופן מלאכותי ועוד. בנוסף, מעורבותו של צד ג' בשערוך נכסי הקרן וחישובי ה-NAV מקטינה אף את הסיכוי לטעויות בתום לב, מאחר וחישובים אלה עוברים מספר רב יותר של בקרות, הן ע"י האדמיניסטרטור והן ע"י השותף הכללי/מנהל הקרן.


•חישובי דמי ניהול, דמי הצלחה להם זכאי מנהל הקרן/השותף הכללי והטיפול בהוצאות השוטפות של הקרן
גם כאן, יש חשיבות רבה למעורבותו של האדמיניסטרטור, כצד ג', בחישובי דמי ניהול והצלחה וזאת לצורך קיום פיקוח ראשוני על תקינות הסכומים שמועברים למנהל הקרן/השותף הכללי על ידי הקרן.


•פיקוח על הוצאת הכספים (הכוללים כספים נזילים, ניירות ערך או נכסים אחרים) מחשבונות הבנק של הקרן
פיקוח כזה יכול להתבצע באמצעות הקניית זכויות חתימה לאדמיניסטרטור בחשבונות הקרן או, לחילופין, באמצעות ניהול חשבונות הבנק על שם האדמיניסטרטור בעבור הקרן. פונקציה זאת הפכה, ובצדק, לחלק מה-Best Practice בארץ. ניסיוננו מצביע על כך שמשקיע סביר אכן מצפה לכך שיקויים מנגנון פיקוח כזה. במסגרת עבודתנו כאדמיניסטרטורים של קרנות, אנחנו מפעילים בקרות שונות, לרבות חישוב עצמאי של גובה ההוצאות, סכומי פדיונות וכו' בטרם העברתם למקבלים, ווידוא של עמידת ההוצאה או התשלום בהוראות הסכם השותפות (או תשקיף לקרנות זרות) של הקרן ועוד.


•ניהול מרשם הזכויות בקרן, הטיפול בבקשות הצטרפות והקצאת זכויות בקרן למשקיעים מצטרפים


•הטיפול בבקשות משיכה/פדיון, חישוב סכומים לפדיון ותשלומם למשקיעים


•ניהול ספרי הקרן, סיוע בהכנת הדוחות הכספיים של הקרן, ותקשורת עם רו"ח המבקר של הקרן בקשר לביקורת הדוחות הכספיים שלה


•הכנת דיווחים חודשיים למשקיעים לגבי השינויים בשווי זכיותיהם בקרן


•סיוע לשותף הכללי בביצוע בדיקת נאותות המשקיעים לעניין הוראות איסור הלבנת הון


•פונקציות נוספות בהתאם לצרכים הספציפיים של הקרן
 
דוגמאות לכך: מתן שירותי נאמנות מס ושירותי מיסוי שונים לקרן; תקשורת עם בנקאי הקרן ונותני שירותים אחרים; סיוע לשותף הכללי בתקשורת עם משקיעים פוטנציאליים לגבי מסמכי הקרן; מתן מענה לשאלות המשקיעים או יועציהם המקצועיים במידת הצורך, ועוד.

 
מעבר לביצוע המשימות השגרתיות עבור הקרן כמפורט לעיל, היעזרות באדמיניסטרטור מנוסה עשויה לספק לקרן ומנהליה ערך מוסף משמעותי הגלום בעצם הנגישות הניתנת להם לניסיון שצבר האדמיניסטרטור בתחום, וליכולותיו וכישוריו המקצועיים, ולסייע למנהלי הקרנות בתהליכים של: ארגון ראשוני של פעילותן; שינויי מבנה הקרנות, לרבות העתקתן לחו"ל או מחו"ל לישראל; בחינת היבטי המס ובניית מבנה מס אופטימלי לא רק עבור הקרן והמשקיעים אלא גם עבור השותף הכללי/חברות הניהול; ניהול מו"מ עם ספקי שירותים שונים; מציאת פתרונות לסוגיות מורכבות בהתבסס על ניסיון העבודה של האדמיניסטרטור וקשריו המקצועיים עם הגופים הפועלים בתעשייה, ועוד. מינוי אדמיניסטרטור בעל מוניטין בענף עשוי להקל על ביצוע בדיקת הנאותות של הקרן על ידי משקיעים פוטנציאליים וכן לספק למשקיעים, קיימים ופוטנציאליים, בטחון איתן במנגנוני הבקרה של הקרן בה הם מושקעים.
 
"הלנה סטורם, רו"ח, שותפה במשרד רו"ח רווה רביד ושות'. אחראית על מחלקת הקרנות של המשרד העוסקת במתן שירותי ביקורת, אדמיניסטרציה ומיסים לקרנות השקעה לרבות קרנות גידור, פרייבט אקוויטי, נדל"ן ועוד"
 

 
 
 

מדדים עולמיים
 
 
יומן אירועים עולמי
 
 
שערי מטבע
 
 
המרת מטבעות
 
שערי ריביות
 
 Top
לייבסיטי - בניית אתרים